Προωθούνται κλειστά δίκτυα άρδευσης και «γεωργικός σύμβουλος»

Παρουσία του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Σκρέκα η Γ.Σ. του ΤΟΕΒ Ταυρωπού

Δημοσίευση: 24 Φεβ 2020 20:39

ΚΑΡΔΙΤΣΑ
(Του ανταποκριτή μας Φώτη Καραγιάννη)
Η δημιουργία κλειστών δικτύων άρδευσης, που αποτελούν προϋπόθεση για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής αλλά και για το μέλλον της περιοχής, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τον ΤΟΕΒ Ταυρωπού», τόνισε ο πρόεδρος του Οργανισμού κ. Αθανάσιος Μαρκινός στο πλαίσιο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Ο κ. Μαρκινός παρουσίασε αναλυτικά τον απολογισμό και τους στόχους του ΤΟΕΒ Ταυρωπού, που είναι προσανατολισμένοι στην υιοθέτηση σύγχρονων διαδικασιών και πρακτικών, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του αγροτικού πληθυσμού. Οι εργασίες της Γ.Σ. πραγματοποιήθηκαν σε κεντρικό ξενοδοχείο της Καρδίτσας, παρουσία του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστα Σκρέκα. Όπως υπογράμμισε και ο υφυπουργός, «…τα κλειστά δίκτυα αποτελούν προτεραιότητα και της κυβέρνησης…», ενώ αναφέρθηκε και σε σημαντικές παρεμβάσεις που αφορούν στη μείωση του κόστους παραγωγής.

 

Ο κ. ΑΘ. ΜΑΡΚΙΝΟΣ
Ο πρόεδρος του Οργανισμού παρουσίασε, αρχικά, στοιχεία του αρδευτικού έργου του Ταυρωπού, ενώ αναφέρθηκε στα χρηματικά διαθέσιμα, όπου σε σύνολο διοίκησης τεσσάρων χρόνων, εμφανίζονται υπερδιπλάσια σε σχέση με προηγούμενες χρήσεις.
Ο κ. Μαρκινός υπογράμμισε ότι στην τριετία που πέρασε ο Οργανισμός επένδυσε σε σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, με ίδια κεφάλαια, που ξεπέρασαν τις 700.000 ευρώ. Ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Ταυρωπού υπογράμμισε την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις υπηρεσίες του Οργανισμού, όπως το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής δεδομένων άρδευσης «Καλλιρόη», την ολοκλήρωση G.I.S. του Οργανισμού, και ενός συστήματος Τηλεπισκόπησης για την αναγνώριση των καλλιεργειών και την εκτίμηση των αναγκών τους σε νερό. Μάλιστα, δώρισε στον κ. Σκρέκα τη σχετική «έξυπνη συσκευή» εφοδιασμένη με το ως άνω λογισμικό, ειδικά κατασκευασμένο για τον ΤΟΕΒ Ταυρωπού.

 

Ο κ. ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστας Σκρέκας για το έργο του ΤΟΕΒ Ταυρωπού. Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Μαρκινού, τόνισε ότι «η παρουσίασή του πρέπει να γίνει σε όλη την Ελλάδα για να δείξουμε πώς θα πραγματοποιείται ο τρόπος που αρδεύουμε από το 2020 και για τις επόμενες δεκαετίες».
Ακολούθως, ο κ. Σκρέκας ανέφερε ότι σήμερα το 60 με 65% του νερού, αντλείται από τον υδροφόρο ορίζοντα προσθέτοντας το δυσοίωνο γεγονός ότι «100 χλμ. από τις ακτές της Λάρισας αντλούν υφάλμυρο νερό».
«Αυτό πρέπει να σταματήσει. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι αδιέξοδο», συμπλήρωσε ο ίδιος.
Ακολούθως ο υφυπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στη δημιουργία του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης Αγροπεριβαλλοντικών Υποδομών που θα αποτυπώσει την κατάσταση πανελλαδικά και θα αποφασίζει μάλιστα για την προτεραιότητα των έργων:
«Σήμερα διαπραγματευόμαστε τη νέα ΚΑΠ. Δηλαδή τη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε την επόμενη δεκαετία, για να παραμείνουν οι νέοι στην ελληνική περιφέρεια έχοντας ένα αξιοπρεπές εισόδημα.
Από την έξοδο της Βρετανίας θα έχουμε μια μικρή μείωση της τάξης του 3-3,5 % στον πρώτο πυλώνα που αφορά στις ενισχύσεις. Επίσης η νέα ΚΑΠ προσδιορίζει ότι το 40% οφείλει να πάει σε φιλοπεριβαλλοντικά μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξοδεύουμε λιγότερο νερό, φυτοφάρμακα και λιπάσματα χωρίς να πέσει η παραγωγή.
Υπάρχουν νέοι τρόποι που μπορούν να χαμηλώσουν το κόστος άρδευσης. Πρέπει να φύγουμε από την υπόγεια άρδευση. Να συλλέξουμε το νερό της βροχής και με έξυπνη διαχείριση να το προωθήσουμε στα χωράφια.
Ο πρωθυπουργός με απόφασή του έχει συστήσει ομάδα εργασίας για την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης Αγροπεριβαλλοντικών Υποδομών. Είμαι πρόεδρος στην ομάδα εργασίας και μέλη οι 7 γεν. γραμματείς των υπουργείων που θα στηρίξουν τον Εθνικό Σχεδιασμό.
Έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να χρηματοδοτήσει το Εθνικό Σχέδιο, που θα αποτυπώσει πανελλαδικά την υφιστάμενη κατάσταση (άρδευση, καλλιέργειες κ.λπ.), τις ανάγκες των επόμενων χρόνων και θα προγραμματίσει ποια, πόσα και με ποια προτεραιότητα έργα. Αναφέρομαι σε ταμιευτήρες, λιμνοδεξαμενές, μικρά φράγματα και κλειστά αρδευτικά δίκτυα. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά σε πανελλαδικό επίπεδο».

