Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ημερίδα για τον Αγροδιατροφικό Τομέα

ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Δημοσίευση: 09 Μαϊ 2019 16:09

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ» διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Ανταγωνισμός και Αγροδιατροφικός Τομέας».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο μεγάλο αμφιθέατρο των πρώην Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, στη Λάρισα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Οι κύριες θεματικές ενότητες της εκδήλωσης αναφέρονται σε καίρια και επίκαιρα ζητήματα του ανταγωνισμού στον πρωτογενή τομέα, καθώς επίσης και σε ζητήματα της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής και εξέλιξής της.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει τις εξής ομιλίες:

-«Εισαγωγή: Πολιτική ανταγωνισμού στον αγρο-διατροφικό τομέα», καθηγητής Δρ. Τριανταφυλλάκης Γεώργιος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

-«Η Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων», επίκ. καθηγήτρια Δρ. Κινίνη Έφη, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

-«Κοινή Γεωργική Πολιτική και Δίκαιο του Ανταγωνισμού», Πανίτσας Γεώργιος δικηγόρος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

-«Παρεμβάσεις της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού σε υποθέσεις με αγροτικό και διατροφικό ενδιαφέρον», Δρ. Ζευγώλης Νικόλαος, Εισηγητής, Επιτροπή Ανταγωνισμού

-«Συγκεντρώσεις σε επίπεδο αγοραστών και επηρεασμός του αγρο-διατροφικού τομέα», αναπλ. καθηγητής Δρ. Χατζηγάγιος Θωμάς, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

-«Συγκεντρώσεις σε επίπεδο προμηθευτών και επηρεασμός του αγρο-διατροφικού τομέα», Δρ. Θέμελης Ανδρέας, επίκουρος εισηγητής, Επιτροπή Ανταγωνισμού

-« Κρατικές ενισχύσεις και αγροτικός-διατροφικός τομέας», Δρ. Καραστεργίου Αγγελική, αναπληρώτρια προϊστάμενη Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, υποψήφια διδάκτωρ, Τμήμα Οργάνωσης Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

-«FoodOxys: Μια spin-off του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον αγρο-διατροφικό τομέα», Δρ. καθηγητής Κουρέτας Δημήτριος, Τμήμα Βιοτεχνολογίας και Βιοχημείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (τηλ: 2410-684.708, 709, postgraduate@teilar.gr).