Σάββατο, 30 Μαΐου 2015,

Πρόσληψη ωρομίσθιων στον ΟΑΕΔ

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013, 13:43
  Προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, το ΚΕΚ του ΟΑΕΔ Λάρισας, θα πραγματοποιήσει δύο προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 90 ωρών, στα πλαίσια του προγράμματος επιμόρφωσης ανέργων/εργαζομένων του Νομού Λάρισας, που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα εύρεσης και διατήρησης θέσεων εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλουν αίτηση από 22/07/2013 έως και 31/07/201, μόνο με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά και ώρα από 8:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ., με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται από την 191300/4.07.1996 (ΦΕΚ576/τ.Β΄/16.07.1996) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο ΚΕΚ Λάρισας, οδός , Ερμογένους 10, 41447, Λάρισα τηλ. 2410256072.

Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, τα μαθήματα, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δίνονται στο ΚΕΚ Λάρισας του ΟΑΕΔ και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr

                                                                       

© Copyright 1996 - 2015

ITBox - Internet Services