Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διαμόρφωση και διαχείριση σχολικών αυλών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δημοσίευση: 08 Σεπ 2018 22:15
ΦΩΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΩΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και του ΤΕΙ Θεσσαλίας με τίτλο «Διερεύνηση Λειτουργίας, Διαμόρφωσης και Διαχείρισης Σχολικών Αυλών» αναμένεται να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας που συνεδριάζει την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου.

Απώτερος σκοπός της προγραμματικής σύμβασης με αφορμή το παράδειγμα ενός υπαρκτού σχολικού συγκροτήματος της πόλης που στεγάζει δύο δημοτικά και δύο νηπιαγωγεία είναι η διαμόρφωση -στα σχέδια- αυτής της αυλής να αποτελέσει «πρότυπο για την υλοποίηση ενός ευρύτερου σχεδίου διαμόρφωσης του συνόλου των αυλών των σχολείων του Δήμου Λαρισαίων».

Με την προγραμματική σύμβαση, όπως διευκρινίζει στην εισήγησή του ο αντιδήμαρχος Έργων Γ. Σούλτης, επιστημονική ομάδα με επικεφαλής τον λέκτορα του ΤΕΙ Θεσσαλίας και αρχιτέκτονα με ειδίκευση στην «Ανάπλαση Αναβίωση Ιστορικών Κέντρων και Συνόλων», Νικ. Σαμαρά, θα καταθέσει προτάσεις «στην κατεύθυνση υλοποίησης ενός σχεδίου ευρύτερου εννοιολογικού και φυσικού προσδιορισμού του ρόλου των σχολικών αυλών, ως ανοιχτού χώρου που θα συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της μάθησης, δημιουργώντας ένα φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον συμμετοχικότητας και έμπνευσης στην εκπαιδευτική κοινότητα» προσθέτει ο κ. Σούλτης.

ΣΤΟΧΟΙ

Σκοπός της σύμβασης, όπως μεταξύ άλλων σημειώνεται στο σχέδιο της προγραμματικής, «είναι να διαμορφωθεί, μια πρόταση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στις σχολικές αυλές».

Ο σχεδιασμός της πρότασης, έως την τελική διαμόρφωσή της, «περιέχει αρκετά στοιχεία έρευνας και καινοτομίας, φέρνοντας σε επαφή την επιστημονική με την εκπαιδευτική κοινότητα. Θα λάβει υπόψη του τις πλέον σύγχρονες αντιλήψεις και μεθόδους που αφορούν στο θέμα, θα κινητοποιήσει επίσης και το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας και συμμετοχικά θα διαμορφωθεί ένα μοντέλο ολοκληρωμένης παρέμβασης στη δομή και τη λειτουργία των σχολικών αυλών, ως ανοιχτού χώρου, που θα λειτουργήσει ως πρότυπο για την υλοποίηση ενός ευρύτερου σχεδίου διαμόρφωσης του συνόλου των αυλών των σχολείων του Δήμου Λαρισαίων».

Το αντικείμενο της σύμβασης «περιλαμβάνει εκτεταμένη έρευνα πεδίου, που θα αφορά στη συμμετοχή του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας δηλαδή τους μαθητές και τους δασκάλους - καθηγητές, ακολουθώντας τα σύγχρονα πρότυπα της συμμετοχικότητας και της συνδιαμόρφωσης ιδεών και σχεδίων, που αφορούν άμεσα στους ωφελουμένους αλλά και υπηρετούν ταυτοχρόνως κοινούς σκοπούς και επιδιώξεις των συμβαλλομένων μερών ενώ λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των θεσμικών κανόνων που ρυθμίζουν τις συγκεκριμένες λειτουργίες με πιλοτική εφαρμογή στις ανωτέρω επιλεγμένες σχολικές αυλές σχολικών μονάδων των συγκροτημάτων σχολείων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Λαρισαίων».

Ως προς το τυπικό τέλος της διαδικασίας, με την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, την ερχόμενη Πέμπτη, την προγραμματική θα υπογράψουν στη συνέχεια, ο δήμαρχος Λαρισαίων Απ. Καλογιάννης και ο πρύτανης του ΤΕΙ Θεσσαλίας Ξεν. Σπηλιώτης.

Β. ΚΑΚΑΡΑΣ

Σχετικά Άρθρα