Τι «μαγειρεύεται» στη νέα ΚΑΠ

* ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ * ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Η «ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ» ΚΑΣΙΜΗ, ΟΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΟΦΟΛΟΓΗ

Δημοσίευση: 26 Ιουλ 2018 22:12
 Ο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευαγγ. Αποστόλου με τον γεν. γραμματέα του υπουργείου κ. Χαράλαμπο Κασίμη, στο Συμβούλιο Υπ. Γεωργίας της Ε.Ε.. Ο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευαγγ. Αποστόλου με τον γεν. γραμματέα του υπουργείου κ. Χαράλαμπο Κασίμη, στο Συμβούλιο Υπ. Γεωργίας της Ε.Ε..

Η νέα περίοδος της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής έφτασε, καθώς σε 1,5 χρόνο περίπου τελειώνει η ισχύουσα ΚΑΠ (2014-2020), στην οποία, στην ουσία έγινε σύνδεση με τα ιστορικά δικαιώματα της τριετίας 2000-2002.

Ήδη διανύουμε την περίοδο διαβούλευσης σε επίπεδο Ε.Ε. για την εφαρμογή της νέας, που θα αφορά στην περίοδο 1/1/2021-31/12/2027 και κατά την οποία θα προκύψουν οι νέοι τίτλοι δικαιωμάτων. Στην τρέχουσα ΚΑΠ υπήρξε μία μεγάλη μείωση στις ενισχύσεις, περίπου κατά 60% κι όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις επαναδιαπραγματεύσης, η νέα ΚΑΠ θα φέρει νέες περικοπές σε επίπεδο δικαιωμάτων.

Όπως έχει γίνει γνωστό οι άμεσες ενισχύσεις του α’ πυλώνα θα είναι μειωμένες κατά 4,32% ή περίπου 650 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, ενώ η μεγαλύτερη μείωση θα επέλθει από την περικοπή του β΄ πυλώνα, δηλαδή το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο θα μειωθεί κατά 1,1 δισ. ευρώ (23,8%).

Σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευαγγ. Αποστόλου «στις 16 Ιουλίου στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας στις Βρυξέλλες, για την κατάρτιση των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ, οι απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα αυξημένες και φαίνεται να οδηγούν σε αύξηση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού βάρους για τα κράτη-μέλη και τους δικαιούχους». Εξέφρασε δε για άλλη μία φορά τους προβληματισμούς και την ανησυχία της ελληνικής πλευράς σχετικά με το νέο μοντέλο διαχείρισης της ΚΑΠ αλλά και τις αυξημένες υποχρεώσεις των γεωργών με βάση την ενισχυμένη αιρεσιμότητα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ»

Ιδιαίτερα χρήσιμη για τα μελλούμενα στον αγροτικό τομέα ήταν η ομιλία του γενικού γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Χαράλαμπου Κασίμη στην επιτροπή παραγωγής και εμπορίου της Βουλής.

Σε σχέση με την εισοδηματική ενίσχυση που αφορά στους νέους γεωργούς, τόνισε ο κ. Κασίμης, «το ενδιαφέρον στοιχείο εδώ, αναφορικά με την ενίσχυση των νέων γεωργών, είναι ότι μέχρι σήμερα ήταν μέχρι 2% του προϋπολογισμού στις άμεσες ενισχύσεις, τώρα είναι τουλάχιστον 2%. Αυτό έρχεται να υπηρετήσει μια πολιτική περί δημογραφικής ανανέωσης, δηλαδή μπορεί η χώρα να πει ότι εγώ θα βάλω παραπάνω χρήματα για την ενίσχυση των νέων αγροτών. Επίσης εισάγεται ένα πολύ ενδιαφέρον νέο στοιχείο -που μάλλον εμάς δεν θα μας επηρεάσει πολύ- η αναδιανεμητική ενίσχυση, η οποία προκύπτει από αυτό που λέμε «capping» οροφή στην ενίσχυση, στις εκμεταλλεύσεις μεταξύ 60.000 ευρώ και 100.000 ευρώ. Δηλαδή, όποια εκμετάλλευση έχει ενίσχυση πάνω από 60.000 ευρώ μέχρι 75.000 ευρώ περικόπτεται το 25% και μπαίνει σε έναν «κουβά», ο οποίος θα συγκροτήσει την αναδιανομή. Από 75.000 ευρώ μέχρι 90.000 ευρώ, το 50% περικόπτεται και από 90.000 ευρώ μέχρι 100.000 ευρώ, το 75% και από 100.000 ευρώ και πάνω, όλο το ποσό. Αυτά τα ποσά δημιουργούν ένα ταμείο, που στηρίζει την αναδιανεμητική εισοδηματική ενίσχυση, που θα δώσει η χώρα στις εκμεταλλεύσεις, που θα ορίσει. Αυτό, είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε».

