Γιατί φοβήθηκε ο υπουργός Παιδείας να ζητήσει τη γνωμοδότηση της ΑΔΙΠ;

Δημοσίευση: 25 Ιουλ 2018 15:30

Οι προηγούμενοι πρόεδροι – πρυτάνεις μετά από διαβουλεύσεις σε 2 Συνόδους (Λάρισας και Πάτρας), αποφασίσαμε ομόφωνα, σε 2 βασικά ακαδημαϊκά θέματα τα οποία αναβάθμιζαν και καταξίωναν τα ιδρύματά μας:

1 ) Τα ΤΕΙ να μετονομασθούν σε Τεχνολογικά Πανεπιστήμια ή Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών

2) Να δοθεί η δυνατότητα απονομής διδακτορικών από τα ΤΕΙ.

Με την επίτευξη των παραπάνω στόχων τα ιδρύματά μας θα αποκτούσαν τα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά ενός ολοκληρωμένου Πανεπιστημίου, θα διατηρούσαν τον τεχνολογικό χαρακτήρα της Εκπαίδευσης και θα μπορούσαν να είναι ανταγωνιστικά με τα Πανεπιστήμια και περιζήτητα σε εκείνους που θα ήθελαν να σπουδάσουν με άριστο συνδυασμό θεωρίας και πράξης (καλύπτοντας την τεχνολογική εκπαίδευση).

Ο κ. υπουργός Παιδείας συζητούσε το δεύτερο αίτημα (τα διδακτορικά), για το οποίο συμφώνησε και το προώθησε για έγκριση επί θητείας μας, αλλά διαφωνούσε στο πρώτο, δηλαδή στη μετονομασία. Μεγάλες αντιδράσεις υπήρξαν από τα Πανεπιστήμια και ιδιαίτερα στις συνόδους των. Οι διοικήσεις των ΤΕΙ άλλαξαν την 1-9-2017 και ο υπουργός προώθησε, μετά από αλλαγή θέσης των Πανεπιστημιακών, τις λεγόμενες «συνενώσεις» ΤΕΙ και Πανεπιστημίων. Τώρα όμως φαίνεται ξεκάθαρα το σχέδιο του υπουργού Παιδείας και των Πανεπιστημίων, για το τι εννοούσαν συνένωση των ΤΕΙ με το Πανεπιστήμια.

Καταρχήν θεωρώ ιδιαιτέρα σημαντική τη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη συνένωση των ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Το πρόβλημα είναι αυτό που περιγράφεται στις θέσεις του κ. υπουργού, «στη νέα αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», και κατά τη γνώμη μου, δεν είναι συνένωση-συγχώνευση των 2 ΤΕΙ με το Παν/μιο Θεσσαλίας, αλλά κατάργηση των 2 ΤΕΙ και πλήρη απορρόφηση από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Διότι στη συνένωση –συγχώνευση 2 φορέων, Πανεπιστημίου και ΤΕΙ, ή ακόμη όπως συμβαίνει σε 2 εταιρείες που συνενώνονται- συγχωνεύονται θα πρέπει να γίνουν όλα ισομερώς ή αναλογικά με τα ποσοστά του καθενός.

Άρα αν θα είχαμε συνένωση—συγχώνευση θα έπρεπε:

1) Να συζητηθεί η έδρα του Πανεπιστημίου και

2) Να συζητηθεί η έδρα του υπό ίδρυση Κέντρου έρευνας Καινοτομίας και ο καταμερισμός των 6 Ινστιτούτων, (από τα Ιδρύματα που εμπλέκονται, από τους βουλευτές Θεσσαλίας όλων των κομμάτων, από τον Περιφερειάρχη, από τους δημάρχους της Θεσσαλίας και από τα Επιμελητήρια).

3 ) Να υπάρξει εκπροσώπηση των 2 ΤΕΙ που συνενώνονται, στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου, για ένα μικρό διάστημα, όσων συνενώνονται και εκλογές σε σύντομο χρονικό διάστημα στο Νέο Παν/μιο, όχι πέραν του έτους.

