ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δημοσίευση: 12 Απρ 2019 22:08

Πληρωμές για τη νιτρορύπανση

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει τους δικαιούχους της Δράσης 10.1.04. «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» ότι έχουν εκδοθεί οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής εκκαθάρισης του έτους 2018 και έχουν αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ για περαιτέρω ενέργειες.

Υπενθυμίζεται ότι η προκαταβολή (75%) πιστώθηκε στους λογαριασμούς των δικαιούχων τον Νοέμβριο του 2018 και η πληρωμή αυτή αφορά την εκκαθάριση (25%) επί της δικαιούμενης ενίσχυσης. Τα στοιχεία της αξιολόγησης- πληρωμής θα κοινοποιηθούν στους παραγωγούς μέσω ανάρτησης στο Πληροφοριακό σύστημα από τη ΔΑΟ ΠΕ Λάρισας, μετά από σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι δυνητικά δικαιούχοι για τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Από τις 503 αιτήσεις στήριξης που υποβλήθηκαν, 286 έτυχαν θετικής γνωμοδότησης, ενώ 120 δεν θα λάβουν ενίσχυση λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων πιστώσεων και 97 κρίθηκαν ως μη επιλέξιμες. Οι δυνητικοί δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις έγιναν αποδεκτές προς στήριξη, πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις 17 Απριλίου έως της 3 Μαΐου 2019. Σημειώνεται ότι το ίδιο χρονικό διάστημα μπορεί να ασκηθούν ενδικοφανείς προσφυγές κατά των αποτελεσμάτων. Στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ ο πίνακας των δικαιούχων.

Συγκέντρωση για το αρδευτικό στη Μελία

Συγκέντρωση με θέμα το αρδευτικό, πραγματοποιούν αύριο Σάββατο 13 Απριλίου και ώρα 8.15 μ.μ. οι αγρότες της κοινότητας Μελίας, που αρδεύουν από το ΤΟΕΒ Πηνειού. Η συγκέντρωση θα γίνει στο καφενείο του κ. Αγγελακόπουλου, στην Μελία.

Ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ

Ξεκίνησε την Τετάρτη 10 Απριλίου η υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το 2019, δια της οποίας χορηγούνται όλες οι άμεσες ενισχύσεις, καθώς και εκείνες των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που συνδέονται με εκτάσεις ή ζωικό κεφάλαιο. Η ενιαία αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε απευθείας από τον γεωργό, μέσω on-line συστήματος στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, είτε μέσω Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), που έχει πιστοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικά για τον σκοπό αυτόν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ «η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη, ενώ για τις εκπρόθεσμες αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019, επιβάλλεται ποινή 1% για κάθε εργάσιμη μέρα επί της δικαιούμενης ενίσχυσης». Ωστόσο ο υπουργός Στ. Αραχωβίτης προσπάθησε να αμβλύνει την ανησυχία για τη μεγάλη καθυστέρηση που έχει σημειωθεί στο θέμα της έναρξης των δηλώσεων του ΟΣΔΕ, διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα μας θα αιτηθεί και θα επιτύχει να εξασφαλίσει παράταση ενός μηνός (15-6) για την ομαλή διεξαγωγή και την επιτυχή διεκπεραίωση της υποβολής δηλώσεων. Βέβαια, κατά την προσφιλή τους συνήθεια και οι αγρότες θα εξαντλήσουν κάθε χρονική προθεσμία που θα ορίσει το ΥΠΑΑΤ (βλέπε παράταση) και θα αφήσουν την υποχρέωση τους αυτή για μετά τις σπορές.

