Κυριακή, 24 Μαΐου 2015,

Προσλήψεις ωρομίσθιων στον ΟΑΕΔ

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011, 23:38

Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Λάρισας εξέδωσε ο ΟΑΕΔ, για την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων/εργαζομένων. Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: «Ο οργανισμός με την υπ αρ. απόφαση Δ.Σ. 2850/37/23-8-2011, ΦΕΚ 2077/Β’/19-9-2011 αποφάσισε την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης διάρκειας 300 ωρών, στο πλαίσιο του προγράμματος επιμόρφωσης ανέργων/εργαζομένων του Νομού Λάρισας που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα εύρεσης και διατήρησης θέσεων εργασίας. Προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλουν από 23/11/2011 έως και 29/11/2011 και ώρα από 8:30 π.μ. έως 13:30, αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται από την 191300/4.07.1996 (ΦΕΚ576/τ.Β’/16.07.1996) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο ΚΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ, Ερμογένους 10, Λάρισα τηλ. 2410-256.072. Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, τα μαθήματα, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δίνονται στο ΚΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ του ΟΑΕΔ και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.»
 

© Copyright 1996 - 2015

ITBox - Internet Services