ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΠ

Ε. Αποστόλου: Τι συζητήσαμε με τον επίτροπο Φ. Χόγκαν για δικαιώματα νέων αγροτών, βοσκότοπους, συνδεδεμένες

Στ. Αραχωβίτης (βουλευτής –υπεύθυνος Αγροτικού ΣΥΡΙΖΑ): «Να αρθούν οι αδικίες μεταξύ παλιών αγροτών και νεοεισερχόμενων όσον αφορά τα δικαιώματα»

Δημοσίευση: 20 Μαρ 2017 22:37

 «Να αρθούν οι ανισότητες που έχουν δημιουργηθεί στην ισχύουσα ΚΑΠ μεταξύ νεοεισερχόμενων αγροτών και των παλαιών αγροτών, οι οποίοι κατείχαν τα ιστορικά δικαιώματα», πρότεινε στη Βουλή ο υπεύθυνος Αγροτικού του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Λακωνίας κ. Σταύρος Αραχωβίτης.

«Οι ανισότητες οι οποίες έχουν να κάνουν με την εθνική επιλογή που βασίζεται στα ιστορικά δικαιώματα παραμένει και οι αδικίες παραμένουν», υπογράμμισε ο κ. Στ. Αραχωβίτης και τόνισε:

«Οι νεοεισερχόμενοι αγρότες με τους παλιούς αγρότες, οι οποίοι είχαν κατοχυρώσει τα ιστορικά δικαιώματα, συνεχίζουν να έχουν τεράστια απόκλιση. Είναι μια μεγάλη αδικία. Είναι μια αστοχία –θα έλεγα- τουλάχιστον, εάν δεν ήταν πολιτική σκοπιμότητα της επιλογής του 2014 προκειμένου όσοι είχαν κατοχυρώσει ιστορικά δικαιώματα να τα κρατήσουν. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να το ξαναδούμε στα πλαίσια του άρθρου 14 του Κανονισμού που μας δίνει τη δυνατότητα να προλάβουμε να τροποποιήσουμε και να άρουμε αυτές τις αδικίες».

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΤΗΣ ΚΑΠ

Αναπτύσσοντας επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ε. Αποστόλου, ο κ. Στ. Αραχωβίτης επισήμανε: «Η αναθεώρηση της ΚΑΠ στην παρούσα φάση διακρίνεται σε δύο σκέλη:

-Πρώτον, έχουμε μια ευκαιρία για τη συζήτηση της αναθεώρησης της υφιστάμενης ΚΑΠ μέχρι το 2020.

-Δεύτερον, έχουμε τη διαδικασία διαμόρφωσης κατάθεσης προτάσεων για τη νέα ΚΑΠ, η οποία είναι μετά το 2020 προς το 2025.

Στην πρώτη φάση, στο πρώτο στάδιο έχουμε μια διαδικασία, η οποία βασίζεται στο άρθρο 14 του Κανονισμού 1307/2013 το οποίο δίνει δύο βασικές δυνατότητες. Η πρώτη είναι η ευελιξία μεταξύ του πρώτου και του δευτέρου πυλώνα για μεταφορά κονδυλίων σε προγράμματα ή μέτρα όπου δεν έχουμε επαρκή απορρόφηση. Και η δεύτερη είναι μια δυνατότητα αναθεώρησης της εθνικής πολιτικής που έγινε το 2014, η οποία, όμως, δημιούργησε μια σειρά από προβλήματα και ανισότητες μεταξύ των νεοεισερχόμενων αγροτών και των παλαιών αγροτών, οι οποίοι κατείχαν τα ιστορικά δικαιώματα. Αυτή η δυνατότητα υπάρχει βάσει του άρθρου 14 του Κανονισμού και τώρα μπορούμε να λύσουμε αυτές τις αδικίες.

Όσον αφορά τη δεύτερη επιλογή, η Επιτροπή ξεκίνησε τη διαδικασία με την επιστολή της από 14.7.2016, όπου μας δίνει τη δυνατότητα της αναθεώρησης της σταδιακής σύγκλισης για τα μέχρι 30% πάνω του μέσου όρου στα λεγόμενα «ιστορικά δικαιώματα».

Στο δεύτερο στάδιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής είχαμε μια επιστολή από 2.2.2017, κατά την οποία η Επιτροπή ξεκίνησε στην πραγματικότητα και έθεσε μάλιστα και τέσσερις ενότητες πάνω στις οποίες θα συζητηθεί η ΚΑΠ για μετά το 2020.

Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά τα λεγόμενά της, είναι μέχρι το τέλος του 2017 να έχει γίνει ανακοίνωση για τη μελλοντική ΚΑΠ, για τη νέα ΚΑΠ.

Επειδή τώρα θεωρούμε ότι η αναθεώρηση της τρέχουσας ΚΑΠ μας δίνει τη δυνατότητα να λύσουμε τις αδικίες οι οποίες παγιώθηκαν μετά τα ιστορικά δικαιώματα του 2004. Παγιώθηκαν ξανά με την εθνική επιλογή το 2014 και είμαστε υποχρεωμένοι να τα ακολουθήσουμε μέχρι τώρα από τη μία, από την άλλη έχουμε τη δυνατότητα να άρουμε όλες αυτές τις αδικίες σε βάρος των νέων και των νεοεισερχόμενων».

