Αγροτικά Εφόδια

Δημοσίευση: 21 Φεβ 2022 18:04
Ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργος Γεωργαντάς. Ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργος Γεωργαντάς.

Οι πρώτες υπογραφές Γ. Γεωργαντά με παραγωγούς και συνεταιριστές

Ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργος Γεωργαντάς, συναντήθηκε με βουλευτές και εκπροσώπους καλλιεργητών καπνού από τις περιοχές της Ροδόπης, των Σερρών, της Πιερίας και του Λαγκαδά και συζήτησε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί καπνού και τη διαδικασία καταβολής των 11.323.692 ευρώ που εγκρίθηκαν ως ενίσχυση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την Covid-19 και των περιοριστικών μέτρων για την εξάπλωση της πανδημίας. Ο υπΑΑΤ κ. Γιώργος Γεωργαντάς διαβεβαίωσε τους παραγωγούς και τους βουλευτές ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για επιτάχυνση των διαδικασιών για την καταβολή των ενισχύσεων.


*Ακολούθησε συνάντηση με το προσωρινό Προεδρείο της ΕΘΕΑΣ, το οποίο ζήτησε τη στήριξη της Κυβέρνησης στον αγροτικό τομέα σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο που η ενεργειακή κρίση κάνει τα προβλήματα οξύτερα. Ο υπΑΑΤ κ. Γεωργαντάς τόνισε «τη συνεπή βούληση της Κυβέρνησης να στηρίξει όσους πραγματικά παράγουν, πάντα βέβαια μέσα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων και υπογράμμισε ότι ο αγρότης είναι η ζωή της περιφέρειας».
*Ακόμη υπέγραψε την ΚΥΑ για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στους παραγωγούς λεβάντας, ξηρών σύκων, επιτραπέζιας ελιάς και καπνού, λόγω της σοβαρής μείωσης του εισοδήματός τους κατά το έτος 2020 εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού (Covid-19). Από την υλοποίηση της KYA (συνυπογράφεται και από τον υπουργό αναπληρωτή Οικονομικών κ. Θ. Σκυλακάκη) προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού συνολικού ύψους κατ’ ανώτατο όριο 26.308.252 ευρώ για το οικονομικό έτος 2022, η οποία θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥπΑΑΤ, ενώ η χρηματοδότηση θα καταβληθεί στους δικαιούχους το αργότερο μέχρι την 30ή/06/2022. Για την καταβολή των ενισχύσεων ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα ανοίξει ειδική πλατφόρμα που οι δικαιούχοι θα καταθέσουν αιτήσεις. Το τελικό ποσό για κάθε δικαιούχο θα καταβληθεί μετά από τους διασταυρωτικούς ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ με τα στοιχεία του ΟΣΔΕ και της ΑΑΔΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι δικαιούχοι έλαβαν άλλες κρατικές ενισχύσεις.
*Τέλος, το ΥΠΑΑΤ ανακοίνωσε πως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΠΑΑ συνοπτικό – εκλαϊκευμένο κείμενο, στο οποίο περιγράφεται το σύνολο των προτεινόμενων παρεμβάσεων και για τους δύο Πυλώνες της νέας ΚΑΠ. Επισημαίνεται, ότι το κείμενο παρουσιάζει συνοπτικά τις εθνικές προτάσεις που περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο και όχι τις εγκεκριμένες, οι οποίες θα προκύψουν μετά από διαβούλευση με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη βάση των κοινά αποδεκτών σημείων της αξιολόγησής τους. Στόχος του ΥΠΑΑΤ είναι η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα που θα απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις, ανάγκες και προβλήματα της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

 

