Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μνημόνιο στον Δήμο Τρικκαίων

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ –ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ- ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ

Δημοσίευση: 06 Σεπ 2018 17:00

ΤΡΙΚΑΛΑ

Για την κατάρτιση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2019 - 2021 Δήμου Τρικκαίων, συζήτησαν τα μέλη του Δ.Σ. στην προγραμματισμένη συνεδρίαση της περασμένης Τετάρτης.

έκαναν δεκτή την απόφαση της Οικ. Επιτροπής και εγκρίνει το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022 του Δήμου Τρικκαίων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση» οφείλουν να υποβάλουν άμεσα συμπληρωμένους τους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ και Αναπτυξιακής Πολιτικής \ Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ του ΥΠΕΣ (ΔΟΙΚΤΑ\ΥΠΕΣ).

Το ΜΠΔΣ 2019-2022, σύμφωνα με την εισήγηση, θα περιλαμβάνει την αποτύπωση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων των δύο προηγούμενων ετών (2016-2017), καθώς και τις προβλέψεις των δημοσιονομικών προοπτικών για το τρέχον έτος (2018), το έτος προϋπολογισμού (2019) και τα τρία επόμενα έτη (2020-2022).

Στους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, θα αποτυπωθούν τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των δύο προηγούμενων ετών, εκτιμήσεις τους για το έτος 2018 καθώς και οι προβλέψεις των φορέων αναφορικά με την εξέλιξη των εσόδων, των δαπανών, των απλήρωτων υποχρεώσεων και των λοιπών στοιχείων ισολογισμού για την περίοδο 2019 – 2022.

Σχετικά Άρθρα