ΠΟΣΓ: Τα βασικά σημεία για την Αναθεώρηση της ΚΑΠ

Δημοσίευση: 22 Ιουλ 2016 12:21

Τα βασικά σημεία της πρότασης της Ομάδας Εργασίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωπόνων Ελλάδος για την Αναθεώρηση της ΚΑΠ με βάση την αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε στο ελάχιστο χρονικό διάστημα που είχε στη διάθεσή της η Ομάδα, κατατέθηκαν χθες στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Να σημειωθεί ότι επικεφαλής της Ομάδας είναι ο γεωπόνος Χρ. Ρούκος, ενώ σε αυτή συμμετέχουν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και του Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας Δημήτρης Σοφολόγης, ο αντιπρόεδρος του Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας κ. Δ. Κουτσιμπογεώργος, ο Βολιώτης Αθ. Κούντριας, ο Τρικαλινός Π. Σκαρκάλης και ο πρόεδρος του Γεωπονικού Συλλόγου Φθιώτιδας και πρόσφατα γραμματέας Αγροτικού της ΝΔ Κ. Μπαγινέτας.

Συνοπτικά η πρόταση της Ομάδας Εργασίας της ΠΟΣΓ έχει ως εξής:

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Στον υφιστάμενο ορισμό του ενεργού αγρότη κρίνεται αναγκαίο να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στους όρους επιλεξιμότητας των εκτάσεων που χρησιμοποιούνται για αγροτική – κτηνοτροφική παραγωγή. Προτείνεται η τροποποίηση της επιλεξιμότητας των εκτάσεων ως εξής: Για τις αρόσιμες εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση να προστεθεί η υποχρέωση διατήρησης του ύψους της αυτοφυούς βλάστησης έως το όριο του ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (150 cm). Για τους βοσκότοπους σε καλή γεωργική κατάσταση η διατήρηση του ποσοστού επιλεξιμότητας του βοσκοτόπου εντός της κατάταξης στο pro rata σύστημα του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων. Κρίνεται αναγκαία η πρόβλεψη για παράλληλη υποχρεωτική εγγραφή των εργασιών στο ημερολόγιο αγρού του γεωργού. Απαιτείται ανάληψη πρωτοβουλίας για την επανάκτηση των απωλεσθέντων δικαιωμάτων στην περίπτωση των μισθώσεων δικαιωμάτων λόγω της μη μεταβίβασής τους στον ιδιοκτήτη τους το έτος 2014.

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ

Προτείνεται ο άμεσος εντοπισμός και η σήμανση με γεωχωρικά κριτήρια, ικανά για οριζόντια εφαρμογή σε ολόκληρη τη χώρα, των περιοχών όπου εφαρμόζονται οι τοπικές πρακτικές βόσκησης. Οι περιοχές αυτές θα σημανθούν με την ένδειξη “PG-ELP: Permanent Grassland under Established Local Practices”. Ένταξη στην πράσινη ενίσχυση και των πρακτικών που είναι σημαντικές για τη διατήρηση των οικοτόπων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου και βιοτόπων και ενδιαιτημάτων που καλύπτονται από την οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η ορθή εφαρμογή των κριτηρίων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της επιλέξιμης έκτασης έως και 250.000 ha (2,5 εκ. στρέμματα).

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Να εξεταστεί η δυνατότητα προσθήκης της σόγιας (Glycine max) και η αραχίδα (Arachis hypogoaea L) στις υφιστάμενες καλλιέργειες που έχει ικανότητες δέσμευσης του αζώτου (ψυχανθή), με συντελεστή στάθμισης 0,7 και μπορούν να ικανοποιήσουν την απαίτηση ύπαρξης περιοχής οικολογικής εστίασης. Να προβλεφθούν σαφώς οι ακραίες καιρικές συνθήκες που καθιστούν ανέφικτη την υλοποίηση των δεσμεύσεων της «πράσινης ενίσχυσης».