 

«ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 25-75»
Ενδιαφέρον παρουσίασε η τοποθέτηση του κ. Σκρέκα για τη δημιουργία αγροτικών φωτοβολταϊκών μέσω χαμηλότοκων δανείων που θα αποπληρώνονται μέσα από την επιπλέον παραγόμενη ενέργεια. Μεταξύ άλλων σημείωσε:
«Εχουμε διπλάσιο κόστος ενέργειας από το μέσο ευρωπαϊκό κόστος. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Το ένα είναι να μειώσουμε το κόστος άρδευσης. Το άλλο να βρούμε τον δημοσιονομικό χώρο για το αγροτικό πετρέλαιο. Βρήκαμε όμως και έναν άλλο τρόπο που θα μειώσει το κόστος, ή και θα το μηδενίσει, αλλά και θα προσθέσει εισόδημα. Είναι το λεγόμενο «25-75» σε ό,τι αφορά στα αγροτικά φωτοβολταϊκά.
Το πρόβλημα στα φωτοβολταϊκά σήμερα ήταν πως ελάχιστοι αγρότες είχαν λεφτά στην τράπεζα, και ελάχιστοι είχαν πρόσβαση σε δανεισμό. Νομοθετήσαμε λοιπόν τη δυνατότητα ένας αγρότης που έχει ένα λογαριασμό ρεύματος 2.000 ευρώ ετησίως, να μπορεί να κατασκευάσει ένα φωτοβολταϊκό που θα παράγει ενέργεια για 8.000 ευρώ τον χρόνο. Τα 2.000 ευρώ θα τα κρατήσει για τον εαυτό του. Τα 6.000 θα τα εκχωρήσει στο σύστημα, το οποίο θα πάει για αποπληρωμή του δανείου. Σε 6-7 χρόνια θα έχει αποπληρώσει το δάνειό του και θα του μείνουν τα χρήματα ως έξτρα εισόδημα. Για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το πακέτο, συμφωνήσαμε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για χορήγηση δανείων ύψους 200.000.000 ευρώ, που θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν τέτοια έργα με χαμηλά επιτόκια, αποπληρωμή έως 15 χρόνια και περίοδο χάριτος ως και 5 χρόνια».

 

ΕΡΧΕΤΑΙ Ο «ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ»
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υφυπουργός στον «γεωργικό σύμβουλο». Όπως είπε η κυβέρνηση ήδη ετοιμάζει ένα σύστημα γεωργικών συμβούλων με στόχο τη «γεωργία ακριβείας». Χαρακτηριστικά σημείωσε:
«Τα επόμενα χρόνια θα ακούμε ακόμη περισσότερο τον όρο «γεωργία ακριβείας» και είναι ένας από τους στόχους της νέας ΚΑΠ. Οι αγρότες πρέπει να βοηθηθούν. Ποιος θα σας βοηθήσει; Ο «γεωργικός σύμβουλος». Δεν μπορεί να προχωρήσει ο αγροτικός τομέας στη νέα εποχή αν δεν υπάρχουν δίπλα σας εξειδικευμένοι γεωργικοί σύμβουλοι (γεωπόνοι, κτηνίατροι, οικονομολόγοι κ.λπ.). Για πρώτη φορά πρέπει να σχηματιστεί και να δουλέψει ένα σύστημα γεωργικών συμβούλων. Το ετοιμάζουμε, χρησιμοποιώντας πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε οι ωφελούμενοι που είναι οι αγρότες να μην έχουν κόστος».
Να σημειωθεί ότι στη Γ.Σ. παρέστησαν και απηύθηναν χαιρετισμούς οι βουλευτές κ. Γιώργος Κωτσός και κ. Ασημίνα Σκόνδρα, ο δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος, ο δήμαρχος Μουζακίου κ. Φάνης Στάθης, ο πρόεδρος του ΕΒΕ Καρδίτσας κ. Κώστας Ζυγογιάννης, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων και οι αντιπρόσωποι της ΓΣ του ΤΟΕΒ Ταυρωπού, ενώ χαιρετισμό απέστειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κώστας Τσιάρας που λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν παρέστη.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

INTERCOMM FOODS
ARESKO 3-2-23
Μείνε μαζί μας

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1