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωπόνων Ελλάδας Δημήτρης Σοφολόγης αναφέρεται στο χρονοδιάγραμμα που υπάρχει μέχρι να κατατεθεί η εθνική πρόταση για τη νέα Περίοδο.

«Καταρχήν τα πρώτα «σημάδια» σε γραπτά κείμενα της ΚΑΠ φάνηκαν την 1η Ιουνίου 2018, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις προτάσεις κανονισμών για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ). Σύμφωνα με τη δημοσιευθείσα πρόταση θα πρέπει τα κράτη-μέλη να καταρτίσουν ένα στρατηγικό σχέδιο, δηλαδή να αποφασίσουν τι θέλουν να εφαρμόσουν από αυτά που ο Κανονισμός προτείνει. Αυτές θα είναι και οι εθνικές αποφάσεις της ΚΑΠ του κάθε κράτους μέλους. Έτσι έγινε και στις 22/1/2015, όταν η Ελλάδα «έφτιαξε» σε νόμο την Εθνική απόφαση, την οποία είχε στείλει την 1/8/2014 για τον τότε Κανονισμό που δημοσιεύτηκε στις 17/12/2013 και που ήρθε ως αρχική πρόταση κανονισμού στις 12/10/2011. Αυτές τις μέρες λοιπόν αντιστοίχως ζούμε μέρες του 2011, όταν δημοσιεύτηκε η αρχική πρόταση κανονισμού. Κάθε κράτος μέλος πρέπει να υποβάλει στην Επιτροπή πρόταση στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2020».

ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ

Όσον αφορά στις αλλαγές και στις σταθερές των δύο Περιόδων, ο Αγιώτης γεωπόνος αναφέρει χαρακτηριστικά: Θα υπάρχει η έννοια του «πραγματικού γεωργού» σε αντιστοιχία με του «ενεργού» γεωργού στην προηγούμενη περίοδο. Ακόμη θα υφίσταται οι αποσυνδεδεμένες και οι συνδεδεμένες ενισχύσεις ανά εκτάριο. Μάλιστα η συνδεδεμένη ενίσχυση βαμβακιού θα διατηρηθεί, καθώς σύμφωνα με τους στόχους που καθορίζονται στο πρωτόκολλο αριθ. 4 για το βαμβάκι που προσαρτάται στην πράξη προσχώρησης του 1979, αυτή είναι υποχρεωτική. Προτάθηκε πως τα κράτη-μέλη θα μειώνουν το ποσό των άμεσων ενισχύσεων που χορηγούνται σε έναν γεωργό, που υπερβαίνει τα 60.000 ευρώ και μέχρι 100.000 ευρώ με διάφορα ποσοστά που αυξάνονται, όσο αυξάνονται οι ενισχύσεις. Γενικά θα υπάρξει περαιτέρω σύγκλιση των ενισχύσεων, ώστε το αργότερο μέχρι το έτος 2026 όλα τα δικαιώματα ενίσχυσης να έχουν αξία τουλάχιστον 75% του μέσου προβλεπόμενου μοναδιαίου ποσού. Τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να χρηματοδοτούν τις αυξήσεις στην αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης.

Του Γιώργου Ρούστα 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

INTERCOMM FOODS
Μείνε μαζί μας

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1