Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μεταπτυχιακό για τη Γενετική της Ιατρικής

Δημοσίευση: 09 Σεπ 2018 17:23

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκήρυξε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Γενετική του Ανθρώπου» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στο πεδίο της Γενετικής του Ανθρώπου, αλλά και την απόκτηση τεχνογνωσίας για τη διάγνωση γενετικών νοσημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν ακαδημαϊκά/ ερευνητικά Ιδρύματα, κέντρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ιδιωτικά βιοϊατρικά και διαγνωστικά εργαστήρια, εταιρείες βιοτεχνολογίας και φαρμακευτικές εταιρείες. Γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, την αίτηση και την προκήρυξη είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://www.med.uth.gr/pmsgenetiki/. Η διάρκεια των σπουδών είναι 1 έτος (2 διδακτικά εξάμηνα). Υποβολή αιτήσεων έως 28 Σεπτεμβρίου. Διεύθυνση παραλαβής δικαιολογητικών και υποβολής αιτήσεων (και με courier):

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής, Γραφείο Καθ. Α. Τσέζου 3ος όροφος – Βιόπολις-Μεζούρλο Τ.Κ.41500 - Λάρισα

- Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, Εργ. Κυτταρογενετικής και Μοριακής Γενετικής Δ/ντρια Α. Τσέζου, επίπεδο 0 – Μεζούρλο Τ.Κ. 41110 - Λάρισα

Τηλέφωνα πληροφοριών: 2410-685593, 2413-502557 & 2413-502550. email: pms-genetiki@med.uth.gr

Σχετικά Άρθρα