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΣΤΟ Φ. ΧΟΓΚΑΝ

Απαντώντας ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βαγγέλης Αποστόλου επισήμανε:

«Η τρέχουσα ΚΑΠ κλείδωσε τον Ιούλιο του 2014 με την τότε κυβέρνηση να αποδέχεται πολλά αρνητικά στοιχεία. Όμως, το χειρότερο απ’ όλα ήταν η προσκόλλησή της σε ιστορικά στοιχεία. Είναι αυτά τα οποία συζητάμε για τα δικαιώματα και μας δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα και κυρίως στην είσοδο των νέων αγροτών στην αγροτική δραστηριότητα.

Άρα, λοιπόν, αποτελούσε υποχρέωση για εμάς στην ενδιάμεση αναθεώρηση να προσεγγίσουμε γενικότερα τα θέματα. Θα πρέπει, επίσης, να έχουμε υπόψη μας ότι οποιαδήποτε πρόταση που είχαμε θελήσει να καταθέσουμε ήταν μέσα στα πλαίσια που είχε διαμορφώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε μια συγκεκριμένη πρόταση, τη γνωστή ως Omnibus και οι κυριότερες τροποποιήσεις που είχαμε μπροστά μας ήταν αυτές που αφορούσαν τον Κανονισμό 1306/2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και, βεβαίως, τον Κανονισμό 1307/2013, σχετικά με τις άμεσες ενισχύσεις.

Η χώρα μας, όπως και η πλειοψηφία των κρατών-μελών, διαφώνησε με την πρώτη τροποποίηση, αυτή που αφορούσε τον Κανονισμό 1306/2013, διότι η κατάργηση του κανόνα 50-50 μας δημιουργούσε πρόβλημα, γιατί αυτό σήμαινε σημαντική επιβάρυνση των κρατικών προϋπολογισμών των κρατών-μελών. Και αντιλαμβάνεστε ότι σε μια τέτοια διαδικασία δεν μπορούσαμε να μπούμε, διότι αυτόματα θα είχαμε μια αύξηση στο έλλειμμά μας.

Στη δεύτερη πρόταση συμφωνήσαμε με την τροποποίηση των άρθρων 50 και 51 προς την κατεύθυνση αύξησης των εκταρίων, για τα οποία χορηγείται το πριμ του 25% στους νέους αγρότες, για να μεγιστοποιηθεί η απορροφητικότητα του μέτρου. Ωστόσο, αυτή την πρόταση δεν την αποδέχθηκε η πλειοψηφία των κρατών-μελών. Δεν μπορούσαμε, λοιπόν, να προχωρήσουμε.

Υποστηρίξαμε την τροποποίηση του άρθρου 52 σχετικά με τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και στα έτη από το 2017 και πέρα μας δόθηκε η δυνατότητα να αναθεωρήσουμε τις επιλογές που είχαμε προηγούμενα και ταυτόχρονα να αυξήσουμε τις υφιστάμενες ενισχύσεις από τα 141,6 εκατομμύρια ευρώ στα 186 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή στο 9,94% του εθνικού φακέλου. Είναι μια σημαντική αύξηση και κυρίως γιατί θέλουμε να την κατευθύνουμε προς ενίσχυση δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την πολιτική που θέλουμε να εφαρμόσουμε στον αγροτικό χώρο, όπως, για παράδειγμα, τη στήριξη της κτηνοτροφίας.

Υποβάλαμε πρόσθετα σχόλια που αφορούν ιδιαίτερα τον ορισμό των μονίμων βοσκοτόπων και εκεί πραγματικά βρισκόμαστε σε μια συνεννόηση και με άλλα κράτη-μέλη. Έχει διαμορφωθεί αυτή την ώρα ένα μέτωπο, ιδιαίτερα των μεσογειακών χωρών, που έχουν τα ίδια προβλήματα σχετικά με τους βοσκοτόπους, και βλέπουμε ότι από τις συζητήσεις τουλάχιστον που έχουν γίνει στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας είναι ένα θέμα το οποίο θα γίνει αποδεκτό.

Σχετικά με το άλλο θέμα, δηλαδή τον υπολογισμό της αρχικής μοναδιαίας ενίσχυσης -αναφέρομαι στην απώλεια που είχαν οι νέοι αγρότες σχετικά με τα δικαιώματα του 2014 ή και νωρίτερα- υπάρχει πρόβλημα. Είναι γνωστό.

Παρότι λοιπόν υπήρχε και το 2015 σχετική πρόταση, την επαναφέραμε και το 2016, για να μην χαθεί η αξία αυτών των δικαιωμάτων. Η Επιτροπή μας απαντά ότι δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα, επειδή θίγονται διατάξεις του βασικού Κανονισμού.

Έχουμε υποβάλει ξανά το αίτημα και η τελευταία απάντηση που είχαμε, και μάλιστα στην πρόσφατη επίσκεψη του Επιτρόπου Χόγκαν στη Θεσσαλονίκη, είναι ότι ειδική επιτροπή θα μελετήσει το θέμα, βεβαίως πάντα βάζοντας την επιφύλαξη ότι δεν μπορούμε να ανοίξουμε θέματα που έχουν σχέση ειδικά με την αναδρομικότητα.

Επίσης, βάλαμε ένα θέμα, το οποίο θα γίνει αποδεκτό, τουλάχιστον απ’ ό,τι ειπώθηκε από πλευράς του Επιτρόπου στην πρόσφατη συνάντηση που είχαμε, για τους νέους αγρότες που έκαναν έναρξη δραστηριότητας το 2009 και εξαιρούνται από τον Κανονισμό. Είναι ένα θέμα το οποίο μας υποσχέθηκε ότι θα το δει».

ΑΘΗΝΑ, Του Ανταποκριτή μας

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

PERSES
Μείνε μαζί μας
keuea

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1