Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015,

ΔΟΘΗΚΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

Παράταση για το ΚΤΕΟ των μοτοσικλετών

* Συνωστισμός καθώς όλοι τρέχουν... τώρα

Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013, 23:16

 Του Δημήτρη Βάλλα
Προσωρινή... ανάσα, ώστε οι ιδιοκτήτες μοτοσικλετών να γλυτώσουν το σχετικό πρόστιμο του «εκπρόθεσμου» που ανάλογα με τις περιπτώσεις και τον χρόνο καθυστέρησης ξεκινά από 10 ευρώ και φθάνει τα 60 ευρώ, έδωσε χθες η γ.γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας κ. Καλλιόπη Γερακούδη δίνοντας παράταση τριών εβδομάδων για τους ελέγχους από ΚΤΕΟ.
Στην κ. Γερακούδη υπέβαλαν αίτημα οι Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλίας ζητώντας παράταση μέχρι και τον Οκτώβριο.
Σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία που εφαρμόζεται ανά Περιφέρεια, για τον Νομό Λάρισας από ΚΤΕΟ υποχρεούνται να περάσουν όλα τα δίκυκλα άνω των 50 c.c. των οποίων η 1η άδεια κυκλοφορίας έχει συμπληρώσει τέσσερα χρόνια από την έκδοσή της.
Η νομοθεσία είναι ιδιαίτερα αυστηρή καθώς ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει σε περίπτωση μη συμμόρφωσης την καταβολή 400 ευρώ προστίμου, εκτός εάν ο ιδιοκτήτης του δικύκλου προσκομίσει στην τροχαία μέσα σε διάστημα 10 ημερών το δελτίο ότι πέρασε από ΚΤΕΟ, οπότε θα καταβάλει το ποσό των 50 ευρώ.
ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΣ
Αξίζει να αναφερθεί ότι τις τελευταίες ημέρες το αδιαχώρητο έχει σημειωθεί στα τρία ΚΤΕΟ του Νομού που έχουν εγκαταστήσει τη σχετική γραμμή ελέγχου για έλεγχο δικύκλων καθώς μαζικά οι ιδιοκτήτες περίπου 12.000 δικύκλων άνω των 50 κυβικών που είτε αμέλησαν είτε δεν μπόρεσαν λόγω καιρικών συνθηκών να εκτελέσουν σχετική απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας έμειναν πίσω.
Επρόκειτο για απόφαση που είχε εκδοθεί πέρυσι και που για…ιστορικούς πλέον λόγους την παραθέτουμε:
«Η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λάρισας, ανακοινώνει ότι καλούνται για τεχνικό έλεγχο όλες οι δίκυκλες μοτοσικλέτες, ανεξαρτήτως κυβισμού, στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας κατόχου ή ως έδρα επιχείρησης κατόχου η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ταξινομήθηκαν πρώτη φορά σαν καινούριες μέχρι και την 31-12-2007, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Μοτοσικλέτες των οποίων ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε 1
Από 01-03-2012 έως 31-03-2012
Μοτοσικλέτες των οποίων ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε 2
Από 01-04-2012 έως 30-04-2012
Μοτοσικλέτες των οποίων ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε 3
Από 01-05-2012 έως 31-05-2012
Μοτοσικλέτες των οποίων ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε 4
Από 01-06-2012 έως 30-06-2012
Μοτοσικλέτες των οποίων ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε 5
Από 01-07-2012 έως 31-07-2012
Μοτοσικλέτες των οποίων ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε 6
Από 01-08-2012 έως 31-08-2012
Μοτοσικλέτες των οποίων ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε 7
Από 01-09-2012 έως 30-09-2012
Μοτοσικλέτες των οποίων ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε 8
Από 01-10-2012 έως 31-10-2012
Μοτοσικλέτες των οποίων ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε 9
Από 01-11-2012 έως 30-11-2012
Μοτοσικλέτες των οποίων ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε 0
Από 01-12-2012 έως 31-12-2012
Οι δίκυκλες μοτοσικλέτες που έχουν ταξινομηθεί από 01-01-2008 και μετά ως καινούριες, υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο μετά από τέσσερα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, με προθεσμία από τρεις εβδομάδες πριν έως μια εβδομάδα μετά την ημερομηνία αυτή.
Οι δίκυκλες εκπαιδευτικές μοτοσικλέτες έχουν υποχρέωση αρχικού τεχνικού ελέγχου άμεσα και περιοδικού τεχνικού ελέγχου κάθε έτος.
Για την πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα μεταχειρισμένης μοτοσικλέτας και στη συνέχεια την έκδοση άδειας κυκλοφορίας καθώς και για τη μεταβίβαση μοτοσικλέτας, από 01-01-2012 και μετά θα απαιτείται η προσκόμισή της σε εξουσιοδοτημένο ΚΤΕΟ και η κατάθεση, εκτός των άλλων δικαιολογητικών και επικυρωμένου φωτοαντιγράφου του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) του δικύκλου.
Οι δίκυκλες μοτοσικλέτες που θα αντικαταστήσουν τις πινακίδες τους από 01-01-2012 και μετά, θα προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τον παλαιό αριθμό κυκλοφορίας.
Οι δίκυκλες μοτοσικλέτες που αλλάζουν συγκοινωνιακή περιοχή και προέρχονται από Περιφερειακή Ενότητα στην οποία δεν λειτουργεί ΚΤΕΟ δικύκλων ή λειτουργεί ΚΤΕΟ δικύκλων αλλά μέχρι την ημερομηνία αλλαγής της συγκοινωνιακής περιοχής δεν είχαν την υποχρέωση ελέγχου από ΚΤΕΟ, έχουν την υποχρέωση τεχνικού ελέγχου εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της νέας άδειας κυκλοφορίας με έδρα ή διεύθυνση κατοικίας στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με Ι. ΚΤΕΟ που έχει εξουσιοδοτηθεί από την Υπηρεσία μας για τον τεχνικό έλεγχο δικύκλων, για τον προγραμματισμό της ημερομηνίας Τεχνικού Ελέγχου.
Ο κάτοχος που προσκομίζει δίκυκλη μοτοσικλέτα εκπρόθεσμα για περιοδικό τεχνικό έλεγχο ή επανέλεγχο, υπόκειται στην καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους, σύμφωνα με το Ν. 1350/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 86 του Κ.Ο.Κ.».
Σπεύσατε λοιπόν κύριοι γιατί έστω και το πρόστιμο των 40 ευρώ που λόγω παράτασης το γλιτώνουμε είναι για τους καιρούς μας σημαντικό…

© Copyright 1996 - 2015

ITBox - Internet Services