AΓΡΟΤΙΚΑ... ΕΦΟΔΙΑ

Δημοσίευση: 25 Οκτ 2021 16:05

Απογραφή αιγοπροβάτων και χοίρων


Από 1η Νοεμβρίου μέχρι 15η Δεκεμβρίου για τα αιγοπρόβατα και από 1η Δεκεμβρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου για τους χοίρους, υποχρεωτική είναι η απογραφή ζωικού κεφαλαίου και όσων έχουν μηδενικό αριθμό αιγοπροβάτων ή χοίρων, αλλά διαθέτουν κωδικό εκμετάλλευσης. Στη συνέχεια οι κτηνοτρόφοι προβαίνουν στην κοινοποίηση της απογραφής των αιγοπροβάτων και χοιροειδών: α) είτε με τη χρήση από τον κτηνοτρόφο της ψηφιακής υπηρεσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://e-services.minagric.gr, ακολουθώντας τις οδηγίες που είναι αναρτημένες εκεί και χωρίς την προσέλευση του κτηνοτρόφου στην κτηνιατρική υπηρεσία, β) είτε με την προσέλευση του κτηνοτρόφου στο Κτηνιατρικό Γραφείο, όπου ανήκει η εκμετάλλευσή του, κατά τις εργάσιμες ημέρες, όπου είναι απαραίτητη η προσκόμιση του μητρώου της εκμετάλλευσης, δεόντως συμπληρωμένου. Επισημαίνεται ότι και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις η συμπλήρωση του μητρώου είναι υποχρεωτική.

Μειωμένη η προκαταβολή για κτηνοτρόφους
Μπορεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να διαβεβαιώνει ότι οι παλιοί κτηνοτρόφοι δεν θα υποστούν μειώσεις στις ενισχύσεις, εν τούτοις η ανησυχία των εκπροσώπων της ζωικής παραγωγής είναι έντονη, ενόψει της καταβολής του 70% της βασικής ενίσχυσης που χρονολογείται για μεθαύριο Τετάρτη 27η Οκτωβρίου. Όπως αποκαλύπτει η «Ύπαιθρος Χώρα» παρά τις πιέσεις των οργανωμένων κτηνοτροφικών Ομοσπονδιών και Συνδέσμων, η περίφημη ΚΥΑ για την κατανομή των βοσκοτόπων δεν αποσύρθηκε, ωστόσο το Υπουργείο άφησε ένα παράθυρο ανοιχτό για ενδεχόμενη αλλαγή, πριν από την εξόφληση του Δεκεμβρίου, με τη σύσταση ομάδας εργασίας. Σε αυτή θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των κτηνοτροφικών φορέων και του Υπουργείου, με αντικείμενο την ορθολογική αντιμετώπιση των προβλημάτων που αναδύονται από τη νέα ΚΥΑ σε βάρος των κτηνοτρόφων που παράγουν γάλα και κρέας, όπως και την απόδοση των βοσκοτόπων σε αυτούς που έχουν πραγματικά ζώα. Οι όροι κατανομής των εκτάσεων που προβλέπει η νέα ΚΥΑ οδηγεί σε μείωση των διανεμόμενων εκτάσεων της τεχνικής λύσης για χιλιάδες κτηνοτρόφους, όλων των κατηγοριών, νεοεισερχόμενων και μη, που αναπόφευκτα θα επιφέρει μειώσεις επιδοτήσεων. Το πόσο μεγάλη θα είναι η περικοπή, θα φανεί την Τετάρτη με την καταβολή της προκαταβολής.

Αρχές Νοεμβρίου οι αιτήσεις για Νέους Αγρότες
Την κατανομή των κονδυλίων της δημόσιας δαπάνης, ύψους 420 εκατομμυρίων ευρώ στις 13 Περιφέρειες της χώρας για το Πρόγραμμα εγκατάστασης «Νέων Αγροτών» παρουσίασε η «Ύπαιθρος Χώρα». Βάσει της νέας κατανομής, οι πρώτες τρεις σε απόλυτους αριθμούς Περιφέρειες είναι αυτές της Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Δυτικής Ελλάδας. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει 44.460.200 ευρώ. Η αύξηση των κονδυλίων είναι μικρότερη αναλογικά με την αύξηση του συνολικού ποσού, καθώς στο προηγούμενο πρόγραμμα είχαν κατανεμηθεί 30.932.000 ευρώ. Η πρόσκληση αναμένεται στις αρχές Νοεμβρίου, με απαραίτητη συνθήκη να κριθεί τεχνικά έτοιμη η εφαρμογή του ΠΣΚΕ. Εφόσον θα εγκριθεί, τότε θα ξεκινήσει η κατάθεση των αιτημάτων των ενδιαφερόμενων παραγωγών ψηφιακά. Αυτό θα επιταχύνει τις διαδικασίες κατά τουλάχιστον τρεις μήνες, από τους 9 στους 10 μήνες, στους 6 έως 7.

