Μετάβαση από την παθητική στην ενεργητική μάθηση

ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Η ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ

Δημοσίευση: 08 Σεπ 2018 15:55

«Σε µια διαρκώς μεταβαλλόμενη εργασία στην οποία καλείται ο καθένας να δράσει προκειμένου να επιβιώσει πρέπει να έχει τα κατάλληλα εφόδια που θα τον οδηγήσουν ένα βήμα πιο μπροστά από άλλους και θα τον εδραιώσουν στον τομέα που επιθυμεί», επισημάνθηκε κατά την παρουσίαση των προϊόντων εκπαίδευσης και πιστοποίησης του Ομίλου Ευρωπρόοδος που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα.

Την ημερίδα άνοιξε ο πρόεδρος του Ομίλου Νικόλαος Νούλας ο οποίος παρουσίασε όλα τα νέα προγράμματα, όπως σημείωσε «οι εξελίξεις που λαµβάνουν χώρα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο δρομολογούν αλλαγές, ποιοτικού κυρίως χαρακτήρα, οι οποίες επηρεάζουν καταλυτικά ολόκληρο το κοινωνικό - οικονομικό οικοδόμημα. Η αλµατώδης τεχνολογική εξέλιξη, η πρόοδος της επιστήμης είναι τα στοιχεία εκείνα που επαναστατικοποιούν την παραγωγική διαδικασία και μεταβάλλουν τη φύση της εργασίας.

Σε µια τέτοια κοινωνία διαρκώς μεταβαλλόμενη στην οποία καλείται ο καθένας να δράσει προκειμένου να επιβιώσει πρέπει να έχει τα κατάλληλα εφόδια που θα τον οδηγήσουν ένα βήμα πιο μπροστά από άλλους και θα τον εδραιώσουν στον τομέα που επιθυμεί. Η άρτια παρεχόμενη εκπαίδευση δύναται να ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό αυτή την προσπάθεια.

Ο Όµιλος Ευρωπρόοδος έχοντας παρατηρήσει όλες αυτές τις μεταβολές και τις επιρροές τους στους συνανθρώπους έρχεται να πραγματοποιήσει αυτά τα όνειρα. Βασική τροποποίηση που χρειάζεται να γίνει στον χώρο της εκπαίδευσης και τολμάμε να το κάνουμε εμείς, είναι η μετάβαση από την παθητική στην ενεργητική μάθηση. Ο μαθητής αναλαμβάνει ενεργητικό ρόλο καθώς γίνεται ο ερευνητής που αναζητά πληροφορίες από µια πληθώρα πηγών και σταδιακά οικοδομεί τη γνώση του. Ο καθηγητής λειτουργεί ως υποστηρικτικός καθοδηγητής των μαθητών.

Η απλή αποστήθιση γεγονότων που εξιστόρησε κάποιος ειδικός αντικαθίσταται από τη σμίλευση της γνώσης μέσα από διδακτικές πρακτικές που είναι πιο αποτελεσματικές για υψηλή παρακίνηση, ουσιαστική μάθηση και επιτυχία για όλους τους μαθητευόμενους. Δίνεται έμφαση στη συσχέτιση της μάθησης µε τα πραγματικά προβλήματα και τις καταστάσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Παρέχουμε µια πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας µε σκοπό ο εκπαιδευόμενος να καταφέρει να επωφεληθεί από τις νέες επαγγελματικές ευκαιρίες που δημιουργούνται, να αναδειχθεί και να κυριαρχήσει επάξια στο χώρο της εργασίας», σημείωσε.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Ομίλου προχώρησε στα προγράμματα που υλοποιούνται υπογραμμίζοντας ότι «ο Ομιλος Ευρωπρόοδος ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα: Εκπαίδευσης και κατάρτισης ανέργων, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, ενδοεπιχειρησιακής επαγγελματικής κατάρτισης, διεπιχειρησιακής επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαίδευσης κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων, εκπαίδευσης εκπαιδευτών, e- learning – εξ αποστάσεως εκπαίδευση και επιμόρφωση, μακροχρόνια εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαίδευση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης και συμβουλευτικής στο ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων που καλύπτουν τις συνεχόμενες και αυξανόμενες ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Όλα τα προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης μπορούν να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν έως και 100% από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.

