Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Σύμβαση για τη διευθέτηση του ρέματος Βελά Προαστίου

Υπογράφηκε από τη δημοτική αρχή Παλαμά

Δημοσίευση: 21 Οκτ 2019 22:15

Από τον πρώτο χρόνο της θητείας της η δημοτική αρχή του Δήμου Παλαμά, προσπάθησε να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα που ταλανίζει χρόνια τους κατοίκους του Προαστίου και αυτό δεν είναι άλλο από το ρέμα Βελά. Όμως η πλήρης έλλειψη μελετών αλλά και η

μεγάλη γραφειοκρατία, έχουν καθυστερήσει αρκετά ένα έργο που όταν ολοκληρωθεί θα αναβαθμίσει την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Προαστίου. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 110.260,00 € και η χρηματοδότησή του από ΣΑΤΑ 2016. Το ρέμα Βελά διαμορφώνεται δυτικά της Τ.Κ. Προαστίου, διέρχεται εντός του οικισμού του Προαστίου και μετά από μια διαδρομή περίπου 6,50 χιλιομέτρων καταλήγει στον ποταμό Μέγα. Εντός του οικισμού, το μήκος του ρέματος είναι 1.300 μ. εκ των οποίων τα 630 μ. διέρχονται μέσα από πλακοσκεπή αγωγό, ενώ τα 670 μ. είναι ανοικτή χωμάτινη τάφρος. Το έργο αφορά στην αποκατάσταση της κοίτης του ρέματος, με εξάλειψη των αντίθετων κλίσεων και των εδαφικών ανωμαλιών κατά μήκος του ρέματος. Το έργο θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις, στην πρώτη φάση θα διαμορφωθεί η χωμάτινη διατομή του ρέματος και στη δεύτερη φάση θα αντιμετωπιστούν τα στάσιμα ύδατα εντός του κλειστού τμήματος.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Του ανταποκριτή μας Φωτ. Καραγιάννη)