Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δίκτυο υδροδότησης με υλικά νέας τεχνολογίας στα Τρίκαλα

Δημοσίευση: 12 Ιουν 2019 17:03

Η ένταξη ενός σημαντικού έργου, εγκρίθηκε στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 12.050.000€ (χωρίς ΦΠΑ). Πρόκειται για την εφαρμογή ζωνοποίησης και αντικατάσταση παλαιών αγωγών δικτύου πόλεως Τρικάλων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΔΕΥΑΤ, το εν λόγω έργο, αφορά στην εφαρμογή ζωνοποίησης στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων, αντικατάσταση του συνόλου των αμιαντοτσιμεντοσωλήνων και παλαιών πλαστικών αγωγών του εσωτερικού δικτύου, αντικατάσταση του συνόλου των αγωγών του εξωτερικού υδραγωγείου, όπως και επισκευή της δεξαμενής Φρουρίου.

Πιο αναλυτικά, η αντικατάσταση αγωγών αφορά στην περιοχή περιμετρικά του κέντρου των Τρικάλων και εκτείνεται σε έκταση 3.200 στρεμμάτων. Το μήκος των νέων σωληνογραμμών του εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου, θα ανέλθει στα 100 χλμ περίπου.Με την ολοκλήρωση του έργου η πόλη των Τρικάλων θα διαθέτει ένα σύγχρονο δίκτυο υδροδότησης με υλικά νέας τεχνολογίας που θα βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της ΔΕΥΑΤ προς του δημότες.

Με την ζωνοποίηση οι απώλειες νερού, θα μειωθούν μέσω της διαχείρισης των πιέσεων λειτουργίας, του ενεργού ελέγχου των διαρροών, της αύξησης της ταχύτητας και ποιότητας των επισκευών και της σωστής διαχείρισης των αγωγών και των συσκευών του δικτύου κ.ά.

ΤΡΙΚΑΛΑ (Της ανταποκρίτριάς μας)

Σχετικά Άρθρα