Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015,

ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.) ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Τι άλλαξε στη χορήγηση πιστοποιητικών αναπηρίας

* Μόνο στο ΙΚΑ η αίτηση ασφαλισμένων όλων των φορέων η οποία υποβάλλεται πλέον σε γιατρό και μέσω ραντεβού* Τι δικαιολογητικά χρειάζονται * Ποια διαδικασία ακολουθείται

Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2011, 19:18

 Επιχειρώντας να βάλει τάξη στο σύστημα και να αντιμετωπίσει τις περιπτώσεις «μαϊμού» που είχαν πληθύνει, η Πολιτεία άλλαξε τη διαδικασία των Επιτροπών που χορηγούσαν πιστοποιητικά αναπηρίας διαφόρων τύπων, είτε για συνταξιοδότηση είτε για τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις, τις οποίες δικαιούνται τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
Από 1ης Σεπτεμβρίου 2011 καταργήθηκαν όλες οι υγειονομικές επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούσαν στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, στο ΙΚΑ και το ΓΝΛ, στις Νομαρχίες και το Δημόσιο-πλην εκείνων που ασχολούνται με στρατιωτικούς και αστυνομικούς- και υποκαταστάθηκαν από το νεοσύστατο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), το οποίο υπάγεται στο ΙΚΑ. Στόχος, η διασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων ανεξαιρέτως των ασφαλιστικών φορέων καθώς και των ανασφάλιστων, όταν απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας τους.
ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
Το ΚΕ. Π. Α. της Λάρισας εδρεύει στο κτίριο των διοικητικών υπηρεσιών του ΙΚΑ, Πατρόκλου και Ασκληπιού στον 4ο όροφο, όπου καθημερινά τον τελευταίο καιρό γίνεται «το έλα να δεις». Όχι μόνον επειδή είναι πλήθος οι ενδιαφερόμενοι- μια σύγχρονη «Κολυμβήθρα του Σιλωάμ» παρατηρείται έξω από το συγκεκριμένο γραφείο- αλλά και διότι στη μεταβατική αυτή περίοδο ο κόσμος δεν γνωρίζει τη νέα διαδικασία που ακολουθείται, μπερδεύεται με τις απαιτήσεις της (επιβαλλόμενης βέβαια) γραφειοκρατίας πηγαινοέρχεται προσπαθώντας να συμπληρώσει τον φάκελό του ο καθένας.
Επιπλέον υπάρχει η «κληρονομιά» από τις αιτήσεις που εκκρεμούσαν στις καταργηθείσες Επιτροπές αναπηρίας διαφόρων ασφαλιστικών φορέων (στη Λάρισα υπολογίζονται σε 1.500 περιπτώσεις). Και βέβαια τώρα το σύστημα υποδέχεται τους πάντες, ασφαλισμένους οπουδήποτε μα και ανασφάλιστους, ενδιαφερόμενους για σύνταξη αναπηρίας ή για οποιαδήποτε άλλη παροχή ΑμεΑ.
