Εκτύπωση αυτής της σελίδας

«Δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν οι θέσεις του κλάδου»

ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Δημοσίευση: 15 Ιουλ 2020 15:40

Τα μέλη του ΠΥΣΔΕ Λάρισας (το τακτικό, Δημ. Κοντελές και το αναπληρωματικό, Παν. Ρεμπάπης) που εκλέχθηκαν με το ψηφοδέλτιο της Αγωνιστικής Παρέμβασης Εκπαιδευτικών σε ανακοίνωσή τους σημειώνουν πως «στην τελευταία του συνεδρίαση το ΠΥΣΔΕ Λάρισας

ασχολήθηκε με τον πίνακα των οργανικών κενών σε ΣΜΕΑΕ. Ο υπολογισμός αυτός έγινε με βάση πίνακες που προέκυψαν ύστερα και από τις φετινές μεταθέσεις. Ο πίνακας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης μαζί με τη διαδικασία κάλυψης των οργανικών κενών.
Η στάση μας στο συμβούλιο ήταν ανάλογη με τους πίνακες Α για τη γενική εκπαίδευση. Καταψηφίσαμε τον συγκεκριμένο πίνακα αφού δεν λαμβάνονται υπ’όψιν οι θέσεις του κλάδου και οι ανάγκες της Ειδικής Αγωγής. Να αναφέρουμε ενδεικτικά τα λιγοστά κενά στην παράλληλη στήριξη (στις ειδικότητες ΠΕ02 , ΠΕ03 και στον κλάδο ΠΕ04) που υπολογίζονται με βάση τον συνολικό αριθμό των μαθητών του Γυμνασίου (πάνω ή κάτω από 200) και όχι με βάση τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών του σχολείου.
Συμμετείχαμε στη διαδικασία ελέγχοντας την ορθή απεικόνιση των κενών των επιμέρους πινάκων στον τελικό πίνακα των οργανικών κενών. Επιπλέον, πήραμε τα στοιχεία των πινάκων Α των ΣΜΕΑΕ για να τα αναρτήσουμε έτσι, ώστε όλοι να γνωρίζουν πού θα κληθούν να δηλώσουν τα συγκεκριμένα οργανικά κενά και να ξέρουν τις ώρες που αντιστοιχούν στα κενά αυτά. Νομίζουμε ότι είναι θέμα διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των συναδέλφων που θα πάρουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Ειδικά για τα κενά στην παράλληλη στήριξη οι πίνακες αποτυπώνουν αυτό που περιγράψαμε παραπάνω.
Τα οργανικά κενά ανά ΣΜΕΑΕ και κλάδο είναι τα εξής: 1ο Γυμνάσιο Λάρισας: ΠΕ02-1, ΠΕ03-1. 10ο Γυμνάσιο Λάρισας: ΠΕ02-1, ΠΕ03-1. 14ο Γυμνάσιο Λάρισας: ΠΕ02-1, ΠΕ03-1, ΠΕ04.01-1. 2ο Γυμνάσιο Τυρνάβου: ΠΕ02-1, ΠΕ03-1. Γυμνάσιο Αγιάς: ΠΕ02-1, ΠΕ03-1. Γυμνάσιο Ελασσόνας: ΠΕ02-1, ΠΕ03-1, ΠΕ04.02 -1. ΕΝΕΕΓΥΛ Ελασσόνας: ΠΕ02 -1. Ε.Ε.Ε.Ε.Κ: ΠΕ08 -1,β ΠΕ89.01 -1» καταλήγει η ανακοίνωση.