Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015,

ΠΟΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Προσλαμβάνονται εποχικοί στους δήμους της Θεσσαλίας

* Έγκριση για 18 θέσεις στον Δήμο Τεμπών (εργάτες καθαριότητας) και 36 στον Δήμο Βόλου (υδρονομείς άρδευσης)

Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012, 00:19

 ΑΘΗΝΑ, Γραφείο «Ε»
Το πράσινο φως για την πρόσληψη εκατοντάδων εποχικών (και) στους δήμους της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας άναψε το Συμβούλιο της Επικρατείας μετά από σχετικό αίτημα του υπουργείου Εσωτερικών.
Το ΣτΕ ενεργοποιώντας διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 28 παρ.4 του ν.2190/1994 ενέκρινε την άρση της αναστολής προσλήψεων (ισχύει από 12 Απριλίου στο σύνολο του δημόσιου τομέα λόγω εκλογών) για:
- τη συνέχιση της διαδικασίας πρόσληψης 4.703 ατόμων για ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ (προσωπικό καθαριότητας), κατά τις διατάξεις του άρθρου 205 ΚΚΔΚΥ, όπως ισχύει,
- την πρόσληψη 5.000 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μέγιστης
διάρκειας δύο (2) μηνών, για προσωπικό πυρασφάλειας, δημοτικών βρεφονηπιακών και καθαριότητας των ΟΤΑ, καθώς επίσης και ναυαγοσώστες,
- την πρόσληψη 500 υδρονομέων άρδευσης, και την πρόσληψη 700 ατόμων για τη στελέχωση των δημοτικών παιδικών κατασκηνώσεων.
Οι 4.703 εργαζόμενοι θα προσληφθούν με βάση αιτήματα των δήμων που έχουν υποβληθεί στο υπουργείο Εσωτερικών.
Από τις 5.000 προσλήψεις με συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για κάλυψη αναγκών καθαριότητας, πυρασφάλειας (εργάτες για τον καθαρισμό των δασών),της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών και της αντιμετώπισης των άμεσων αναγκών των δημοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών έως την ολοκλήρωση της λειτουργίας τους (31-7-2012), οι 600 αφορούν δήμους της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας.
Στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα πρόκειται να προσληφθούν και 120 υδρονομείς άρδευσης από τους 500 που θα προσληφθούν σ’ ολόκληρη τη χώρα.
Από τις 720 προσλήψεις που εγκρίνονται για τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα θα πρέπει να αφαιρεθούν 18 δίμηνες συμβάσεις καθαριότητας που έχουν ήδη εγκριθεί για τον Δήμο Τεμπών και άλλες 36 που έχουν εγκριθεί για τον Δήμο Βόλου (υδρονομείς άρδευσης).
ΑΣΕΠ
Στο μεταξύ, συνεχίζονται από χθες οι διαδικασίες επιλογής συμμετεχόντων- ωφελούμενων από τους δικαιούχους της πράξης η «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, μετά και την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου των υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Εσωτερικών και Εργασίας, όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.
Πρόκειται για προσλήψεις προσωπικού από φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατά την τρέχουσα προεκλογική περίοδο, ενώ όπως έχει γίνει γνωστό, αφορούν 248 αιτήματα για την κάλυψη 45.152 θέσεων εργασίας κοινωφελούς χαρακτήρα, για ανάγκες κυρίως στους ΟΤΑ.
Ως εκ τούτου, οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και ενστάσεων κατά των πινάκων κατάταξης, που είχαν ξεκινήσει πριν τις 24 Απριλίου 2012 και ανεστάλησαν, συνεχίζονται κανονικά και μέχρι τη συμπλήρωση του, κατά περίπτωση, εναπομείναντος χρονικού διαστήματος.
Επίσης, η ανεξάρτητη αρχή σημειώνει, ότι οι δικαιούχοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω διαδικασίες οφείλουν να προσαρμόσουν τις σχετικές ενέργειές τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
 

© Copyright 1996 - 2015

ITBox - Internet Services