Παράλληλα και η υποδομή του συστήματος για την υποδοχή τόσου μεγάλου κύματος δείχνει να είναι ελλιπής. Η φιλοτιμία και η χωρίς ανάσα προσπάθεια των δύο νεαρών υπαλλήλων που απέσπασε το ΙΚΑ στη νέα υπηρεσία αποδεικνύεται ότι δεν επαρκούν. Ούτε η επιστράτευση του φύλακα του κτιρίου που επιχειρεί να βάλει τάξη στην ουρά των προσερχομένων. Σίγουρα χρειάζεται πιο άνετος χώρος για την αναμονή αλλά και την παραλαβή των αιτήσεων αλλά και ίσως ενίσχυση του προσωπικού ώστε να υπάρχει τουλάχιστον ένας υπάλληλος υποδοχής με αποκλειστικό ρόλο να ενημερώνει τον κόσμο που προσέρχεται, αναλυτικά και με ακρίβεια, για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει. Και η οποία σε γενικές γραμμές-καθώς υπάρχει πλήθος ιδιαιτεροτήτων- είναι η ακόλουθη:
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
Η βασική αλλαγή του νέου συστήματος συνίσταται στο ότι η παραλαβή της αίτησης και των ιατρικών δικαιολογητικών δεν γίνεται (όπως συνέβαινε ως τώρα) από κάποιες υπαλλήλους μιας γραμματείας ώστε να σχηματιστεί ο φάκελος του ενδιαφερομένου και να του οριστεί ραντεβού με την Επιτροπή. Τώρα, στο ΚΕ. Π. Α., τα δικαιολογητικά παραλαμβάνονται από εντεταλμένο γιατρό του ΙΚΑ ο οποίος διενεργεί προέλεγχο σ’ αυτά. Και εφόσον θεωρηθούν πλήρη και επαρκή παραδίδονται στη γραμματεία για τα περαιτέρω. Με βάση το νέο σύστημα, ο ελεγχόμενος με πρόβλημα υγείας θα πρέπει να προσκομίσει όχι μόνο τις ιατρικές βεβαιώσεις (πλέον γίνονται δεκτές και από ιδιώτες γιατρούς και όχι μόνο από νοσοκομεία) αλλά και τα στοιχεία που αποδεικνύουν αυτές τις βεβαιώσεις. Αποδείξεις θεωρούνται οι σχετικές εξετάσεις (ακτινογραφίες με τα πορίσματα τους, αξονικές τομογραφίες, MRI, βιοψίες, ΗΜΓ, triplex, ΗΚΓ, κ.λπ.), εξιτήρια νοσοκομείων κ.λπ., που συνυποβάλλονται και ελέγχονται από τον γιατρό πριν σχηματιστεί φάκελος. Τα εργαστηριακά δεδομένα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα με βεβαιωμένη την γνησιότητα του φωτοαντιγράφου από Δημόσια αρχή και η διενέργεια τους θα είναι πρόσφατη και όχι παλαιότερη του τετραμήνου.
Στις βεβαιώσεις θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται τα ακριβή στοιχεία του παραπέμποντος ιατρού στο τέλος, δηλαδή ονοματεπώνυμο ιατρού, ΤΣΑΥ, Α.Μ.Κ.Α., Ιατρικό Σύλλογο, Ειδικότητα, Φορέα εργασίας ιατρού (ιδιώτης, Ε.Σ.Υ., ΙΚΑ, ΕΟΠΠΥ) τηλέφωνο, φαξ, e-mail και εάν πρόκειται για ασθενή που έχει νοσηλευθεί, ο αριθμός του εξιτηρίου νοσηλείας κλινικής ή νοσοκομείου.
Χρήσιμες είναι και παλιότερες αποφάσεις Υγειονομικών Επιτροπών εφόσον υπάρχουν.
ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Όλα τα στοιχεία σκανάρονται εν συνεχεία από τις υπαλλήλους της γραμματείας στον υπολογιστή και ψηφιοποιημένα πλέον αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην κεντρική υπηρεσία στην Αθήνα. Από εκεί ορίζεται ραντεβού του κάθε ενδιαφερομένου με την Ιατρική Επιτροπή της απαιτούμενης ειδικότητας, η οποία κατά τη διάρκεια της εξέτασης έχει μπροστά της και τον σχετικό φάκελο. Για το ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι ειδοποιούνται από την Αθήνα με συστημένη επιστολή.
Μετά λίγες ημέρες ο εξετασθείς παραλαμβάνει από την Γραμματεία ΚΕ.Π.Α, όπου υπέβαλε αρχικά την αίτησή του, την γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής. Χρησιμοποιεί τη γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α για κάθε νόμιμη χρήση και μπορεί να παίρνει αντίγραφα για όλο τον χρόνο που ισχύει η γνωμάτευση.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως δεν είναι πλήρη τα απαραίτητα στοιχεία, θα επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο και θα του υποδεικνύεται εγγράφως από τη γραμματεία του ΚΕ.Π.Α. και τον γιατρό προελέγχου τι πιστοποιητικά ή άλλα στοιχεία πρέπει να προσκομίσει προκειμένου να γίνει η καταχώρηση της αίτησης.
Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτά συμπληρωματικά στοιχεία του ιατρικού φακέλου κατά την ώρα της συνεδρίασης της υγειονομικής επιτροπής. Σε περίπτωση που προσκομίζονται στοιχεία από τον εξεταζόμενο κατά τη στιγμή της συνεδρίασης της επιτροπής θα συμπληρώνεται γνωμάτευση αναπομπής της περίπτωσης αναφέροντας στο σκεπτικό τον λόγο της αναπομπής και θα παραπέμπεται στη γραμματεία προκειμένου να καταθέσει και τα νέα στοιχεία και να οριστεί νέα ημερομηνία εξέτασης.
Στην Γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής μπορεί να κατατεθεί προσφυγή στη Β’/βάθμια Υ. Ε. από τον ενδιαφερόμενο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της κοινοποιήσεως της γνωμάτευσης. Για να εξεταστεί υποβληθείσα ένσταση θα πρέπει να συντρέχουν σοβαροί και στοιχειοθετημένοι λόγοι που θα αναφέρονται στο κείμενο της προσφυγής. Συνεπώς η υποβολή προσφυγής στη γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής από τον ενδιαφερόμενο θα πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση στην οποία θα αναφέρονται με σαφήνεια οι λόγοι για τους οποίους η εκδοθείσα από την Υγειονομική Επιτροπή γνωμάτευση δεν είναι τεκμηριωμένη ή σύννομη ή άλλο και πρέπει να εξεταστεί εκ νέου στη Β’/βάθμια Υγειονομική επιτροπή. Το έντυπο υποβολής προσφυγής χορηγείται στη Γραμματεία ΚΕ.Π.Α.
ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
Οι ασθενείς που δεν μπορούν να μετακινηθούν εξαιτίας σοβαρών κινητικών ή άλλων προβλημάτων καταθέτουν με μέριμνα άλλου ατόμου του περιβάλλοντός τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται, και εκτός των προαναφερομένων θα προσκομίζουν και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του βεβαιώσαντος ιατρού για τους λόγους που καθιστούν αδύνατη τη μετακίνησή του προς εξέταση ασθενούς και αξιολογούνται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. με διαδικασία που θα ορίζεται από τη Διεύθυνση Αναπηρίας και που θα είναι εξατομικευμένη για την κάθε περίπτωση που θα εγγυάται τον σεβασμό στον πολίτη αφ’ ενός και αφ’ ετέρου την αξιοπιστία του αποτελέσματος. Τα στοιχεία του εκπροσώπου που καταθέτει την αίτηση θα καταγράφονται στο έντυπο της αίτησης κατά την κατάθεση της.
ΤΙ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ
Έργο των Υγειονομικών Επιτροπών (του ΚΕ.Π.Α.) είναι:
α) Ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας.
β) Ο χαρακτηρισμός ατόμων ως ΑμεΑ.
γ) Ο καθορισμός ποσοστού αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται από την πολιτεία τα άτομα με αναπηρία.
Στις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. εξετάζονται:
α) Νέες υποθέσεις, όπου για πρώτη φορά κρίνονται οι ενδιαφερόμενοι από Επιτροπές Αναπηρίας,
β) Εκκρεμείς υποθέσεις, όπου ήδη έχουν κατατεθεί δικαιολογητικά αλλά δεν πραγματοποιήθηκε εξέταση μέχρι 31/8/2011 και δεν έχει εκδοθεί γνωμάτευση.
γ) Εκκρεμείς υποθέσεις, όπου έχει αποσταλεί από τον ασφαλιστικό φορέα ο σχετικός φάκελος προς την Υγειονομική Επιτροπή αλλά δεν διεκπεραιώθηκε η εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή (π.χ. παρατάσεις συντάξεων Αναπηρίας).
ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Για να μπορέσει να ανταποκριθεί στον όγκο δουλειάς ο γιατρός του ΙΚΑ που παραλαμβάνει τα πιστοποιητικά και για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος με τις απίθανες ουρές που θα σχηματίζονταν κατά το έθιμο από τα ξημερώματα για να πάρει κάποιος σειρά, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να κλείσει ραντεβού. Και αυτό γίνεται τηλεφωνικά, μία φορά την εβδομάδα μόνο κάθε Δευτέρα από τις 8 ως τις 10 το πρωί, στο τηλέφωνο 2410-563.177 αρμόδιες, οι κ. Κατεργάρη και Νάκα. Σχεδόν την πρώτη ώρα κάθε Δευτέρας η λίστα των ραντεβού της εβδομάδας κλείνει με περισσότερα από 100 περιστατικά καθώς το τηλέφωνο κουδουνίζει διαρκώς. Το πρόβλημα εξυπηρέτησης είναι καταφανέστατο παρά την καταβαλλόμενη υπερπροσπάθεια.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το ΚΕ.Π.Α, η οποία συμπληρώνεται από τον ίδιο στο σημείο υποβολής. Για να κατατεθεί αίτηση για αξιολόγηση και χορήγηση ποσοστού Αναπηρίας από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. πρέπει να προσκομισθούν απαραίτητα τα ακόλουθα:
* Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (φωτοτυπία).
* Βιβλιάριο ασθενείας του φορέα ασφάλισης (φωτοτυπία που να φαίνονται τα στοιχεία του ασφαλισμένου και η θεώρηση εγκυρότητας του βιβλιαρίου).
* Αριθμό ΑΜΚΑ ή κάρτα Ευρωπαίου ασφαλισμένου (φωτοτυπία).
* Παραπεμπτικό του φορέα ασφάλισης του ασφαλισμένου για εξέταση από υγειονομική επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. ή αν δεν έχει ασφαλιστικό φορέα παραστατικό είσπραξης αξίας 46,14 ευρώ από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του υποκαταστήματος του ΙΚΑ όπου γίνεται η κατάθεση της αίτησης για εξέταση από την υγειονομική επιτροπή του ΚΕ.Π.Α.
Το παράβολο δεν πρέπει να το πληρώσει ο ενδιαφερόμενος πριν αλλά μετά και εφόσον πάρει το «ΟΚ» από τον ελέγχοντα γιατρό για την πληρότητα του φακέλου του.
Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ που ζητούν σύνταξη αναπηρίας δεν πληρώνουν παράβολο. Επίσης δεν πληρώνουν όσοι διαθέτουν βιβλιάριο της Πρόνοιας το οποίο όμως έχει εκδοθεί για λόγους απορίας. Όλοι όσοι υποβάλλουν αίτηση για να λάβουν βεβαιώσεις αναπηρίας για να τις χρησιμοποιήσουν στην Εφορία, στην Πρόνοια ή αλλού για επιδόματα, για έκδοση εκπτωτικής κάρτας στις συγκοινωνίες (πάσο) κ.λπ., πληρώνουν το παράβολο των 46,14 ευρώ.
Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ δεν χρειάζονται παραπεμπτικό του ασφαλιστικού τους φορέα, αρκεί η αίτησή τους. Οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι (ΟΓΑ, ΤΕΒΕ, ΟΠΑΔ κ.λπ.) απαιτείται να διαθέτουν σχετικό παραπεμπτικό προς το ΚΕ.Π.Α. άρα θα πρέπει να συνεννοηθούν πρώτα με τον ασφαλιστικό τους φορέα, όπου υπάρχει διασύνδεση και πληροφόρηση για τη διαδικασία του ΚΕ.Π.Α.
Σωτ. Ζαχαριάς

© Copyright 1996 - 2015

ITBox - Internet Services