ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Δικλείδες ασφαλείας για την προφορική εξέταση στις πανελλαδικές των ΑΕΙ-ΤΕΙ

* Στους 7.131 ανέρχονται φέτος οι υποψήφιοι στη Θεσσαλία που θα διεκδικήσουν μια θέση σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας

Δημοσίευση: 14 Μαϊ 2017 22:30

Αυστηρότεροι έγιναν φέτος οι όροι για τους υποψήφιους, που ζητούν να εξεταστούν προφορικά, στα μαθήματα των πανελληνίων εξετάσεων, για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα για εκείνους που εμφανίζουν ξαφνικό πρόβλημα αδυναμίας να εξεταστούν γραπτώς, λίγο πριν ή και μέσα, στη χρονική περίοδο διεξαγωγής τους.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται πλέον, οι υποψήφιοι που δηλώνουν προβλήματα υγείας στις πανελλήνιες εξετάσεις και ζητούν να εξεταστούν προφορικά, ενώ δεν το είχαν δηλώσει από την αρχή της αίτησης συμμετοχής τους τον Φεβρουάριο, παραπέμπονται στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου και μάλιστα θα εξεταστούν γραπτώς σε όλα τα μαθήματα επιλογής τους, ακόμη και αν μέχρι τότε είχαν συμμετάσχει σε ένα ή και περισσότερα από αυτά.

Επίσης, σύμφωνα με την περιφερειακή διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, κ. Ελένη Αναστασοπούλου, οι υποψήφιοι που θα εξεταστούν τον Σεπτέμβριο (στις επαναληπτικές) : «εισάγονται στις σχολές ή Τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων της τακτικής εξεταστικής περιόδου».

Διευκρινίζεται δε, ότι τα παραπάνω δεν ισχύουν για τους υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι από τον Φεβρουάριο με την αίτηση συμμετοχής τους στις πανελλαδικές εξετάσεις, έχουν δηλώσει προφορική εξέταση και εμπίπτουν στις κατηγορίες που προβλέπει το Υπουργείο Παιδείας, όπως π.χ. είναι τυφλοί, ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%

ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%, έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται με τα άνω άκρα, πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων, πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή, παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, παρουσιάζουν διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού κ.α.

Επίσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα: «Τον Σεπτέμβριο εκάστου σχολικού έτους διενεργούνται επαναληπτικές εξετάσεις για την εισαγωγή σε σχολές ή Τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν οι υποψήφιοι γενικού και επαγγελματικού λυκείου, εφόσον, είτε εξαιτίας σοβαρού λόγου υγείας είτε λόγω ψυχικής οδύνης

συνεπεία θανάτου συγγενούς α΄ βαθμού εξ αίματος σε

ευθεία γραμμή ή β΄ βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμμή, ο οποίος επήλθε εντός του μήνα που προηγείται του μήνα έναρξης των εξετάσεων και μέχρι τη λήξη αυτών».

ΠΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΦΗΦΙΟΙ

ΦΕΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις 2017, στη Θεσσαλία, ανέρχεται στους 7.131.

Από το σύνολο των εξεταζομένων μαθητών οι 5.751 είναι απόφοιτοι-ες των Γενικών Λυκείων, εκ των οποίων οι 4.417 της φετινής σχολικής χρονιάς και οι 1.334 προηγούμενων ετών.

Επίσης οι 1.380 είναι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων.

Θα δημιουργηθούν σε όλη τη Θεσσαλία 67 εξεταστικά κέντρα για τους υποψηφίους από τα Γενικά Λύκεια και αντίστοιχα 8 για τους υποψηφίους από τα Επαγγελματικά Λύκεια.

Να σημειωθεί ότι ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις στη Θεσσαλία, παρατηρείται κάθε χρόνο σταδιακά μειούμενος.

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΣΤΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Σύμφωνα με τον νόμο, οι υποψήφιοι των επαναληπτικών θα εξετασθούν αφού ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των υποψηφίων των εξετάσεων του Ιουνίου. Πρόκειται για μια διαδικασία εντελώς διακριτή, δηλαδή οι υποψήφιοι/ες διαγωνίζονται για ξεχωριστό αριθμό θέσεων.

 Έτσι οι υποψήφιοι/ες που έχουν δικαίωμα βάσει των δικαιολογητικών τους να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές Πανελλαδικές, εφόσον το ζητήσουν, διαγωνίζονται σε όλα τα μαθήματα που έχουν δηλώσει στην αίτηση-δήλωση του Φεβρουαρίου και όχι μόνο σε όσα απουσίασαν. Ο/η υποψήφιος/α που τυχόν απουσιάσει σε ένα ή περισσότερα μαθήματα οφείλει να δηλώσει εντός ορισμένης προθεσμίας αν προτίθεται να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση θέσης από τη γενική κατηγορία των υποψηφίων και να διεκδικήσει θέση από το ειδικό ποσοστό των ασθενών.

Τα ποσοστά εισαγωγής σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ των υποψηφίων στις επαναληπτικές πανελλήνιες εξετάσεις έχουν ως εξής: «Οι υποψήφιοι εισάγονται στις σχολές ή Τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων της τακτικής εξεταστικής περιόδου και συγκεκριμένα:

α) οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων εισάγονται σε ποσοστό θέσεων 0,5% επιπλέον του αριθμού εισακτέων ανά Τμήμα σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και Ανώτερες Σχολές

Τουριστικής Εκπαίδευσης και

β) οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων εισάγονται σε ποσοστό θέσεων 0,5% επιπλέον του αριθμού εισακτέων ανά Τμήμα σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και σε Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προκύπτει τουλάχιστον μία (1) θέση ανά Τμήμα.

Προϋπόθεση για την εισαγωγή σε κάποια σχολή ή Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση είναι να λάβουν οι εξεταζόμενοι στις επαναληπτικές αυτές εξετάσεις βαθμολογία τουλάχιστον ίση με αυτήν του τελευταίου επιτυχόντα των πανελλαδικών εξετάσεων της τακτικής εξεταστικής

περιόδου της αντίστοιχης κατηγορίας ημερησίου λυκείου (ΓΕ.Λ. ΕΠΑ.Λ .) στη συγκεκριμένη σχολή, Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.

Στις επαναληπτικές εξετάσεις οι υποψήφιοι εξετάζονται υποχρεωτικά στο σύνολο των μαθημάτων στα οποία έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή με την αίτηση- δήλωση που υπέβαλαν τον Φεβρουάριο (Ομάδας Προ-

σανατολισμού, Γενικής Παιδείας, Ειδικά Μαθήματα και Μαθήματα Ειδικότητας) και όχι μόνο σε όποιο απουσίασαν.

Με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις, η συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου ακυρώνεται, όπως και η βαθμολογία και η επίδοσή του σε μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες, στα οποία έχει ήδη εξεταστεί, και ο υποψήφιος λογίζεται ως μη εξετασθείς».

Της Λένας Κισσάβου

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

SYNETAIRISTIKH TRAPEZA
ΕΔΑ ΘΕΣΣ
INTERCOMM FOODS
Μείνε μαζί μας

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1