ΠΥΞΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Δημοσίευση: 25 Οκτ 2020 18:13

Τo Τμήμα Επιστήμης των Υπολογιστών ασχολείται με τη μελέτη, τον έλεγχο, τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον προγραμματισμό των ψηφιακών συστημάτων και έχει σκοπό να καταρτίσει επιστήμονες ικανούς στην κατασκευή συστημάτων, υλικού και λογισμικού, τα οποία καλούνται να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένες ανθρώπινες ανάγκες.

Έτσι, καλύπτει εξίσου τα αντικείμενα του υλικού, του λογισμικού, των εφαρμογών της πληροφορικής και της θεωρίας.

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
Οι πτυχιούχοι του τμήματος, όπως και όλοι οι απόφοιτοι τμημάτων Πληροφορικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 58, Τεύχος Α’, 8-4-2009, με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, διαθέτουν γνωστικό υπόβαθρο συναφές με το υλικό και το λογισμικό για τη συγκέντρωση, ταξινόμηση, επεξεργασία και μετάδοση της πληροφορίας, και έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν ενδεικτικά με δραστηριότητες όπως μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, υλοποίηση, εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία, αξιολόγηση, διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και πιστοποίηση στους επιστημονικούς τομείς: α) του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, β) της πληροφορικής, γ) των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου και δ) των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας.
Πέραν ωστόσο των βασικών επαγγελματικών δικαιωμάτων που ορίζονται από τα Προεδρικά Διατάγματα, η Επιστήμη των Υπολογιστών και γενικότερα ο κλάδος της Πληροφορικής, αποτελεί έναν από τους βασικότερους τομείς αιχμής της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Οι απόφοιτοι επομένως του τμήματος, πέραν των βασικών σπουδών τους, ανάλογα και με την εξειδίκευση που θα επιλέξουν μπορούν να απασχοληθούν ενδεικτικά στους ακόλουθους τομείς, τους οποίους και επεξηγούμε:
1. Computer Engineering: δημιουργία υπολογιστικών συστημάτων για τη διαχείριση πληροφοριών και τη σύνδεση επικοινωνίας με άλλα συστήματα.
2. Computer Science: θεωρητική προσέγγιση υπολογιστικών προβλημάτων, ανάπτυξη νέων υπολογιστικών μεθόδων, δημιουργία εφαρμογών για επίλυση everydaylifeproblems.
3. Information Technology: διαχείριση και αξιοποίηση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων, συγκέντρωση-ταξινόμηση-επεξεργασία και μετάδοση πληροφοριών μέσω συστημάτων και δικτύων επικοινωνίας, τεχνική υποστήριξη.
4. Computer Science Engineering: έρευνα, σχεδιασμός, ανάπτυξη και έλεγχοςυπολογιστών, εποπτεία κατασκευής και εγκατάστασης υπολογιστών και σχετικού εξοπλισμού.
5. Computer Operators: παρακολούθηση και έλεγχος Η/Υ και ηλεκτρονικού εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων, εισαγωγή εντολών σε σταθμούς εργασίας και ορισμός διαδικασίας ελέγχου Η/Υ και περιφερειακών συσκευών, χειρισμός μηνυμάτων και εσφαλμένων μηνυμάτων του λειτουργικού συστήματος.
6. Computer Programmers: μετατροπή οδηγιών ενός έργου και εντολών διάφορων προβλημάτων σε γλώσσα προγραμματισμού, ανάπτυξη και δημιουργία προγραμμάτων για αποθήκευση και ανάκτηση κειμένων, δεδομένων και πληροφοριών, προγραμματισμός εφαρμογών μέσω WEB.
7. Computer Science Teachers, Postsecondary: διδασκαλία των μαθημάτων της Επιστήμης των Υπολογιστών, σχεδίαση και λειτουργία των Η/Υ και των λειτουργιών τους.
