ΠΥΞΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας

Δημοσίευση: 13 Σεπ 2020 19:16

Το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας στόχο έχει να καταρτίσει στελέχη με άρτιο τεχνικό και καλλιτεχνικό υπόβαθρο, ικανά να καλύψουν τις ανάγκες μιας ολοένα και περισσότερο διευρυνόμενης αγοράς, που εκτείνεται από τον πολύμορφο τομέα των γραφικών τεχνών, της διαφήμισης-ενημέρωσης, της διαμόρφωσης καταναλωτικών προϊόντων μέχρι το έντυπο και τον εκδοτικό τομέα γενικότερα.

Το τμήμα επιδιώκει, επίσης, να καλλιεργήσει στους μελλοντικούς γραφίστες ένα υψηλό καλλιτεχνικό αισθητικό επίπεδο, που θα τους κάνει ικανούς να ανταποκριθούν στις κοινωνικές ευθύνες που πρόκειται να επωμιστούν. Άλλωστε, είναι γεγονός ότι ο γραφίστας σήμερα συμβάλλει αποφασιστικά στον σχηματισμό των αισθητικών αξιών και κριτηρίων μιας πολύ μεγάλης μερίδας της ελληνικής κοινωνίας, καθώς τα έργα του καλύπτουν σχεδόν κάθε καταναλωτικό προϊόν.