Εκδόθηκαν δύο προσκλήσεις για τη νιτρορύπανση

Μετά από συνεργασία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργου Γεωργαντά, του υφυπουργού, Γιώργου Στύλιου και του γενικού γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη, σε συνέχεια της κατανομής των νέων πόρων για τη διετία 2021-2022, εκδόθηκαν δύο Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, συνολικού ύψους 150 εκατ. ευρώ. Οι Προσκλήσεις αφορούν τις Δεσμεύσεις Α «Εφαρμογή Αγρανάπαυσης» και Β «Εφαρμογή Αμειψισποράς» για αρόσιμες εκτάσεις, με προϋπολογισμό 120.000.000 και τη Δέσμευση Γ «Εφαρμογή χλωράς λίπανσης σε δενδρώδεις καλλιέργειες» με προϋπολογισμό 30.000.000.
Η διάρκεια των δεσμεύσεων είναι δύο (2) έτη, 2022-2023 και η εφαρμογή τους ξεκινά από την ημερομηνία δημοσίευσης των Προσκλήσεων, καθώς υπήρξε προδημοσίευση της Πρόσκλησης στις 06.10.2021. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από τη Δευτέρα 14/3/2022 έως την Παρασκευή 15/4/2022 αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.). Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο: https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ και η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στον ιστότοπο: https://p2.dikaiomata.gr/M1014/ .
Κάθε υποψήφιος/-α μπορεί να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης της αίτησης στήριξής του μέσω του Π.Σ. και σχετικές ανακοινώσεις θα γίνονται στους διαδικτυακούς τόπους του ΥΠΑΑΤ www.minagric.gr, του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr και του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr. Η Δράση εφαρμόζεται σε 30 περιοχές, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Ευπρόσβλητες από τη Νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΖΕΝ), καθώς και σε 7 περιοχές σημαντικών υγροτόπων.

 

Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις στο αγροτικό κόστος παραγωγής

Μετά την επιστροφή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το εξωτερικό, αναμένεται να προκύψουν εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του κόστους παραγωγής, αλλά και ενδεχομένως να οριστεί το ραντεβού με τη Σ.Ε. του μπλόκου της Νίκαιας. Σύμφωνα με διαρροές από το Μαξίμου, «εξετάζεται η διεύρυνση της βάσης των δικαιούχων για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο στην πλατεία μάζα των παραγωγών και όχι μόνο σε νέους αγρότες ή συμμετέχοντες σε συλλογικά σχήματα». Απεναντίας δεν φαίνεται να ισχύουν όσα γράφτηκαν για επιδότηση στα λιπάσματα μέσω κουπονιών. Οι επιπτώσεις στους παραγωγούς από τις αυξήσεις σε ενέργεια, καύσιμα και εφόδια αποτελούν ένα από τα βασικά θέματα που θα συζητηθούν στο σημερινό (Δευτέρα) Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας στις Βρυξέλλες και όπως όλα δείχνουν αν θα υπάρξει μία λύση, αυτή θα είναι σε οριζόντια ευρωπαϊκή βάση.
Για τις ζωοτροφές, εξετάζεται η αλλαγή της χρονικής περιόδου, η οποία θα αποτελέσει κριτήριο για τον προσδιορισμό του τζίρου των κτηνοτρόφων, που όπως είχε γνωστοποιηθεί θα είχε ως βάση το πρώτο τρίμηνο του 2022. Το μέτρο προέβλεπε την ενίσχυση των κτηνοτρόφων με το 7% επί του τζίρου τους, για το διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος 2021. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η αλλαγή που έχει δρομολογηθεί στοχεύει στην πιο αντιπροσωπευτική αποτύπωση του κύκλου εργασιών των παραγωγών, καθώς υπήρξαν έντονες αντιδράσεις ότι από το διάστημα που είχε επιλεγεί προέκυπτε ένας μη αντιπροσωπευτικός, χαμηλός κύκλος εργασιών.

 

bio.jpg

Αιτήσεις για βιολογικά από 25 Φεβρουαρίου

Από 25 Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου μετατίθενται χρονικά οι αιτήσεις για τα βιολογικά, σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν σε μία από τις προκηρυσσόμενες δράσεις της παραγράφου 1 της παρούσας πρόσκλησης, υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ, ηλεκτρονικά αίτηση στήριξης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.). Υπενθυμίζεται ότι με την πρώτη απόφαση, οι αιτήσεις επρόκειτο να αρχίσουν από τις 16 Φεβρουαρίου 2022.