4) Να υπάρξει αναλογική ανάπτυξη Πανεπιστημιακών Τμημάτων με σαφή κριτήρια για να μην παραπονούνται και δικαίως διαμαρτύρονται οι τρεις Νομοί της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εκτός από τη Μαγνησία.

5) Οι καθηγητές του ΤΕΙ θα πρέπει να ενταχθούν στα Τμήματα τους και όχι στο Γενικό Τμήμα και από εκεί να εξελιχθούν σε τακτικές θέσεις.

6) Τα κριτήρια εξέλιξης των καθηγητών ΤΕΙ από προσωποπαγείς σε τακτικές θέσεις πρέπει να είναι ξεκάθαρα και τα ίδια σε όλες τις συνενώσεις.

7) Στη σύνταξη των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων θα πρέπει να έχουν σημαντικό ρόλο οι καθηγητές των ΤΕΙ και όχι οι διορισμένες 5μελείς επιτροπές.

8) Το Διοικητικό προσωπικό να παραμένει στην έδρα του, διατηρώντας όσοι έχουν, τις θέσεις ευθύνης, μέχρι τη σύνταξη και ψήφιση του οργανισμού από το Πανεπιστήμιο και να αξιολογηθούν όλοι από το Υπηρεσιακό τους όργανο.

9) Οι Ε.ΔΙ.Π και οι Ε.Τ.Ε.Π., θα πρέπει να μείνουν στα Τμήματα ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο τους.

Στην προκειμένη περίπτωση, τίποτα από τα παραπάνω δεν ισχύει, άρα έχουμε πλήρη κατάργηση των 2 ΤΕΙ και απορρόφηση από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Να επισημάνουμε ότι η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ενώ είχε ένα τόσο μεγάλο σχέδιο για την κατάργηση των ΤΕΙ, δεν ζήτησε τις απόψεις της ΑΔΙΠ.

Η ΑΔΙΠ είναι ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο της αποστολής της «εγγυάται τη διαφάνεια των διαδικασιών αξιολόγησης και έχει ως αποστολή την υποστήριξη των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στην πραγματοποίηση των διαδικασιών που στοχεύουν στη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, την ενημέρωση της Πολιτείας και των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και τάσεις στα συναφή ζητήματα και την προαγωγή της έρευνας στον τομέα αυτόν».

Σκοπός της είναι να διαμορφώσει και να εφαρμόσει ένα ενιαίο σύστημα διασφάλισης ποιότητας ως σύστημα αναφοράς για τα επιτεύγματα και το έργο που επιτελούν τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Ο κ. υπουργός αντί να χρησιμοποιήσει την ΑΔΙΠ, διόρισε Επιτροπή αξιολόγησης από τα 3 ιδρύματα, καθ’ όλα άξιοι και καλοί συνάδελφοι , οι οποίοι όμως είναι διορισμένοι και ταυτίζονται με τις απόψεις του κ. υπουργού.

Γιατί φοβήθηκε ο κ. υπουργός για μία τόσο σημαντική μεταρρύθμιση στην Ανώτατη Εκπαίδευση να ζητήσει από την ανεξάρτητη αρχή τη Γνωμοδότησή της;

Εδώ ομιλούμε για κατάργηση των ΤΕΙ, τα σβήνει από τον χάρτη, παρακάμπτοντας έναν ανεξάρτητο θεσμό που το ίδιο το Κράτος δημιούργησε, δίδοντας το κακό παράδειγμα της διαφάνειας και της αξιοκρατίας που διακηρύττει ως Υπουργείο.

Η αξιοπιστία του ΤΕΙ Θεσσαλίας ανέβηκε με την εξωτερική αξιολόγηση (που οργάνωσε η ΑΔΙΠ για όλα τα ιδρύματα), η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2016 ( επί μία εβδομάδα από καθηγητές του εξωτερικού: ΗΠΑ, Γερμανία, Κύπρο, με συντονιστή τον πρώην πρύτανη Ιωαννίνων κ. Καραθανάση) και το ίδρυμά μας αξιολογήθηκε άριστα.

Από τον Παναγιώτη Γούλα

* Ο Παναγιώτης Γούλας είναι πρώην πρύτανης του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

EDA THESS
Μείνε μαζί μας
keuea

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1