Καθήκοντα για ενισχυτική διδασκαλία στους διευθυντές Δευτεροβάθμιας

Δημοσίευση: 11 Απρ 2013 19:32 | Τελευταία ενημέρωση: 23 Σεπ 2015 15:33
Το Υπουργείο Παιδείας με απόφαση του προβλέπει  τον ορισμό των διευθυντών διευθύνσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.), στο πλαίσιο των πράξεων «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015» στους Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ως υπευθύνων για:

α. Την επιλογή, πρόσληψη, τοποθέτηση, σύναψη, τροποποίηση και λύση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των διδασκόντων, που θα απασχοληθούν στην οικεία Δ.Δ.Ε., στο πλαίσιο των Πράξεων «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015»

β. Την επιλογή, τον ορισμό, τη σύναψη, τροποποίηση και λύση συμβάσεων έργου των Υπευθύνων Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Υ.Σ.Κ.Ε.Δ.), που θα απασχοληθούν στην οικεία Δ.Δ.Ε., στο πλαίσιο των ανωτέρω Πράξεων.

γ. Τον ορισμό τριμελούς επιτροπής στη Διεύθυνση για την παραλαβή παραδοτέων των συμβάσεων έργου των Υ.Σ.Κ.Ε.Δ., η οποία θα αποτελείται από τον Διευθυντή Δ.Δ.Ε. και δύο μέλη της Σ.Ο.Δ.Α.Α.

δ. Τη μισθοδοσία των διδασκόντων, τα οδοιπορικά, τις αμοιβές των Υ.Σ.Κ.Ε.Δ., καθώς και υπόλογος εκκαθαριστής αυτών.

ε. τον ορισμό του Υπευθύνου Αντισταθμιστικής Αγωγής (Καταχωριστή) σε επίπεδο Δ.Δ.Ε.,

στ. Την τήρηση των κανόνων προβολής και δημοσιότητας σε όλα τα έντυπα που αφορούν τις ανωτέρω Πράξεις καθώς και του αρχείου των Πράξεων σε ασφαλές σημείο της οικείας Δ.Δ.Ε., σύμφωνα με την κείμενη Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, όπως τροποποιείται και ισχύει, από την έναρξη υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων έως και τη λήξη του φυσικού και οικονομικού τους αντικειμένου.

Περαιτέρω εξειδίκευση των καθηκόντων των Διευθυντών Δ.Δ.Ε. και λεπτομέρειες, που αφορούν την υλοποίηση των πράξεων θα καθοριστούν και θα περιγραφούν επακριβώς στον Οδηγό Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα αναφέρονται στην Υπουργική Απόφαση για την Οργάνωση και Λειτουργία των Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας όπως αυτή τροποποιείται και ισχύει για κάθε σχολικό έτος εφαρμογής του προγράμματος.
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

EDA THESS
Μείνε μαζί μας
keuea

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1