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της κατεύθυνσης Γραφιστικής ορίζονται βάσει του Φ.Ε.Κ.: 160/16-06-1989-Π.Δ. 357-Άρθρο 3. Πιο συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα ως γραφίστες δημιουργοί, είτε σε συνεργασία με άλλους ειδικούς ή καλλιτέχνες ή τεχνικούς με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της γραφιστικής δημιουργίας στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:
1. Εκδόσεις: Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες (εξώφυλλα, εικονογράφηση, σελιδοποίηση).
2. Στη διαφήμιση: Αφίσα εμπορική, πολιτική και πολιτιστική. Καταχώριση περιοδικού και εφημερίδας. Διακριτικά σήματα επιχειρήσεων και οργανισμών, επιστολόχαρτα, φακέλους κ.λπ.
3. Στην επικοινωνία: Όλα τα πρότυπα εντύπων επικοινωνίας και συναλλαγής, μηχανογραφικά έντυπα επιχειρήσεων, λογιστικά, τραπεζογραμμάτια, σήματα οδικής κυκλοφορίας, σήματα σταθμών λεωφορείων και αεροδρομίων.
4. Στη συσκευασία: Μελέτη και σχεδιασμός παρουσίασης όλων των βιομηχανικών προϊόντων. Κουτιά, ετικέτες, σακούλες, χαρτιά περιτυλίγματος. Κουβερτούρες και συσκευασία δίσκων.
5. Τηλεόραση και κινηματογράφο: Σχεδίαση των τίτλων της αρχής των ταινιών. Σχεδίαση και επιμέλεια τίτλων και στατιστικών πινάκων, όλων των γραφιστικών έργων που βοηθούν στην καλύτερη παρουσίαση των ειδήσεων και των εκπομπών καθώς επίσης το design και τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας (web design).
7. Στην εκπαίδευση: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όπου διδάσκεται το μάθημα της γραφιστικής ή γενικά τα μαθήματα σχεδίασης και επιμέλειας εντύπου. Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων, σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας, στα πλαίσια των παραπάνω αρμοδιοτήτων τους.
Οι τομείς στους οποίους μπορούν να δραστηριοποιηθούν οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών είναι οι εξής:
1. Η επιμέλεια και η παραγωγή όλων των ειδών εντύπων, καθώς και όλες οι επί μέρους σχετικές εργασίες, όπως:
- Όλες οι μέθοδοι στοιχειοθεσίας και επεξεργασίας κειμένου, εικόνας και σελίδας, καθώς και η ψηφιοποίηση πρωτοτύπων.
- Η αναπαραγωγή προτύπων (μακετών ή κειμένων ή συνθέσεων) είτε με κλασικές μεθόδους (φωτομηχανική αναπαραγωγή) είτε με χρωμογράφο, οι ενθέσεις (ηλεκτρονικές ή με το χέρι), το ρετούς (χημικό, μηχανικό ή ηλεκτρονικό) και το μοντάζ (με το χέρι ή ηλεκτρονικό).
- Η εκτύπωση εντύπων με όλες τις τεχνολογικές μεθόδους εκτύπωσης (λιθογραφία-offset, βαθυτυπία, τυπογραφία, φλεξογραφία, μεταξοτυπία, ψηφιακή εκτύπωση).
- Οι περατώσεις εντύπων κάθε είδους.
- Η βιβλιοδεσία (μηχανική και καλλιτεχνική).
- Η κυτιοποιία και γενικότερα όλες οι μέθοδοι συσκευασίας.
- Ο ποιοτικός έλεγχος των έντυπων προϊόντων, αλλά και των υλικών που χρησιμοποιούνται στις γραφικές τέχνες.
2. Η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας και η συμμετοχή σε μελετητικές ομάδες για την ίδρυση και λειτουργία, αλλά και για την κατασκευή ή επέκταση μονάδων γραφικών τεχνών.
3. Η εμπορία υλικών και προϊόντων γραφικών τεχνών, εργαλείων και εξοπλισμού γενικότερα, που χρησιμοποιείται σε όλους τους τομείς των γραφικών τεχνών.
4. Η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων εμπορίας των ειδών της προηγούμενης περίπτωσης. Λειτουργία πάσης φύσεως ειδικών εργαστηρίων ή επιχειρήσεων ειδικών δραστηριοτήτων, σχετικών με την τεχνολογία των γραφικών τεχνών.
5. Η ανάπτυξη τεχνολογίας σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς κλάδους για την κατασκευή μηχανημάτων, υλικών και εξοπλισμού γραφικών τεχνών.
6. Κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας.
Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης εξελίσσονται μέσα στη διοικητική και τεχνική ιεραρχία τη σχετική με τους τομείς των γραφικών τεχνών. Επίσης, μπορούν να καλύπτουν θέσεις υπευθύνων στελεχών που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τη λειτουργία εργαστηρίων και επιχειρήσεων γραφικών τεχνών και που πιστοποιούν την καταλληλότητα των παραγόμενων προϊόντων.
Εναλλακτικά, απόφοιτοι του τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, ανάλογα με το μεταπτυχιακό εξειδίκευσης που θα επιλέξουν, μπορούν να απασχοληθούν ενδεικτικά στον τομέα των Μ.Μ.Ε., των πωλήσεων και του μάρκετινγκ –ειδικότερα δε του ψηφιακού μάρκετινγκ– στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας ως ειδικοί ανάπτυξης εφαρμογών, στον τομέα του τουρισμού ως υπεύθυνοι προβολής και διαφήμισης, κ.ά.
Τέλος, οι απόφοιτοι του τμήματος εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ 89, Εφαρμοσμένων Τεχνών, στην ειδικότητα ΠΕ 89.01 Καλλιτεχνικών Σπουδών και μπορούν να πάρουν μέρος σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. για διδασκαλία σχετικών μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.(Ολόκληρη την ανάλυση του τμήματος μπορείτε να τη βρείτε στη σελίδα 325 του βιβλίου «Πάμε... Πανεπιστήμιο 2020».
Σπύρος Μιχαλούλης,
Σύμβουλος Σταδιοδρομίας
Τηλ. 210-6778777
URL: www.orientum.gr
e-mail: info@orientum.gr

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

ΕΔΑ ΘΕΣΣ
INTERCOMM FOODS
SYNETAIRISTIKH TRAPEZA THESSALIAS
ELEFTHERIA
Μείνε μαζί μας

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1