AΓΡΟΤΙΚΑ... ΕΦΟΔΙΑ

Oλα τα προβλήματα της καλλιέργειας συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Διεπαγγελματικής στη Λάρισα

Δημοσίευση: 21 Νοε 2022 16:00

Καμπάνια στήριξης, αλλά και αγωνία για τιμές στο βαμβάκι
Oλα τα προβλήματα της καλλιέργειας συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Διεπαγγελματικής στη Λάρισα

Η εθνική στρατηγική για το βαμβάκι και οι πολιτικές προώθησης και αξιοποίησής του σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου το προϊόν να καταστεί βιώσιμο και ανταγωνιστικό, απασχόλησε, μεταξύ άλλων, τη συνεδρίαση της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος (ΔΟΒ) που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της οργάνωσης στη Λάρισα.


Η εθνική στρατηγική, όπως συμφωνήθηκε στη συνεδρίαση, θα πρέπει να προβλέπει την αξιοποίηση του βαμβακιού σε όλες τις βαθμίδες της διαδικασίας (παραγωγή, εκκόκκιση, μεταποίηση) για να μην κρίνεται η τύχη του προϊόντος από εξωγενείς παράγοντες. Αποφασίστηκε, ακόμη, να προγραμματιστούν διαδοχικές επαφές με κυβερνητικά στελέχη για να καθοριστούν αυτές οι πολιτικές. Έτσι, στο πλαίσιο αυτό, τις αμέσως επόμενες ημέρες, η διοίκηση της ΔΟΒ θα συναντηθεί με την Ομάδα Εργασίας Βάμβακος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να συζητηθεί η συνέχιση και αναβάθμιση του Μέτρου Αgro 1 (πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης).

 

BEZYROPOYLOS_DOB.jpg
Ακόμη, υπήρξε συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Απ. Βεσυρόπουλο (φωτ.), καθώς η απόφαση για μείωση της φορολογίας έως 50% για τη διακίνηση προϊόντων μέσω Ομάδων Παραγωγών και Συνεταιρισμών χρήζει διευκρίνισης. Στην περίπτωση του βαμβακιού πρέπει να διευκρινιστούν ζητήματα που σχετίζονται με τα συμβόλαια πώλησης και τη διακίνηση του προϊόντος από μεμονωμένους παραγωγούς. Στις επαφές που θα επιδιωχθούν να γίνουν συμπεριλαμβάνονται και οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι που θα τρέξουν τη νέα ΚΑΠ, προκειμένου να ασκηθεί η κατάλληλη πίεση και να προβλεφθούν συγκεκριμένα κονδύλια για τον «λευκό χρυσό» τη νέα περίοδο.
Ακόμη, η διοίκηση της ΔΟΒ ενέκρινε τον προγραμματισμό δράσης για την επόμενη περίοδο, ο οποίος προβλέπει το πανελλήνιο συνέδριο στην Κομοτηνή στις 16 Φεβρουαρίου και τις καθιερωμένες ενημερωτικές ημερίδες που θα γίνουν τον Μάρτιο σε Λάρισα, Αλεξάνδρεια Ημαθίας και Αλίαρτο Βοιωτίας.
Τιμές
Στο περιθώριο της συνεδρίασης, όπως είναι φυσικό, έγινε συζήτηση για την ποιότητα της φετινής παραγωγής, μιας και η συγκομιδή έχει ολοκληρωθεί, αλλά και για τις τιμές που διαμορφώνονται στην αγορά.
Σύμφωνα με το μέλος της ΔΟΒ Γιώργο Καραΐσκο (Φαλάνη), «όσοι αξιοποίησαν το χρήσιμο εργαλείο των προπωλήσεων, αναμφίβολα βγήκαν κερδισμένοι. Σήμερα σίγουρα υπάρχει προβληματισμός για την κυμαινόμενη τιμή (70 με 75 λεπτά). Οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση καταγραφεί στις αγορές, αυτή θα πρέπει να αξιοποιηθεί άμεσα από τον παραγωγό».
Από την πλευρά του, το μέλος της ΔΟΒ Βασίλης Γιαννάκος (Καρδίτσα) αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα συνέχισης λειτουργίας του προγράμματος νιτρορύπανσης και τη νέα περίοδο. «Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, θα πρέπει να αντικατασταθεί από παρόμοιο φιλοπεριβαλλοντικό πρόγραμμα, το οποίο βοηθά τα βαμβακοχώραφα και τις αροτριαίες καλλιέργειες. Γενικότερα υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση κι αυτό θα πρέπει να αξιοποιηθεί από το ελληνικό ΥΠΑΑΤ σε συνεργασία με αγροτικούς γεωτεχνικούς φορείς. Όσον αφορά τις τιμές που διαμορφώνονται στην αγορά, ο κ. Γιαννάκος αναφέρει ότι οι περισσότεροι παραγωγοί βρίσκονται σε αναμονή. Υπάρχουν τα κλειστά συμβόλαια, τα οποία πληρώθηκαν άμεσα σε τιμές από 90 έως 97 λεπτά. Υπάρχουν τα κυμαινόμενα συμβόλαια, στα οποία προβλέπεται πριμοδότηση 3-4 λεπτών για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και οι τιμές θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τέλος Νοεμβρίου και τρίτον μία πολύ μεγάλη παραγωγή που έχει παραδοθεί με ανοιχτές τιμές στα εκκοκιστήρια και ουδείς γνωρίζει πού θα κλείσουν οι συμφωνίες».