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Α. Φυτική Παραγωγή

Προτείνεται η αναθεώρηση των συνδεδεμένων ενισχύσεων σε τομείς όπου υπήρξαν σημαντικές αποκλίσεις, όπως στην κτηνοτροφία, και μεγαλύτερη στήριξη στην καλλιέργεια ψυχανθών για παραγωγή ζωοτροφών που υποστηρίζουν την κτηνοτροφική παραγωγή. Επίσης, κρίνεται αναγκαία η στήριξη στον κλάδο της γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας.

Απαιτείται αναμόρφωση των ποσών αναφοράς στους τομείς: Ρυζιού Σπαράγγια, Βιομηχανικής τομάτας, Ζαχαρότευτλα, Σποροπαραγωγή Ροδάκινα χυμοποίησης.

Προτείνεται η επέκταση της χυμοποίησης των πορτοκαλιών σε εσπεριδοειδή χυμοποίησης περιλαμβάνοντας τα μανταρίνια, τα λεμόνια και το γκρειπ φρουτ αυξάνοντας την τιμή ενίσχυσης, δεδομένου ότι η έκταση που έχει επιλεγεί για τα πορτοκάλια είναι ιδιαίτερα υψηλή σε σχέση με την πρόβλεψη και εκτιμάται ότι δύσκολα θα καλυφθεί.

Προτείνεται η τροποποίηση των όρων επιλεξιμότητας της συνδεδεμένης των οσπρίων με την ενσωμάτωση μιας ελάχιστης ποσότητας ανά στρέμμα και την καθιέρωση αυξημένης ενίσχυσης για τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ.

Τροποποίηση των όρων επιλεξιμότητας με την προσθήκη κριτηρίου ελάχιστης ποσότητας προτείνεται και για τις ενισχύσεις στους τομείς των σπαραγγιών, της σποροπαραγωγής, του ρυζιού και των ψυχανθών.

Β. Ζωική Παραγωγή

Στον τομέα «Θηλάζουσες αγελάδες» προτείνεται κλιμακωτή ενίσχυση με βάση το μέγεθος της εκμετάλλευσης και η θέσπιση κριτηρίου 100 kg σφαγίου ανά θηλάζουσα αγελάδα, το οποίο θα πιστοποιείται από το σφαγείο.

Κρίνεται αναγκαία η συνένωση των ενισχύσεων των αιγοπροβάτων ορεινών και πεδινών περιοχών σε ενιαία ενίσχυση με την ονομασία «Αιγοπρόβειο γάλα» λαμβάνοντας υπόψη για την καταβολή της τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του γάλακτος καθώς και τη φυλή του ζώου (μικρότερη αναλογία για τις αυτόχθονες φυλές και μεγαλύτερη για τα υπόλοιπα ζώα).

Προτείνεται η καθιέρωση ενίσχυσης για το αγελαδινό γάλα καθώς ο κλάδος της γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας δέχεται ισχυρές πιέσεις και η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος μειώνεται τα τελευταία χρόνια. Η ενίσχυση θα λαμβάνει υπόψη τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του γάλακτος, την ηλικία του ζώου, τη μέση γαλακτοπαραγωγή και μια ελάχιστη ποσότητα ανά εκμετάλλευση.

Προτείνεται η θέσπιση ενίσχυσης για το αιγοπρόβειο κρέας όπου θα λαμβάνεται υπόψη μια ελάχιστη παράδοση κρέατος στο σφαγείο και ένας ελάχιστο μέγεθος εκμετάλλευσης. Η κατηγορία αυτή κρίνεται σκόπιμη καθώς εξυπηρετεί τους παραγωγούς εκείνους που δεν μπορούν να διαθέσουν το γάλα τους στη μεταποίηση λόγω προσβασιμότητας ή/και εκείνους (τους ελάχιστους) που έχουν κρεοπαραγωγική κατεύθυνση στην εκτροφή.

                                                                                                                        Γ.Ρ.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

INTERCOMM FOODS
DEREE 2-4-24
Μείνε μαζί μας

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1

Γενικές Πληροφορίες

Η Εφημερίδα

Ταυτότητα

Όροι Χρήσης

Προσωπικά Δεδομένα

Επικοινωνία

 

Η σελίδα είναι πλήρως συμμορφωμένη με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 , σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L63).

 

Visa Mastercard  Maestro  MasterPass