Εργα ύδρευσης-αποχέτευσης 253 εκατ. ευρώ

"Τρέχει" η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενισχύοντας υποδομές και δημόσια υγεία * Συντήρηση και του παραλιακού δρόμου Αγιοκάμπου

Δημοσίευση: 20 Μαϊ 2019 15:46

Με 101 έργα ύδρευσης και αποχέτευσης συνολικού προϋπολογισμού 253 εκατομμυρίων ευρώ η Περιφέρεια Θεσσαλίας υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σύγχρονων υποδομών που θωρακίζουν τη δημόσια υγεία και διασφαλίζουν καθαρό, ποιοτικό πόσιμο νερό στους πολίτες.

Με σχεδιασμό, στρατηγική και σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, τονίζει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υλοποιούμε έργα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, στηρίζουν την ανάπτυξη και δημιουργούν θέσεις εργασίας. Πρόκειται για έργα χρήσιμα, έργα ουσίας στα οποία διεισδύουν οι επιθυμίες των Θεσσαλών πολιτών. Έργα που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα, συγχρονίζουν πόλεις και οικισμούς με την εποχή μας και ολοκληρώνουν τα δίκτυα υποδομών, στα οποία η Θεσσαλία έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα τα τελευταία χρόνια, με εντυπωσιακά, μετρήσιμα και απτά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας του πολίτη. Η σημασία των έργων αποχέτευσης για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον είναι σχεδόν αυτονόητη και καθοριστική για το επίπεδο διαβίωσης. Ενώ τα έργα ύδρευσης αποτελούν τα κυριότερα έργα υποδομής που υπογραμμίζουν την αξία του νερού ως πολύτιμου φυσικού αγαθού, απαραίτητου για τη διατήρηση της ζωής σε κάθε μορφή της. Αλλά και την αξία του νερού ως δημόσιου, κοινωνικού αγαθού ζωτικής σημασίας, που πρέπει όλοι μας – Πολιτεία, Αυτοδιοίκηση και πολίτες- να διαχειριζόμαστε με σύνεση και ορθολογισμό. Τα έργα ύδρευσης-αποχέτευσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αφορούν σε έργα μεταφοράς νερού, επέκτασης δικτύων ύδρευσης, αντικατάστασης δικτύων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων, υδρευτικές γεωτρήσεις κ.ά. Ενδεικτικά, το μεγάλο έργο των δικτύων αποχέτευσης στα παράλια του νομού Λάρισας και η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων με 23 εκατ. ευρώ, δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ στο Δαμάσι με 6,4 εκατ. ευρώ, στο Συκούριο με 5,6 εκατ. ευρώ, στη Νίκαια με 10 εκατ. ευρώ, στην Κρανιά Ελασσόνας με 4,2 εκατ. ευρώ, σε Γιάννουλη-Φαλάνη με 3,8 εκατ. ευρώ, σε Μάνδρα-Κουτσόχερο με 3,2 εκατ. ευρώ, στο Στόμιο με 3,5 εκατ. ευρώ, σε Πυργετό-Κρανιά με 2,3 εκατ. ευρώ, δίκτυα ύδρευσης στην Αγιά, στην Ελασσόνα, σε Καρυά-Συκαμινέα, σε Κραννώνα, Μαυροβούνι, Νίκαια, Μοσχοχώρι, Κυπαρίσσια. Και ακόμη, το μεγαλύτερο έργο διανομής πόσιμου νερού στη χώρα για την ύδρευση της ανατολικής πλευράς του νομού Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου με 54 εκ. ευρώ, το νέο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης στην Καλαμπάκα με 4,5 εκατ. ευρώ, το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Βόλου – Ν. Ιωνίας με 16,4 εκατ. ευρώ και πολλά άλλα, μεγάλα και μικρότερα έργα σε όλη την Περιφέρεια.

Αναλυτικά τα έργα στην ΠΕ Λάρισας:

1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 1.341.463,41 ΕΥΡΩ

2.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΑΓΙΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 321.030,00 ΕΥΡΩ

3.ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΩΝ ΤΚ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ – ΚΑΤΩ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ - ΒΕΛΙΚΑΣ 11.750.000,00 ΕΥΡΩ

4. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΚ ΑΓΙΑΣ 2.280.000,00 ΕΥΡΩ

5.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ, ΚΑΤΩ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΙΚΑΣ 4.960.000,00 ΕΥΡΩ

6.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ, ΚΑΤΩ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΙΚΑΣ" 201.285,81 ΕΥΡΩ

7.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ/ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΣΩΝΟΣ 344.615,00 ΕΥΡΩ

8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ/ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΑΓΙΑΣ 1.075.143,00 ΕΥΡΩ

9.ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 2.180.000,00 ΕΥΡΩ

10. ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΥΑΣ-ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 552.845,53 ΕΥΡΩ

11. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ Δ. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 1.060.000,00 ΕΥΡΩ

13. ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ

ΑΓΙΑΣ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΡΓΟ 552.000,00 ΕΥΡΩ ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ

14. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ. ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ) 1.776.060,72 ΕΥΡΩ

15. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΣΤΟΜΙΟΥ

1.690.000,00 ΕΥΡΩ

16. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΡΑΝΝΩΝΑ ΚΑΙ ΝΙΚΑΙΑΣ

2.177.560,97 ΕΥΡΩ

17. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΣΤΟΜΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 1.690.000,00 ΕΥΡΩ

18. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΚ ΚΡΑΝΝΩΝΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 350.000,00 ΕΥΡΩ

19. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ

1.053.495,94 ΕΥΡΩ

20. ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) Τ.Κ. ΜΑΝΔΡΑΣ - ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ 3.224.000,00 ΕΥΡΩ

21. 4ο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ - ΚΡΑΝΙΑΣ 2.294.000,00 ΕΥΡΩ

22. ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ, ΚΑΤΩ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΙΚΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΔΚ ΑΓΙΑΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ (Β' ΦΑΣΗ) ΑΓΙΑΣ ΝΕΟ ΕΣΠΑ ΕΡΓΟ 6.081.022,61 ΕΥΡΩ

23. ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΚ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΑΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ (Β' ΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ)

3.882.440,00 ΕΥΡΩ

24. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 5.649.327,78 ΕΥΡΩ

25. ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΝΙΚΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ

9.756.549,40 ΕΥΡΩ

26. ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΚΡΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

4.219.574,92 ΕΥΡΩ

27. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 60.280,00 ΕΥΡΩ

28. Ηλεκτροδότηση στη θέση “ΜΑΜΑΛΗ” στο Δ.Δ. Βερδικούσιας με επέκταση ισχύος 50KVA για παροχή Νο 4 47.387,99 ΕΥΡΩ

29. Ηλεκτροδότηση με επέκταση δικτύου ισχύος 50KVA για παροχή Νο 4 του έργου « Ηλεκτροδότηση και αξιοποίηση Υδρευτικής Γεώτρησης στο Δ.Δ. Βερδικούσιας» 31.591,74 ΕΥΡΩ

30. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ "ΑΜΠΕΛΙΑ" ΤΟΥ Δ.Δ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΒΑΡΚΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 24.552,00 ΕΥΡΩ

31. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 24.502,00 ΕΥΡΩ

32. Κατασκευή αγωγού σύνδεσης υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης Γλαύκης και Πλατυκάμπου 129.999,99 ΕΥΡΩ

33. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ''ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ, ΚΑΤΩ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΙΚΑΣ" 36.912,89 ΕΥΡΩ

34. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΜΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 6.388.900,28 ΕΥΡΩ

35. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΡΑΝΙΑΣ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ 385.000,00 ΕΥΡΩ

36. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 1.300.000,00 ΕΥΡΩ

37. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 58.561,00 ΕΥΡΩ

38. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΥΚΙΑ ,Τ.Κ. ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 58.774,00 ΕΥΡΩ

39. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ-ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ - ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΑΓΙΑΣ 3.300.000,00 ΕΥΡΩ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

Εξάλλου, στη συντήρηση και αποκατάσταση του παραλιακού δρόμου από το λιμάνι Αγιοκάμπου έως τη θέση «Βραχάκια» στη Βελίκα προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός υπέγραψε με τον ανάδοχο τη σύμβαση του έργου, προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ. Με το συγκεκριμένο έργο θα εκτελεστούν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στο οδικό τμήμα Αγιόκαμπος – Σωτηρίτσα – Βελίκα.  Πρόκειται για ένα δρόμο, όπου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω των παραθεριστών γνωρίζει μεγάλο φόρτο, ενώ χρησιμοποιείται ως εναλλακτική εθνική οδός όταν κλείνει η εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης στο ύψος των Τεμπών.

«Προχωράμε σε ένα σημαντικό οδικό έργο για τα παράλια του νομού Λάρισας. Συντηρούμε τον παραλιακό δρόμο δημιουργώντας συνθήκες ασφαλούς μετακίνησης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής. Ένα  σύγχρονο οδικό δίκτυο δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης. Οι δεσμεύσεις μας για ένα σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο στη Θεσσαλία έργο με έργο γίνονται πράξη» δήλωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες αποχέτευσης όμβριων της οδού, γενική εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες και τμήματος στρώσεων οδοστρωσίας σε θέσεις όπου έχει καταστραφεί ολοσχερώς η επιφάνεια του ασφαλτικού σκυροδέματος, υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους, «φρεζάρισμα» σε βάθος 4cm, ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη, ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,04 με χρήση κοινής ασφάλτου, ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 με χρήση κοινής ασφάλτου, τοποθέτηση πινακίδων επικίνδυνων θέσεων τριγωνικές, πλευράς 0,90 m, τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών μεσαίου μεγέθους, τοποθέτηση στύλων πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3’’), τοποθέτηση μεταλλικών μόνιμων ανακλαστήρων οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες, τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών μεσαίου μεγέθους, διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή, διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικό ή ψυχροπλαστικό υλικό.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

ΕΔΑ ΘΕΣΣ
INTERCOMM FOODS
Μείνε μαζί μας
keuea

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1