 

Ανοιξε η πλατφόρμα για τα λιπάσματα
Εως τις 25 Νοεμβρίου η υποβολή αιτήσεων για την ενίσχυση των 60 εκατ. ευρώ

Άνοιξε στις 15 Νοεμβρίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ (https:// www.aade.gr/mybusinesssupport), μέσω της οποίας οι αγρότες μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για να λάβουν την ενίσχυση για τα λιπάσματα.
Η ενίσχυση είναι ύψους 60 εκατ. ευρώ και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως και την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου, κάνοντας χρήση των κωδικών του TAXISnet. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, γεωργικών εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα, οι οποίες: α) Σε περίπτωση φυσικών προσώπων είναι επαγγελματίες αγρότες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είτε για το έτος 2021 είτε για το έτος 2022 έως τις 25/11/2022, β) σε περίπτωση νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, έχουν ενεργό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στο Φορολογικό Μητρώο, κατά την έναρξη ισχύος της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, κύριο ή δευτερεύοντα, έναν από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα αυτής, γ) έχουν πραγματοποιήσει αγορές λιπασμάτων και τα σχετικά παραστατικά έχουν εκδοθεί από 1/10/2021 έως και 30/9/2022, δ) δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε.
Με την αίτηση οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις συνυποβάλλουν κατάσταση παραστατικών αγοράς λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί μεταξύ 1/10/2021 και 30/09/2022.

 

Η νέα ΚΑΠ στην ατζέντα της Περιφέρειας
Συγκαλεί σήμερα σύσκεψη με αγροτικούς και γεωτεχνικούς φορείς

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συγκαλεί σύσκεψη με αγροτικούς, γεωτεχνικούς φορείς σήμερα Δευτέρα 21 Νοεμβρίου στις 6:00 το απόγευμα στο κτίριο της Περιφέρειας (Καλλισθένους 27 και Θεοφράστου), με θέμα τη νέα ΚΑΠ.
Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον Δήμο Κιλελέρ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα για τη νέα προγραμματική περίοδο.
Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κ. Αγοραστός θεώρησε σκόπιμο να καλέσει όλους τους αγροτικούς φορείς σε συζήτηση, προκειμένου να κατατεθούν προτάσεις, σκέψεις, προβληματισμοί, ώστε να καταρτιστεί ένα πλαίσιο συζήτησης, το οποίο θα απασχολήσει την ημερίδα της 2/12/22, ώστε αυτή να καταστεί χρήσιμη και εποικοδομητική. Μέχρι στιγμής το ΥΠΑΑΤ δεν έχει οριστικοποιήσει τους ομιλητές και το πρόγραμμα της ημερίδας, αλλά στην Περιφερειακή Αρχή προνοούν για να υπάρξει έγκαιρα ενιαίο μέτωπο της Θεσσαλίας, η οποία, όπως φαίνεται, θα απολέσει τη νέα προγραμματική περίοδο πάνω από 55 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

