ΜΕΓΑΛΟ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Ανάσα επιβίωσης σε 1.100 απολυμένους και ανέργους

* Ωφελούμενοι οι 557 πρώην εργαζόμενοι στο "ΣΜ Λάρισα" και νέοι ηλικίας 17 έως 32 ετών - Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα με τη μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων.

Δημοσίευση: 16 Ιουλ 2017 22:30
Την ερχόμενη Παρασκευή λήγει η προθεσμία για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και όπως έδειξε η πρόσφατη ενημερωτική εκδήλωση στον Δήμο Λάρισας, η ανταπόκριση είναι μεγάλη… Την ερχόμενη Παρασκευή λήγει η προθεσμία για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και όπως έδειξε η πρόσφατη ενημερωτική εκδήλωση στον Δήμο Λάρισας, η ανταπόκριση είναι μεγάλη…

Σε αγώνα δρόμου λόγω των σφικτών ημερομηνιών που έχουν τεθεί, τόσο για την υποβολή της αίτησης όσο και για την αποστολή φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, έχουν επιδοθεί από την περασμένη εβδομάδα οι πρώην εργαζόμενοι των "ΣΜ Λάρισα" και χιλιάδες άνεργοι της Θεσσαλίας.

Το ενδιαφέρον συμμετοχής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που ενέκρινε το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για τους 557 απολυμένους της πρώην επιχείρησης της Λάρισας, χάρη στους οποίους θα βοηθηθούν και επιπλέον 543 νέοι άνεργοι 17 έως 32 ετών, είναι μεγάλο καθώς δίνει μια βαθιά ανάσα σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, σε 1.100 συνολικά ανθρώπους για να καταρτιστούν, να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους, για να βρουν εργασία ή και να επιδοτηθούν για δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα…

Το πρόγραμμα, που δημιουργήθηκε για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζόμενους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, είχε στόχευση τους 557 απολυμένους των «ΣΜ Λάρισα» που πτώχευσε το 2015. Στις 26 Νοεμβρίου 2015 η χώρα μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών της υπέβαλε την αίτηση «EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa» για χρηματοδοτική συνεισφορά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ΕΤΠ. Το Ταμείο μετά από απόφαση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε στις 8 Ιουνίου 2016 την πρόταση, η οποία στην πορεία διευρύνθηκε και με επιπλέον 543 νέους ωφελούμενους και όλα πλέον πήραν τον δρόμο τους…

Η "Ε" αναγνωρίζοντας το ενδιαφέρον που υπάρχει για το πρόγραμμα σάς ενημερώνει μέσω ερωτήσεων και απαντήσεων για τα βασικά σημεία του, για τις προϋποθέσεις, για τα δικαιολογητικά, για τις επιδοτούμενες ενέργειες που περιλαμβάνει και γενικά για όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι ενδιαφερόμενοι.

* Κατ΄ αρχάς που στοχεύει το πρόγραμμα και σε ποιους αφορά;

 - Στόχος αποτελεί η παροχή ενίσχυσης και υποστήριξης στους 557 πρώην εργαζόμενους της εταιρίας «ΣΜ Λάρισα» καθώς και σε 543 νέους ανέργους ηλικίας 17-32 ετών εκτός εκπαίδευσης και κατάρτισης.

* Τι επιδιώκεται μέσω του προγράμματος αυτού;

- Να βρουν απασχόληση, να αποκτήσουν επαγγελματική κατάρτιση και να αναπτύξουν δράσεις επιχειρηματικότητας. Επιδιώκεται συγκεκριμένα η ενίσχυση και αναβάθμιση των προσόντων τους ώστε να απορροφηθούν σε θέσεις εργασίας είτε του κλάδου από τον οποίο προέρχονται, είτε άλλων κλάδων που εμφανίζουν δυναμική στις τοπικές αγορές εργασίας αλλά και να αναπτύξουν δράσεις επιχειρηματικότητας .

* Ποιος είναι ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος;

- Το Έργο που έχει κωδικό «EGF/2015/011gr/supermarketlarissa» υλοποιείται από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) με τη συνεργασία οκτώ συμμετεχόντων φορέων, Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπόρων Ελλάδος (ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ), Αναπτυξιακή Καρδίτσας (Αν.Κα.), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας –ΕΛΚΕ, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της ΕΣΕΕ και Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΓΣΕΒΕΕ.

 * Ποια είναι η χρονική διάρκεια του έργου

- Θα ολοκληρωθεί τις 26 Φεβρουαρίου 2018. Οι δράσεις για τους νέους ανέργους όμως θα ολοκληρωθούν νωρίτερα, έως την 31/12/2017.

* Ποιος είναι ο προϋπολογισμός του προγράμματος και ποιος το χρηματοδοτεί;

- Ο προϋπολογισμός του έργου είναι συνολικού ύψους 7.530.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται κατά 60% από τη χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ και κατά 40% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπ. Εργασίας

* Ποιες περιφέρειες το υλοποιούν;

- Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τη μερίδα του λέοντος όμως έχει η Θεσσαλία καθώς μόνο ο ν. Πιερίας μετέχει στο πρόγραμμα με 15 συνολικά νέους ανέργους.

 * Ποιοι έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν;

- Στο πρόγραμμα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής 557 εργαζόμενοι, που απολύθηκαν από το «Σούπερ μάρκετ Λάρισα ΑΒΕΕ» και 543 νέοι άνεργοι ηλικίας 15-29 ετών, εκτός εκπαίδευσης και κατάρτισης.

* Όλοι όσοι έχουν απολυθεί από το "ΣΜ Λάρισα" δικαιούνται να συμμετάσχουν;

- Όχι, μόνο όσοι απολύθηκαν/αποχώρησαν κατά το χρονικό διάστημα από τις 3/5/2015 έως και στις 3/9/2015 και οι οποίοι σήμερα α)παραμένουν άνεργοι ή β)εργάζονται (από την απόλυσή τους μέχρι την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος) σε θέση εργασίας μερικής ή πλήρους απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Με την προϋπόθεση ότι η παρακολούθηση των υλοποιούμενων Ενεργειών θα διενεργείται σε χρόνους που δεν συμπίπτουν με τις ώρες εργασίας τους. Το ίδιο ισχύει και, εάν κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ο ωφελούμενος αποδεχθεί θέση εργασίας με τους προαναφερθέντες όρους.

γ) έχουν συστήσει ατομική επιχείρηση πριν την έναρξη υλοποίησης των ενεργειών του έργου.

 * Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να συμμετάσχουν οι άνεργοι στο πρόγραμμα;

- Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Να έχουν γεννηθεί κατά το χρονικό διάστημα από τις 27/11/1985 έως και τις 26/11/2000.

2. Να διαθέτουν την ιδιότητα ανέργου (εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ).

3. Να απέχουν από προγράμματα εκπαίδευσης, κατά το διάστημα του τελευταίου εξαμήνου έως την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

4. Να απέχουν από προγράμματα κατάρτισης/ απασχόλησης, κατά το διάστημα του τελευταίου εξαμήνου έως την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

5. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι σε μία από τις εξής περιφερειακές ενότητες: α) Καρδίτσα, β) Λάρισα, γ) Μαγνησία και Σποράδες, δ) Τρίκαλα καθώς και ε) Πιερία.

 * Πόσες είναι οι θέσεις που προσφέρονται σε κάθε νομό;

- Ανά περιφερειακή ενότητα δύναται να προσφερθούν οι ακόλουθες θέσεις: Καρδίτσας 107, Λάρισας 190, Μαγνησίας και Σποράδων 138, Τρικάλων 93 και Πιερίας 15.

* Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις και μέχρι πότε;

- Οι αιτήσεις ξεκίνησαν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 7 Ιουλίου και η προθεσμία λήγει την ερχόμενη Παρασκευή 21 Ιουλίου στις 2 το μεσημέρι. Την ίδια ημέρα λήγει και προθεσμία αποστολής του φακέλου υποψηφιότητας;

* Πώς υποβάλλεται η αίτηση και ποια βήματα πρέπει να ακολουθηθούν;

- Για την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να κάνουν τα εξής:

1) Να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διεύθυνση: http://egf.eiead.gr/. Κάθε αίτηση λαμβάνει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου.

2) Να εκτυπώσουν την αίτηση που υπέβαλαν ηλεκτρονικά.

3) Να αποστείλουν την εκτυπωμένη αίτηση συμμετοχής υπογεγραμμένη μαζί με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους , ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή σε φάκελο Α4 προς το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού Ε.Ι.Ε.Α.Δ., στη διεύθυνση: Κ. Παλαμά 6-8, 111 41 Αθήνα, από 07/07/2017 έως τις 21/07/2017. Κάθε σφραγισμένος φάκελος οφείλει να αναγράφει την ένδειξη «Αίτηση – δικαιολογητικά συμμετοχής υποψηφίου ωφελούμενου για το έργο EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa».

* Ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται;

- Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι απαραίτητα έξι συνολικά δικαιολογητικά. Η αίτηση συμμετοχής, αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού του συμμετέχοντα στον οποίο κύριος δικαιούχος να είναι ο συμμετέχων, με εμφανή τον "International Bank Account Number" ΙΒΑΝ, βεβαίωση χρονικού διαστήματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (με ημερομηνία έκδοσης μετά τις 01/07/2017) για όσους δεν εργάζονται, αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης (για όσους εργάζονται) και αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την οικεία ΔΟΥ (για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα).

 * Αυτοί που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πώς θα ωφεληθούν;

- Το περιεχόμενο του προγράμματος περιλαμβάνει 4 συνολικά ενέργειες, την επαγγελματική συμβουλευτική, την κατάρτιση, την προώθηση επιχειρηματικότητας και την επιδότηση κινητικότητας.

* Τι είναι η επαγγελματική συμβουλευτική και σε ποια στάδια θα υλοποιηθεί;

- Η συγκεκριμένη ενέργεια διαρθρώνεται σε πέντε στάδια: Υποδοχή - καταγραφή ωφελουμένων και διερεύνηση αναγκών, προσωπικός και επαγγελματικός απολογισμός, διαδικασία προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, εκπόνηση αρχικού/συνοπτικού σχεδίου δράσης και παραπομπή σε ενέργειες, ανάπτυξη και επεξεργασία του αναλυτικού εξειδικευμένου ατομικού σχεδίου δράσης και παρακολούθηση / υποστήριξη των ωφελουμένων. Πιο συγκεκριμένα: προβλέπονται 25 ατομικές συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής για κάθε συμμετέχοντα σε συνεργασία με εξειδικευμένο σύμβουλο απασχόλησης.

* Η συμμετοχή στη συμβουλευτική είναι υποχρεωτική και τι επίδομα προβλέπεται;

- Η συμμετοχή στη συμβουλευτική είναι υποχρεωτική για όλους. Σκοπός της συμβουλευτικής είναι η εφαρμογή εξειδικευμένων παρεμβάσεων, βασισμένων στα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των συμμετεχόντων, σε συνδυασμό με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας.

Η διαδικασία περιλαμβάνει την εξατομικευμένη προσέγγιση, τη δημιουργία και εφαρμογή συγκεκριμένου σχεδίου δράσης, τον προσανατολισμό σε ανάλογους τομείς και αντικείμενα απασχόλησης και τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων απαιτήσεων σε γνώσεις και δεξιότητες που μπορείτε να αποκτήσετε μέσω των προγραμμάτων κατάρτισης. Επιστέγασμα της ουσιαστικής συνεργασίας του συμβούλου απασχόλησης και του συμμετέχοντα είναι η από κοινού εκπόνηση του ατομικού επαγγελματικού σχεδίου δράσης. Το σχέδιο αυτό προσδιορίζει τα απαιτούμενα «βήματα» που θα οδηγήσουν τον/ην συμβουλευόμενο/η στην Απασχόληση και περιγράφει και σε ποια/ποιες από τις υπόλοιπες ενέργειες του έργου θα ενταχθεί ο κάθε συμμετέχων. Με την ολοκλήρωση των πρώτων σταδίων της συμβουλευτικής διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από την πορεία της συμβουλευτικής του κάθε συμβουλευόμενου, θα αποφασιστεί η ένταξή του/της στις επόμενες ενέργειες του Έργου, σύμφωνα με το ατομικό του σχέδιο δράσης.

Για τις 25 συμβουλευτικές συνεδρίες (διάρκειας 45 λεπτών η κάθε μία) προβλέπεται επίδομα συμμετοχής ύψους 1.250,00 ευρώ (μεικτό ποσό). Το επίδομα καταβάλλεται σε 3 δόσεις στους συμμετέχοντες, αφότου έχει λάβει ο φορέας υλοποίησης κάθε φορά την απαιτούμενη δόση χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εργασίας.