 

fystiki.jpg

Καλλιεργητικές συμβουλές για φιστικιά-καρυδιά

Χρήσιμες συμβουλές για τη λίπανση και το κλάδεμα της φιστικιάς και της καρυδιάς δίνει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Βόλου. Εξάλλου η τρέχουσα περίοδος (στάδιο λήθαργου) θεωρείται ιδανική τόσο για τη λίπανση, όσο και για το κλάδεμα των δέντρων. Παράλληλα, η λήψη κάποιων βασικών, προληπτικών κυρίως μέτρων, μπορεί να περιορίσει σοβαρά φυτοπροστατευτικά προβλήματα της ερχόμενης καλλιεργητικής περιόδου.
Φιστικιά: Κλάδεμα: Το κλάδεμα καρποφορίας αυτήν την εποχή βρίσκεται σε εξέλιξη. Αφαιρείται κάθε ξερή βλάστηση, ενώ οι τομές στο υγιές ξύλο θα πρέπει να είναι καθαρές (δεν θα πρέπει να υπάρχουν ίχνη μεταχρωματισμού), διαφορετικά κόβουμε πιο χαμηλά. Οι εργασίες κλαδέματος και καθαρισμού των δέντρων θα πρέπει να αποφεύγονται όταν ο καιρός είναι υγρός και οι τομές κλαδέματος, ιδιαίτερα οι μεγάλες, θα πρέπει να καλύπτονται με κάποιο επουλωτικό πληγών (π.χ. νοβαρίλ). Με τον σωστό καθαρισμό των δέντρων επιτυγχάνεται καλός αερισμός και καλή διείσδυση του ηλιακού φωτός στο εσωτερικό της κόμης. Έτσι, περιορίζεται η σχετική υγρασία, η οποία ευνοεί την εμφάνιση σοβαρών ασθενειών, όπως η βοτρυοσφαίρια και η σεπτορίωση.
ΛΙΠΑΝΣΗ: Η φιστικιά απαιτεί σχετικά υψηλές ποσότητες λίπανσης λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας των καρπών της σε πρωτεΐνη, με τις ανάγκες να είναι μειωμένες σε ξηρικούς και σε χρονιά ακαρπίας φιστικεώνες. Στην ανακοίνωση παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες για τη λίπανση.

 

karydia.jpg
Καρυδιά: Η καλλιέργεια της καρυδιάς αυτήν την περίοδο βρίσκεται στο στάδιο του λήθαργου. Με την απαιτούμενη προσοχή στο κλάδεμα και τη λίπανση, αλλά και τη λήψη βασικών προληπτικών μέτρων, μπορούν να περιοριστούν σοβαρά φυτοπροστατευτικά προβλήματα και να μεγιστοποιηθεί η παραγωγή. Το κλάδεμα καρποφορίας την εποχή αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη. Αφαιρείται κάθε ξερή βλάστηση, ενώ οι τομές στο υγιές ξύλο θα πρέπει να είναι καθαρές (δεν θα πρέπει να υπάρχουν ίχνη μεταχρωματισμού), διαφορετικά κόβουμε πιο χαμηλά. Οι τομές κλαδέματος, ιδιαίτερα οι μεγάλες, θα πρέπει να καλύπτονται με κάποιο επουλωτικό πληγών (π.χ. νοβαρίλ), ενώ καλό είναι να ακολουθεί ψεκασμός με βορδιγάλειο πολτό. Οι εργασίες κλαδέματος και καθαρισμού των δέντρων θα πρέπει να αποφεύγονται όταν ο καιρός είναι υγρός. Με το κλάδεμα ο σκελετός θα πρέπει να διαμορφώνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να επιτρέπει την καλή διείσδυση του ηλιακού φωτός στο εσωτερικό της κόμης και τον επαρκή αερισμό της. Έτσι, περιορίζεται η σχετική υγρασία, η οποία ευνοεί την εμφάνιση σοβαρών ασθενειών, όπως η ανθράκωση και η βακτηρίωση.

 

Από τον Γιώργο Ρούστα
(roustas@eleftheria.gr)

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

INTERCOMM FOODS
Μείνε μαζί μας

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1