Εκτύπωση αυτής της σελίδας

«Στόχος της Περιφέρειας Θεσσαλίας η ενίσχυση του Τεχνικού Κλάδου»

ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗΝ «Ε» ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Δημοσίευση: 11 Σεπ 2018 22:20
Πρακτική εξέταση τεχνικών επαγγελμάτων από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας Πρακτική εξέταση τεχνικών επαγγελμάτων από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας

«Οι εξετάσεις για την αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας πραγματοποιούνται ανελλιπώς», υποστηρίζουν οι υπεύθυνοι της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, απαντώντας σε δημοσίευμα της «Ε», που αφορούσε σε καθυστέρηση εξετάσεων της ειδικότητας ψυκτικών.

Τόσο ο γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης κ. Χρήστος Λυτροκάπης όσο και ο αρμόδιος προϊστάμενος Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελμάτων κ. Παύλος Ταμουρίδης, δηλώνουν στην «Ε» ότι: «Σχετικά με το ζήτημα της αδειοδότησης του τεχνικού επαγγέλματος των ψυκτικών η σύγχυση που υπήρξε έγκειται στο γεγονός ότι για το 2017 – ενώ έως τότε πραγματοποιούνταν κανονικά οι εξετάσεις αδειοδότησης των ψυκτικών- υπήρξε αναστολή των εξετάσεων λόγω της αναμονής για την ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού κανονισμού στην Ελληνική Νομοθεσία και εγένετο δια της υπ. αριθμ. 128516/392/Φ350 ΦΕΚ4260/Β/06-12-2017.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αμέσως μετά την ενσωμάτωση του ισχύοντος ευρωπαϊκού κανονισμού, σχετικά με την αδειοδότηση του επαγγέλματος του ψυκτικού, λειτούργησε άμεσα, ενσωματώνοντας τα νέα δεδομένα και προχώρησε στην υποδοχή αιτήσεων για τη διεξαγωγή των εξετάσεων που άρχισαν να πραγματοποιούνται από τον περασμένο Μάιο.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την εν λόγω καθυστέρηση καθώς η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Δεν τίθεται ως εκ τούτου κανένα θέμα μη αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελμάτων.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι λόγω της εφαρμογής του πρότυπου συστήματος εξετάσεων αδειοδότησης των Τεχνικών Επαγγελμάτων, η Περιφέρεια Θεσσαλίας έγινε αποδεκτής αιτημάτων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πολιτών αλλά και υπηρεσιών, που ανήκουν και σε άλλες περιφέρειες της χώρας, αναγνωρίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το έργο που έχει επιτελέσει στον συγκεκριμένο τομέα».

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Να σημειωθεί ότι για την αδειοδότηση των τεχνικών επαγγελμάτων των ειδικοτήτων: Τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, τεχνικών εγκαταστάσεων καύσης, τεχνικών μηχανικών εγκαταστάσεων, οξυγονοκολλητών – ηλεκτροσυγκολλητών, ηλεκτρολόγων, τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων, χειριστών μηχανημάτων έργου, απαιτείται θεωρητική και πρακτική εξέταση.

Όπως υποστηρίζουν: «Η εξέταση των υποψηφίων πραγματοποιείται σε εργαστήρια, υποδομές ή χώρους που καλύπτουν τις απαιτήσεις της εξέτασης και οι οποίοι είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι ώστε να πληρούν όλους τους κανόνες ασφάλειας.

Η εξεύρεση των εργαστηρίων /υποδομών /χώρων και των μηχανημάτων έργου για τη διενέργεια της πρακτικής εξέτασης τελεί υπό την ευθύνη της Περιφέρειας.

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης αναλαμβάνει όλο το έργο της διενέργειας των εξετάσεων. Στο πλαίσιο αυτό κατέβαλε συνδυαστικά με τα Τμήματα Επαγγέλματος των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων το μέγιστο των δυνατοτήτων της για την ευόδωση του εξαιρετικά δύσκολου έργου της δημιουργίας απ’αρχής του νέου σύνθετου και ως εκ τούτου εξαιρετικά απαιτητικού συστήματος εξετάσεων για λογαριασμό όλων των Π.Ε. της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το σύνολο των εμπλεκόμενων, από την έναρξη των εξετάσεων και της ενημέρωσης του κ. Περιφερειάρχη προέβησαν σε έναν άνευ προηγουμένου αγώνα εύρεσης μηχανημάτων-υποδομών-εργαστηρίων και δει πέραν του εργασιακού ωραρίου, με επιτόπιες επισκέψεις σε λατομεία- εργοτάξια- εργοστάσια, στρατιωτικές μονάδες-εκπαιδευτικά ιδρύματα, Σχολές ΟΑΕΔ κ.λπ. εντός της γεωγραφικής εμβέλειας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Όλοι ανταποκρίθηκαν άμεσα και συνέδραμαν διά της δωρεάν διάθεσης (ειδικού σκοπού) των μηχανημάτων τους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας προκειμένου να υλοποιηθεί το πρακτικό μέρος των ανωτέρω ειδικοτήτων.

Σε όλες τις περιπτώσεις ο κ. Περιφερειάρχης συνέδραμε διά προσωπικών του παρεμβάσεων στο έργο των υπηρεσιών».

Δεδομένων των ανωτέρω και σύμφωνα με τα κάτωθι προκύψαντα έως σήμερα στοιχεία -απόρροια της πραγματοποίησης πολλαπλών εξεταστικών κύκλων (θεωρίας-πρακτικής) ανά Τεχνικό Επάγγελμα,-εξετάστηκαν:

•Τεχνικοί Εγκαταστάσεων Υγρών και Αερίων Καυσίμων: 63 Υποψήφιοι

•Τεχνικοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων: 273 Υποψήφιοι

•Ψυκτικών Εγκαταστάσεων: 199 Υποψήφιοι

•Χειριστών Μηχανημάτων έργου: 835 Υποψήφιοι

*Η εξέταση του κάθε υποψηφίου της ειδικότητας των Μηχανημάτων Έργου πραγματοποιείται όχι μόνο σε ένα μηχάνημα αλλά τουλάχιστον σε δύο και σε ορισμένες περιπτώσεις Μηχανήματα

•Ηλεκτροσυγκολλητών -Οξυγονοκολλητών): 24 Υποψήφιοι

•Τεχνικών Μηχανικών Εγκαταστάσεων: 38 Υποψήφιοι

•Τεχνικών Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων: 19 Υποψήφιοι

Και καταλήγουν: «Πρωταρχικός στόχος της Περιφέρειας Θεσσαλίας αποτελεί η ενίσχυση του Τεχνικού Κλάδου.

Η προσπάθεια μάς είναι καθημερινή και συνεχής προκειμένου να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες, για την ενίσχυση του τεχνικού κλάδου με κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, οδηγώντας παράλληλα στη μείωση της ανεργίας και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας».

ΛΕΝΑ ΚΙΣΣΑΒΟΥ

Σχετικά Άρθρα