Πρακτική 40 σπουδαστών ΙΕΚ στον Δήμο Λαρισαίων

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ

Δημοσίευση: 22 Ιαν 2023 15:17

Της Λένας Κισσάβου

Πρακτική άσκηση στον Δήμο Λαρισαίων, μπορούν να πραγματοποιήσουν 40 σπουδαστές δημοσίων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), της Λάρισας, όπως εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων.


Η εισήγηση στο Συμβούλιο, κατατέθηκε από τη Διεύθυνση Διοίκησης και Προσωπικού, και καθορίζει τόσο τον αριθμό των σπουδαστών ΙΕΚ, όσο και τα θέματα που αφορούν στην πρακτική άσκησή τους, και συγκεκριμένα ασφάλιση, χρονικό διάστημα κ.α.
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, οι σπουδαστές πρέπει να φοιτούν σε
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και η πρακτική τους ορίζεται από ειδική Κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας, η οποία καθορίζει λεπτομερώς τα ζητήματά της.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Σύμφωνα με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Λαρισαίων, οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές μπορούν να καταθέτουν την αίτηση για πρακτική άσκηση από τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου, είτε δια ζώσης στη Διεύθυνση Διοίκησης και Προσωπικού του Δήμου, που στεγάζεται στο Δημαρχείο (τηλέφωνο 2413 500293), είτε ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
hvexelixi@larissa.gon.gr
Θα απασχοληθούν ανάλογα με την ειδικότητά τους, σε αντίστοιχες υπηρεσίες
του Δήμου (διοικητικού προσωπικού, βρεφονηπιοκόμων, μαγείρων κ.α.).
Δεν προβλέπονται οι ειδικότητες τουριστικού κλάδου και ζαχαροπλαστικής.
Να σημειωθεί ότι Δήμος Λαρισαίων έχει ενημερώσει σχετικά όλα τα ΙΕΚ της Λάρισας, προκειμένου να προχωρήσουν οι σπουδαστές τους στις αιτήσεις.
Η πρακτική άσκηση ορίζεται στις 960 ώρες και υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί είτε με μερική είτε με πλήρη απασχόληση. Σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης η πρακτική διαρκεί έξι μήνες, ενώ σε περίπτωση μερικής απασχόλησης μπορεί να διαρκέσει μέχρι και ένα χρόνο.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις «οι καταρτιζόμενοι των I.E.Κ. δύνανται να πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση ή τη μαθητεία σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ. , Ν.Π.ΙΔ., δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και επιχειρήσεις, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν.4763/20, με ευθύνη του I.E.Κ. στο οποίο φοιτούν.
Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική, και αρχίζει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης του τετάρτου εξαμήνου, εκτός αν ορίζεται άλλη στους Οδηγούς Κατάρτισης.
Ολοκληρώνεται δε, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.
Η πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας είναι υποχρεωτική για τους καταρτιζόμενους των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.Κ.). Η πραγματοποίηση της άσκησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη χορήγηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Η συνολική διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης είναι εννιακόσιες εξήντα (960) ώρες. Ο καταρτιζόμενος I.E.Κ. , προκειμένου να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση, υπογράφει ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης με τον εργοδότη, η οποία θεωρείται από το I.E.Κ. φοίτησης.
Η ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης δεν συνιστά σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, δεν υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής εισφορών για δώρα εορτών ή επιδόματος αδείας.
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο καταρτιζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος. Στην περίπτωση κατά την οποία, κατά τη διάρκεια της θεσμοθετημένης από το πρόγραμμα σπουδών τους πρακτικής άσκησης, οι σπουδαστές Δημοσίων και Ιδιωτικών ΙΕΚ δεν καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος, άμεσα ή έμμεσα (μετά από δήλωση του καταρτιζόμενου), υπάγονται και για τον κίνδυνο αυτόν στην ασφάλιση του Ε.Ο.ΠΎ.Υ. μέσω του e-ΕΦΚΑ.
Για την ασφάλισή του, καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ. 1 του αρ. 10 του Ν. 2217/94 ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση. Οι προβλεπόμενες εισφορές κατά του κινδύνου ατυχήματος, ορίζονται σε 3% επί του τεκμαρτού» ημερομισθίου της δωδέκατης (12ης) ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά. Από τον 10/2008 έως και σήμερα το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 12ης ασφ. κλάσης είναι 40,45 € ( εγκ. τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 32/08).
Η ασφάλιση, πραγματοποιείται για 25 ημέρες τον μήνα ανεξάρτητα από τη διάρκεια της απασχόλησης, εκτός αν αποδεδειγμένα μεσολάβησε ασθένεια ή γενικότερα ανυπαίτια αδυναμία απασχόλησης, οπότε εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του Α. Κ και οι λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας του Φορέα.
25 ημέρες Χ 40,45 τεκ.ημ. = 1011,25 ευρώ, τεκμαρτές αποδοχές ΑΠΔ.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για παροχές κλάδου ασθενείας σε είδος καταβάλλονται επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές ποσοστού 6,45 % , επίσης υπολογιζόμενου επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης .
Σε κάθε περίπτωση, χρηματοδότησης ή μη της αποζημίωσης του ασκούμενου, ο εργοδότης υποχρεούται να ασφαλίζει μέσω ΑΠΔ και να αποδίδει τις ασφαλιστικές εισφορές. Η καταβολή των εισφορών από τις επιχειρήσεις πραγματοποιείται μέσω παρόχου υπηρεσιών και μεταφέρονται στον λογαριασμό του e-ΕΦΚΑ».

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

INTERCOMM FOODS
Μείνε μαζί μας
ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
CAREER DAYS LINDOS

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1