Επτά προγράμματα για την ενίσχυση της απασχόλησης

ΑΝΟΙΞΕ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΕΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ - ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δημοσίευση: 18 Σεπ 2022 19:00

Επτά προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για ενίσχυση της απασχόλησης, με συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των 516 εκατ. ευρώ, που θα καλύψουν συνολικά 56.220 δικαιούχους, θα «τρέξουν» έως τον Δεκέμβριο.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, πέντε από αυτά ξεκινούν το αμέσως επόμενο διάστημα.
Η αρχή έγινε με το πρόγραμμα στήριξης νέων 18-29 ετών, με επιχορήγηση 14.800 ευρώ στον καθένα, προκειμένου να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, για το οποίο οι αιτήσεις ξεκίνησαν ήδη από προχθές. Ειδικότερα, τα βασικά στοιχεία των προγραμμάτων που ξεκινούν άμεσα και θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ είναι τα εξής:
* Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 3.000 νέων 18-29 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία: Η πλατφόρμα άνοιξε την περασμένη εβδομάδα και θα είναι ανοιχτή έως τις 3 Οκτωβρίου. Βασικός στόχος είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 3.000 ανέργων, μέσω της επιδότησής τους με 14.800 ευρώ έκαστος, για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στην ψηφιακή οικονομία. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ, που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, 18-29 ετών και υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση του επιχειρηματικού τους σχεδίου. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης και η ενίσχυση καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής: 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ., 2η δόση 5.400 ευρώ μετά τη λήξη του α’ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης, 3η δόση 5.400 ευρώ: μετά τη λήξη του β’ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης.
* Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 3.220 ελεύθερων επαγγελματιών 30-45 ετών: Προβλέπεται η χρηματοδότηση με 14.800 ευρώ για την καθεμία 3.000 νέων επιχειρήσεων που έχουν δημιουργήσει πρώην άνεργοι, ηλικίας 30-45 ετών, στις Περιφέρειες Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Κεν. Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτ. Ελλάδας. Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις. Καλύπτει δε δαπάνες που αφορούν στην έναρξη και τη λειτουργία μιας νέας επιχείρησης (ενοίκιο επαγγελματικού χώρου, δαπάνες λογιστικής, συμβουλευτικής και νομικής υποστήριξης, αναλώσιμα, ασφαλιστικές εισφορές του δικαιούχου, μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης, κ.λπ.). Προϋπόθεση της χρηματοδότησης είναι η υποβολή αίτησης που θα αξιολογηθεί από τη ΔΥΠΑ στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, προκειμένου να επιλεγούν οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν. Τα κριτήρια αφορούν, μεταξύ άλλων, τη δραστηριότητα στον κλάδο της ψηφιακής οικονομίας, την κατάρτιση του ωφελουμένου σε θέματα ψηφιακής οικονομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τους μήνες ανεργίας πριν την έναρξη εργασιών, κ.ά.
* Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 10.000 άνεργους: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 10.000 ανέργους, ηλικίας 18-30 ετών, τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης εγγεγραμμένων στα μητρώα της ΔΥΠΑ. Στόχος του είναι η προετοιμασία των νέων ανέργων σε εργασιακό περιβάλλον του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας στη συνέχεια. Η διάρκειά του είναι 7 μήνες και αφορά σε τοποθέτηση σε θέσεις προεργασίας. Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προεργασίας καταβάλλεται από τη ΔΥΠΑ για το διάστημα αυτό ο νόμιμος κατώτατος μισθός, η αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, που αντιστοιχεί σε αυτόν, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές.
* Πρόγραμμα επιδότησης εργασίας για μακροχρόνια ανέργους: Αφορά ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών, των οποίων η επί μακρόν απομάκρυνση από την αγορά εργασίας δυσκολεύει την επανένταξή τους. Αντικείμενο της δράσης, που απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, είναι η δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη μακροχρονίων ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανεργίας της ΔΥΠΑ, ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας. Προτεραιότητα θα δοθεί στις Περιφέρειες Δυτ. Μακεδονίας, Δυτ. Ελλάδας, Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Στ. Ελλάδας, Κ. Μακεδονίας και Ηπείρου. Αναφορικά με τις επιχειρήσεις που μπορεί να επιχορηγηθούν, έμφαση θα δοθεί σε αυτές που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πράσινης και ψηφιακής οικονομίας. Οι άνεργοι, που θα προσληφθούν, θα λάβουν 951 ευρώ για 18 μήνες και ο μισθός τους θα επιδοτηθεί από τη ΔΥΠΑ έως και 80%.
* Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας: Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους. Ο πρώτος κύκλος θα ωφελήσει 7.000 άτομα που ανήκουν στις εξής κατηγορίες: άνεργες μητέρες που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας, μετά την ανατροφή των παιδιών τους, μακροχρόνια άνεργοι άνω των 24 μηνών, άτομα άνω των 55 ετών που είναι άνεργοι για διάστημα άνω των 12 μηνών, άτομα με πολύ χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών και Ρομά. Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στη δράση για 12 μήνες με ανώτατο μηνιαίο ποσό επιχορήγησης τα 700 ευρώ. Ο δεύτερος κύκλος θα ωφελήσει 3.000 άνεργα άτομα που ανήκουν στις εξής κατηγορίες: άτομα με αναπηρία, θύματα ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας, αποφυλακισμένοι, απεξαρτημένοι από εξαρτησιογόνες ουσίες, νεαρά παραβατικά άτομα ή νεαρά άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, διεμφυλικά πρόσωπα, ενήλικες που διαμένουν σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας. Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στη δράση από την ημερομηνία πρόσληψής του για 24 μήνες, με ανώτατο μηνιαίο ποσό επιχορήγησης τα 700 ευρώ.
* Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων στους τομείς της πράσινης οικονομίας, με έμφαση στις άνεργες γυναίκες 18-66 ετών: Η διάρκεια του προγράμματος είναι 15 μήνες και οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις για πέντε επιπλέον μήνες, μετά τη λήξη της επιχορήγησης. Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως.
* Ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων/επανειδίκευσης και βραχυπρόθεσμης απασχόλησης για 15.000 ανέργους (25-45 ετών): Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κατάρτιση, πιστοποίηση και βραχυπρόθεσμη επιδοτούμενη απασχόληση ανέργων εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ. Η δράση της απασχόλησης απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα λάβουν επιχορήγηση που ανέρχεται στο 80% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, για να προσλάβουν και να απασχολήσουν για έξι μήνες τους ανέργους που ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα κατάρτισης. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις για δύο επιπλέον μήνες, μετά τη λήψη της επιχορήγησης.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

INTERCOMM FOODS
Μείνε μαζί μας
MPOFILIOU 8-9-22

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1