8. Computer Support Specialists: τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση χρηστών Η/Υ, έρευνα και επίλυση προβλημάτων S/W και H/W που αντιμετωπίζουν οι χρήστες.
9. Computer Systems Analysts: ανάλυση προβλημάτων επιστημονικού, επιχειρηματικού και άλλου τύπου επεξεργασίας δεδομένων μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής επεξεργασίας, ανάλυση απαιτήσεων χρηστών, διαδικασιών και προβλημάτων αυτοματοποίησης ή βελτίωσης υπαρχόντων συστημάτων, ανάλυση εμπορικών διαθέσιμων λογισμικών, εποπτεία προγραμματιστών.
10. Computer and Information Scientists, Research: έρευνα σε θεμελιώδη ζητήματα των υπολογιστών και της επιστήμης των υπολογιστών, ως θεωρητικός, σχεδιαστής ή εφευρέτης, ανάπτυξη λύσεις σε προβλήματα στον τομέα του εξοπλισμού και λογισμικού υπολογιστών.
11. Computer, Automated Teller, and Office Machine Repairers: επιδιόρθωση, συντήρηση ή εγκατάσταση Η/Υ, συστημάτων επεξεργασίας κειμένου, ηλεκτρονικών μηχανών γραφείου, κ.ά.
12. Network and Computer Systems Administrators: εγκατάσταση, σχηματισμός και υποστήριξη τοπικών δικτύων, WAN, και internet συστημάτων ή τμήματα δικτύων. Υποστήριξη εξοπλισμού και λογισμικού δικτύων, έλεγχος δικτύου, εποπτεία ειδικών υποστήριξης δικτύων και εφαρμογή πολιτικών ασφαλείας δικτύων.
13. Network Systems & Data Communications Analysts: ανάλυση, σχεδιασμός, έλεγχος και αξιολόγηση συστημάτων δικτύων, όπως LAN, WAN, Internet, Intranet, κ.ά., έρευνα και δημιουργία απαραίτητου λογισμικού και εξοπλισμού δικτύων και επικοινωνίας δεδομένων.
14. Computer Software Engineers, Systems Software: έρευνα, σχεδίαση και ανάπτυξη λειτουργικών συστημάτων και ρύθμιση λειτουργικών απαιτήσεων.
15. Computer Software Engineers, Applications: ανάπτυξη, δημιουργία και τροποποίηση συστημάτων εφαρμογών λογισμικού ή εξειδικευμένων προγραμμάτων, ανάλυση αναγκών χρηστών και ανάπτυξη λύσεων λογισμικού, προσαρμογή λογισμικού με στόχο τη λειτουργικότερη απόδοσή του σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών, ανάλυση και σχεδιασμός τράπεζας δεδομένων σε εφαρμογή λογισμικού.  
16. Computer and Information Systems Managers: σχεδιασμός, διεύθυνση και συντονισμός δραστηριοτήτων σε τομείς, όπως η ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων, πληροφοριακά συστήματα, ανάλυση συστημάτων και προγραμματισμός.
17. Computer Security Specialists: σχεδιασμός, συντονισμός και εφαρμογή διαδικασιών ασφάλειας για πληροφοριακά συστήματα προκειμένου να προσδιορίζεται κάθε φορά η πρόσβαση σε αρχεία δεδομένων των υπολογιστών και να προστατεύει από αναρμόδια τροποποίηση, καταστροφή ή αποκάλυψή τους.
18. Data Base Administrators: αλλαγή στις βάσεις δεδομένων, σχεδιασμός, συντονισμός και εφαρμογή πολιτικών ασφάλειας των βάσεων δεδομένων.
19. Desktop Publishers: μορφοποίηση δακτυλογραφημένου κείμενου και γραφικών, χρησιμοποιώντας ειδικά προγράμματα.
Οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν τις ίδιες δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης και ενασχόλησης με τους αποφοίτους των Τμημάτων Πληροφορικής. Τέλος, εντάσσονται στον Κλάδο Π.Ε. 86 Πληροφορικής και μπορούν να διδάξουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως καθηγητές πληροφορικής. (Ολόκληρη την ανάλυση του τμήματος μπορείτε να τη βρείτε στη σελίδα 611 του βιβλίου «Πάμε… Πανεπιστήμιο 2020»)

 

Σπύρος Μιχαλούλης, σύμβουλος Σταδιοδρομίας
Τηλ. 210-6778777
URL: www.orientum.gr e-mail: info@orientum.gr

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

INTERCOMM FOODS
ELEFTHERIA
Μείνε μαζί μας

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1