Για το 2018 – 2019 προωθούνται τα προγράμματα: GDPR-DPO, σεμινάρια: security, εκπαίδευση εκπαιδευτών, DPO, GDPR –ειδικής αγωγής κ.α. (ιδία ζώσης και εξ αποστάσεως), προγράμματα e learning με πιστοποίηση κατά ΕΣΥΔ, επιδοτούμενα προγράμματα ανέργων».

Τον λόγο πήρε στη συνέχεια ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας πιστοποίησης UNICERT Δημήτρης Δερπάνης παρουσιάζοντας τα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά του Παν. Frederick ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος του Πανεπιστημίου στην Ελλάδα.

«Η Universal Certification Solutions-UNICERT είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µε την υπ’ αριθµ 148/21.1.2015 απόφαση του ∆.Σ. για την πιστοποίηση προσώπων σε Γνώση Πληροφορικής ή Χειρισµού Η/Υ, οπότε κατ’ επέκταση τα πιστοποιητικά του αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για προσλήψεις στο ελληνικό δημόσιο και διαγωνισμούς Α.Σ.Ε.Π.», σημείωσε ο κ. Δερπάνης για να προσθέσει στη συνέχεια ότι «είναι πιστοποιημένος κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 και διαπιστευμένος από το Ε.ΣΥ.∆. κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012 γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται µε αμεροληψία και µε τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης».

Όπως διευκρινίστηκε η UNICERT στοχεύει να καλύψει πλήρως τις ανάγκες πιστοποίησης κάθε ενδιαφερομένου, µε προσήλωση στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και ευέλικτων λύσεων. «Η πολυετής εμπειρία των στελεχών µας στον χώρο της πιστοποίησης αποτελεί προνόμιο καλής συνεργασίας, καθώς εκτιμούμε και ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά στις απαιτήσεις των συνεργατών µας. Για τον λόγο αυτό, το εξεταστικό της σύστημα είναι προϊόν συνεργασίας της ομάδας ανάπτυξης της εταιρίας και του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Επιπλέον των παραπάνω, αναπτύσσουμε νέες συνεργασίες και δίνουμε νέα προοπτική στο δίκτυό µας µε την προώθηση των εξ αποστάσεως, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστηµίου Frederick Κύπρου, αναγνωρισµένο από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ομοταγές προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι, την προώθηση πιστοποιητικών Αγγλικής Γλώσσας αναλαμβάνοντας την αντιπροσωπεία των PTE General και Pte Academic (awarded by Edexcel) και πρόσφατα του LCCI EDI σε Ελλάδα και Κύπρο. Τη συνεργασία με την Express Publishing - International Vocational English για την παροχή Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας στα Ειδικά - Επαγγελματικά Αγγλικά, εγκεκριμένων από το University of Greenwich για δεκάδες επαγγελματικές δραστηριότητες.

Τη συμμετοχή σε έργα επιδοτούμενα από Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Σήμερα η UNICERT διαθέτει ένα πανελλαδικό δίκτυο 1.900 και πλέον πιστοποιημένων συνεργαζόμενων κέντρων, ενώ παράλληλα έχει εδραιώσει την παρουσία της στην Κύπρο, εντάσσοντας στο δίκτυό της 80 πιστοποιημένα συνεργαζόμενα κέντρα. Σε συνέχεια της εξωστρεφούς της πολιτικής, διαθέτει παρουσία και στην Αλβανία µε επιπλέον δύο πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα», κατέληξε κατά την ομιλία του ο κ. Δερπάνης.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

EDA THESS
Μείνε μαζί μας
keuea

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1