Ενισχύσεις για μέλι, χοίρο και μαύρο χοίρο
Σε λειτουργία τέθηκε το σύστημα υποβολής Αίτησης Άμεσης Επιχορήγησης για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε όλη την Επικράτεια στους τομείς: α) της εκτροφής χοίρων, β) της εκτροφής αυτόχθονων μαύρων χοίρων και γ) της παραγωγής μελιού και λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου. Δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης είναι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα, οι οποίοι πληρούν τους κάτωθι όρους επιλεξιμότητας: 1. Για τους εκτροφείς χοίρων δικαιούχοι είναι όσοι έχουν υποβάλει στοιχεία για τον αριθμό των χοιρομητέρων και κάπρων για το έτος 2020 στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που τηρείται στη Γενική Διεύθυνση της Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ. 2. Ειδικά για τους εκτροφείς μαύρου χοίρου δικαιούχοι είναι οι εκτροφείς ελληνικού μαύρου χοίρου που είναι εγγεγραμμένοι στο γενεαλογικό βιβλίο της ως άνω φυλής που τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το έτος 2020. 3. Για τους μελισσοκόμους δικαιούχοι είναι όσοι έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 3.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α 2014-2020) για το έτος 2020. 4. Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε. 5. Δεν ήταν προβληματική επιχείρηση στις 31-12-2020 κατά την έννοια του Κανονισμού (Ε.Ε.) 702/2014. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι παραγωγοί εφόσον έχουν κωδικό online στη διεύθυνση https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/. Μετά την είσοδο στην εφαρμογή αίτησης της ΕΑΕ 2020 ο χρήστης επιλέγει από το κεντρικό μενού ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ COVID-19 και στη συνέχεια το υπομενού Αίτηση Κρατικής Ενίσχυσης Εκτροφής Χοίρων, Εκτροφής Αυτόχθονων Μαύρων Χοίρων, Παραγωγής Μελιού. Για τη διευκόλυνσή τους, οι δικαιούχοι μπορούν να συμβουλεύονται το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης που υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Το διάστημα υποβολής αίτησης ορίζεται έως και τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 23:59.

Ξεκίνησε η εγγραφή στα Δημόσια Αγροτικά ΙΕΚ
Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το διδακτικό έτος 2021- 2022, στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΔΙΕΚ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, και θα διαρκέσουν έως και την 1η Νοεμβρίου 2021. Με δεδομένο ότι οι ανάγκες της σύγχρονης εποχής απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, ώστε οι αγρότες να μπορούν να ανταποκριθούν, και η αγροτική οικονομία να καταστεί βασικός πυλώνας της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός προώθησε την ίδρυση των ΔΙΕΚ, και δήλωσε τα εξής: «Στηρίζουμε την εκπαίδευση και κατάρτιση των αγροτών. Με την ίδρυση 6 νέων Δημόσιων ΙΕΚ ανοίγουμε νέους ορίζοντες για τους νέους μας. Στόχος μας είναι οι νέοι να γίνονται αγρότες από επιλογή και όχι από ανάγκη».
Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προσφέρει σπουδές για μια σύγχρονη Αγροτική Επαγγελματική Εκπαίδευση σε νέους κάτοχους απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου και ισότιμων τίτλων, από ολόκληρη τη χώρα, που θέλουν να δραστηριοποιηθούν ή/και να απασχοληθούν σε εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τομέα. Το έτος κατάρτισης 2021-2022 θα λειτουργήσουν, με πρωινό ωράριο, έξι (6) Δημόσια ΙΕΚ στις Περιφερειακές Ενότητες: Ιωαννίνων, Ηρακλείου, Κορίνθου, Λάρισας, Αττικής και Τρικάλων. Στη Λάρισα οι προσφερόμενες ειδικότητες είναι δύο, τεχνικός συντήρησης και επισκευής γεωργικών μηχανημάτων και διαχειριστής συστημάτων εκτροφής αγροτικών ζώων. Η φοίτηση είναι δωρεάν και διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα και συγκεκριμένα 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης. Με δαπάνες του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ παρέχεται δωρεάν στέγαση και σίτιση, σε ορισμένο αριθμό σπουδαστών ανά ΔΙΕΚ.

Εκλογές στους Συνεταιρισμούς

Δεν προτίθεται να δώσει η Κυβέρνηση νέα παράταση στην προθεσμία διενέργειας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Αγροτικών Συνεταιρισμών, καθώς και της θητείας των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Διοικητικών και Εποπτικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αναγκαστικών Συνεταιρισμών και Ενώσεων Αναγκαστικών Συνεταιρισμών. Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του υπΑΑΤ Σπήλιου Λιβανού είχε δοθεί μια παράταση λόγω της πανδημίας, η οποία λήγει στις 31/10/2021. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα σε εκλογικές διαδικασίες οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί.

Μέχρι 13 Δεκεμβρίου αιτήσεις για αρδευτικά -φωτοβολταϊκά
Παράταση έως τις 13 Δεκεμβρίου έλαβαν οι αιτήσεις ένταξης στο Μέτρο 4.1.2 για την επιδότηση αρδευτικών και φωτοβολταϊκών συστημάτων. Επιπλέον, με την τροποποίηση προστέθηκαν νέα εναλλακτικά δικαιολογητικά της αίτησης στήριξης, προκειμένου να διευκολυνθεί η τεκμηρίωση: α) της παλαιότητας του υφιστάμενου εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων, β) της ύπαρξης ανενεργής γεώτρησης και γ) της επιλεξιμότητας των φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

PERIFREIA AIUELOMIXLI
INTERCOMM FOODS
PERIFEREIA THESSALIAS 20-12
Μείνε μαζί μας

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1