Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εισηγείται τροποποίηση για τους εργάτες γης

Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δημοσίευση: 08 Μαρ 2019 17:47

Η Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας λαμβάνοντας υπόψη την εκ των υστέρων εύλογη πρόταση της «Γάλα Ελλάς», εισηγήθηκε τροποποίηση της ΚΥΑ για την αύξηση των θέσεων εργασίας αλλοδαπών στις ειδικότητες ενδιαφέροντός του τονίζει σε ανακοίνωσή της με αφορμή τη χθεσινή διαμαρτυρία της συνεταιριστικής οργάνωσης.
Αναλυτικά στην ανακοίνωσή της αναφέρει:


«Η Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις 7 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 κάλεσε σε σύσκεψη στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, για διαβούλευση τους εργοδότες ΠΕ Λάρισας (συνολικά κλήθηκαν 49 εργοδοτικοί φορείς), για να υποβάλουν τεκμηριωμένη εκτίμηση των αναγκών τους σε εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες με τη διαδικασία της μετάκλησης.
Η διαδικασία αυτή προβλέπεται από το άρθρο 11 του Ν.4251/2014(ΦΕΚ 80 Α΄) «Κώδικας Μετανάστευσης, Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις, την ΚΥΑ 66224/2015 (ΦΕΚ 7 Β΄) και το με αριθ. πρωτ. οικ. 52561/1176/8-10-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης και πραγματοποιείται κάθε δύο έτη, προκειμένου να εκδοθεί ΚΥΑ με την οποία ορίζεται ο ανώτατος αριθμός θέσεων για εργασία (εξαρτημένη, εποχιακή, αλιεργάτες και υψηλής ειδίκευσης) που χορηγούνται σε πολίτες τρίτων χωρών με ειδικότητες απασχόλησης.
Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν και έδωσαν στοιχεία μόνο τρεις (3) Φορείς, ο ΣΘΕΒ (Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών), το Επιμελητήριο Λάρισας και ο Α.Σ. Ποταμιάς Σκήτης, οι προτάσεις των οποίων έγιναν αποδεκτές στο σύνολό τους.
Οι υπόλοιποι 46 εργοδοτικοί φορείς της Π.Ε. Λάρισας δεν ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, για εκτίμηση σε αριθμό θέσεων και ειδικότητες για εξαρτημένη εργασία, εποχιακή απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και σε εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης, που θα καλύπτονταν με τη διαδικασία της μετάκλησης από πολίτες τρίτων χωρών κατά τα έτη 2019-2020.
Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη την εκ των υστέρων εύλογη πρόταση του Φορέα, εισηγήθηκε τροποποίηση της ΚΥΑ για την αύξηση των θέσεων εργασίας στις ειδικότητες ενδιαφέροντός του».