* Πώς θα επιλεγούν τα προγράμματα κατάρτισης;

 - Η κατάρτιση είναι το δεύτερο σκέλος και αφού πρώτα προσδιοριστούν με βάση τη συμβουλευτική με σαφήνεια οι ανάγκες, η δυναμική και το ατομικό σχέδιο δράσης του κάθε συμμετέχοντα, (π.χ. συμβατική κατάρτιση ή παροχή μαθημάτων για ένα συγκεκριμένο σκοπό, δημιουργία επιχείρησης). Για όλους τους συμμετέχοντες, η επιλογή των προγραμμάτων κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί έπειτα από διάγνωση των εκπαιδευτικών τους αναγκών, βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και τον ακριβή προσδιορισμό των προσόντων που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης τους.

Η εστιασμένη διαδικασία διάγνωσης αναγκών θα δώσει έμφαση στην ανάλυση των προσόντων των συμμετεχόντων, τόσο σε ομαδικό όσο και σε ατομικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, θα διερευνηθούν τα τυπικά και άτυπα προσόντα των καταρτιζομένων μέσω ανάλυσης: α) του επαγγελματικού προφίλ, β) της επαγγελματικής εμπειρίας γ) των καθημερινών δραστηριοτήτων δ) των ενδιαφερόντων και ε) των προσδοκιών τους.

* Θα ενταχθούν όλοι οι συμμετέχοντες στην κατάρτιση και τι θα περιλαμβάνει ακριβώς;

- Ναι, θα πρέπει να συμμετάσχουν όλοι και θα περιλαμβάνει συμμετοχή σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 300 ωρών ή συμμετοχή σε προγράμματα εξειδικευμένης ή συγκεκριμένης εκπαίδευσης- κατάρτισης μικρότερης διάρκειας.

* Ποιο είναι το ύψος του επιδόματος για τους συμμετέχοντες στην κατάρτιση;

- Για τις 300 ώρες συμμετοχής σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, προβλέπεται επίδομα ύψους 1.800 ευρώ (μεικτό ποσό). Το εκπαιδευτικό επίδομα, αφού έχει λάβει ο φορέας υλοποίησης τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο, καταβάλλεται εφάπαξ μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης. Για την περίπτωση συμμετοχής σε εξειδικευμένη εκπαίδευση, δεν προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα για τον συμμετέχοντα. Στην ενέργεια αυτή καταβάλλονται τα δίδακτρα στη σχολή, π.χ. το κόστος για την παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης για τη συμμετοχή σε εξετάσεις απόκτησης επαγγελματικής άδειας οδήγησης (έως το ποσό των 4.000 ευρώ).

* Τι θα γίνει με την προώθηση της επιχειρηματικότητας; Θα μπορούν να συμμετάσχουν όλοι;

- Στην ενέργεια αυτή, την οποία υλοποιεί το Υπουργείο Εργασίας, θα ενταχθούν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του οδηγού υλοποίησης του προγράμματος 200 συμμετέχοντες, οι οποίοι δύναται να λάβουν χρηματοδότηση/ επιχορήγηση έως 15.000 ευρώ για την υποστήριξη της νεοσύστατης επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Οι αναλυτικές πληροφορίες για την ενέργεια αυτή καθώς και για τα κριτήρια επιλογής των συμμετεχόντων εμπεριέχονται στον οδηγό εφαρμογής του έργου, τον οποίο καταρτίζει το Υπ. Εργασίας.

* Τι είναι η επιδότηση κινητικότητας, πόσοι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στην ενέργεια αυτή;

- Στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής θα συμμετάσχουν έως 100 συμμετέχοντες που θα προκύψουν από τις ενέργειες της συμβουλευτικής και θα υποστηριχθούν για την αλλαγή τόπου κατοικίας, ως αποτέλεσμα της εξεύρεσης εργασίας σε άλλο τόπο, λαμβάνοντας κατ’ αποκοπή το ποσό των 2.000 ευρώ (μεικτό ποσό) για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα αναφέρονται στον οδηγό υλοποίησης του προγράμματος.

* Από πού μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για το πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι;

- Οι πληροφορίες του έργου βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα http://www.eiead.gr ενώ για κάθε πρόσθετη πληροφόρηση στα τηλέφωνα: 2410.537489/90 από Δευτέρα- Παρασκευή 10:00-14:00 καθώς και στη διεύθυνση thessaly@reg.inegsee.gr.

Του Γιώργου Νούλη

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

Μείνε μαζί μας
keuea

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1