 

 

EUEAS.jpg

Συνάντηση Γεωργαντά με Εθνική Επιτροπή Κτηνοτροφίας της ΕΘΕΑΣ
Συζητήθηκαν προτάσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής

Συνάντηση με την Εθνική Επιτροπή Κτηνοτροφίας της ΕΘΕΑΣ είχε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργος Γεωργαντάς, προκειμένου να συζητήσουν προτάσεις για την αντιμετώπιση της αύξησης του κόστους παραγωγής και τη λήψη θεσμικών μέτρων για την ανάδειξη του κτηνοτρόφου ως πραγματικού επαγγελματία. Τα πέντε βασικά ζητήματα που τέθηκαν είναι τα εξής: Εξειδίκευση των μέτρων που έχουν εξαγγελθεί από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για την αντιμετώπιση της αύξησης του κόστους παραγωγής. Προστασία και έλεγχοι για την αποφυγή των ελληνοποιήσεων στις αγορές γάλακτος, κρέατος και ΠΟΠ. Διευκόλυνση και χρηματοδότηση των κτηνοτροφικών μονάδων για την εγκατάσταση ΑΠΕ. Ολοκλήρωση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης για όσες Περιφέρειες είναι έτοιμες και ανάληψη πρωτοβουλίας για την ολοκλήρωση των υπολοίπων από το Υπουργείο. Επέκταση του μέτρου του μεταφορικού ισοδύναμου για τις ζωοτροφές και τη μεταφορά καυσίμου στα νησιά. Μετά τη συνάντηση ο κ. Γεωργαντάς, ερωτηθείς για το πότε τα χρήματα από τις ζωοτροφές θα πιστωθούν, δήλωσε τα εξής: «Τα χρήματα είναι από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχέδιο, το οποίο στείλαμε για τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης. Το επόμενο διάστημα θα βγει η Υπουργική Απόφαση. Τρέχουμε όλες τις διαδικασίες, ώστε εντός του Δεκεμβρίου να καταβληθούν στους κτηνοτρόφους».

 

Ημερίδα εκτροφής μηρυκαστικών ζώων
Διοργανώνει το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Επιστημονική θεματική ημερίδα, με θέμα την εκτροφή μηρυκαστικών ζώων, φιλοδοξώντας να αποτελέσει έναν νέο θεσμό που θα αγκαλιάσει τον τομέα εκτροφής μηρυκαστικών ζώων, διοργανώνει το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η ημερίδα έχει σαφή προσανατολισμό στην εφαρμοσμένη έρευνα και στη μεταφορά τεχνογνωσίας στον παραγωγικό τομέα και σκοπό τη σύνδεση της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης με την καθημερινή κτηνοτροφική πρακτική. Η ημερίδα απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες του κλάδου, συμπεριλαμβάνοντας παραγωγούς, ζωοτέχνες και κτηνίατρους, καθώς και στις βασικές βιομηχανίες του κλάδου, όπως οι βιομηχανίες ζωοτροφών, εξοπλισμών, γάλακτος και κρέατος. Η ημερίδα θα γίνει τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου στις 10 π.μ. στο αμφιθέατρο «Ησίοδος», κτίριο Αγροτεχνολογίας, Campus Γαιόπολις, Λάρισα. Χορηγός επικοινωνίας είναι η εφημερίδα «Ελευθερία».

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

INTERCOMM FOODS
Μείνε μαζί μας

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1