ΟΣΔΕ για αμπελουργούς-ελαιοκαλλιεργητές

Ενόψει της έναρξης της υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Θεσσαλίας υπενθυμίζει, με ανακοίνωση που εξέδωσε στους ενδιαφερόμενους αμπελοκαλλιεργητές και ελαιοκαλλιεργητές, ότι στα δικαιολογητικά που απαιτούνται μαζί με την Αίτηση Χορήγησης Ενίσχυσης για επανόρθωση ζημιών στη γεωργική παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής (Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ) περιλαμβάνονται: -Για ελαιώνες, απόκομμα του μητρώου, όπου θα αναγράφεται ο κωδικός (από το χαρτογραφικό υπόβαθρο) των δηλωμένων στο ελαιοκομικό μητρώο αγροτεμαχίων. -Για αμπελώνες, οι παραγωγοί σταφυλιών θα προσκομίζουν Δήλωση Αμπελοκαλλιέργειας (Αμπελουργικό Μητρώο), όπου θα αναγράφεται ο κωδικός από το χαρτογραφικό υπόβαθρο και όπου χρειάζεται βεβαίωση της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ότι υποβάλλουν Δήλωση Συγκομιδής ή/και Παραγωγής του έτους ζημιάς. Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, πρέπει να υπάρχει συμβατότητα της Δήλωσης Αμπελοκαλλιέργειας (αμπελουργικό μητρώο) ή της Δήλωσης Ελαιοκαλλιέργειας (ελαιοκομικό μητρώο) με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ).

Γεωπονικές συμβουλές

Οι ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες (ήλιος, βροχές και υγρασία) και η τρυφερή βλάστηση ευνοούν την ανάπτυξη πληθυσμών εντόμων και διάφορων ασθενειών. Γι΄αυτό και Περ/κο Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου (τηλέφ.: 24210-66525) ανακοίνωσε συμβουλές για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. Έτσι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδείξουν οι παραγωγοί στα έντομα, όπως είναι η αναρσία, η γραφόλιθα, ο φυλλοδέτης για ροδακινιά–νεκταρινιά─βερικοκιά, η καρπόκαψα δαμασκηνιάς, οι αφίδες (μελίγκρες) σε ροδακινιά–νεκταρινιά─βερικοκιά–κερασιά–δαμασκηνιά, αλλά και στις ασθένειες, όπως είναι το ωίδιο σε ροδακινιά–νεκταρινιά –βερικοκιά, το κορύνεο σε ροδακινιά–βερικοκιά–κερασιά και η κυλινδροσπορίωση για την κερασιά. Σε κάθε περίπτωση οι παραγωγοί πρέπει να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, τη συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης. Σύμφωνα με το Περ/κό Κέντρο Βόλου «οι εικόνες που δίνονται και παρουσιάζουν συμπτώματα προσβολής ασθενειών και εχθρών είναι απλώς ενδεικτικές και σκοπό έχουν την καλύτερη κατανόηση των φυτοπαθολογικών προβλημάτων από τους καλλιεργητές. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εργαλείο διάγνωσης από μέρους των παραγωγών. Για θέματα διάγνωσης πάσης φύσεως προσβολών των φυτών, οι καλλιεργητές σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να απευθύνονται άμεσα σε εξειδικευμένους γεωπόνους».

Έρχονται βροχές

Βροχές, οι οποίες είναι επιθυμητές για τους αγρότες αναμένουμε τις επόμενες μέρες. Σήμερα Παρασκευή αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος, βαθμιαία θα αναπτυχθούν συννεφιές και θα σημειωθούν βροχές προς το τέλος της ημέρας. Οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολικοί ασθενείς και στο Αιγαίο μέτριοι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 ως 21 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Σάββατο αναμένονται συννεφιές και θα σημειωθούν βροχές, θερμοκρασία σε πτώση (16 έως 18 βαθμούς Κελσίου). Μεθαύριο Κυριακή 14 Απριλίου ο καιρός θα είναι αίθριος και η θερμοκρασία σε άνοδο (19 έως 22 βαθμούς Κελσίου). Οι βροχές, μικρής διάρκειας θα κυριαρχήσουν Δευτέρα και Τρίτη.

Από τον Γιώργο Ρούστα

roustas@eleftheria.gr

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

ΕΔΑ ΘΕΣΣ
INTERCOMM FOODS
SYNETAIRISTIKH TRAPEZA THESSALIAS
ELEFTHERIA
Μείνε μαζί μας

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1