Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Λάρισας

Δημοσίευση: 04 Μαρ 2016 15:44

Το δημοτικό συμβούλιο Λάρισας, συνεδριάζει την Πέμπτη 10 Μαρτίου στις 7 το απόγευμα. Στη συνεδρίαση, ανά διεύθυνση, θα συζητηθούν τα εξής θέματα:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ     

1. Έγκριση μετάβασης και των αντίστοιχων εξόδων μετάβασης του Αντιδημάρχου κ. Μαβίδη Δημήτριου στην Αθήνα.      

2. Έγκριση μετάβασης και των αντίστοιχων εξόδων μετάβασης του Αντιδημάρχου κ. Μαβίδη Δημήτριου στην Αθήνα.      

3. Έγκριση μετάβασης και των αντίστοιχων εξόδων μετάβασης του Αντιδημάρχου κ. Νικόλαου Καλτσά στα Τρίκαλα.          

4. Έγκριση χορηγίας στον Σύλλογο Κρανιωτών Λάρισας και Περιχώρων "Η ΞΗΡΟΚΡΑΝΙΑ".           

5. Έγκριση χορηγίας στον Σύλλογο Ε.Α.Λ. - ΠΗΓΑΣΟΣ.          

6. Έγκριση χορηγίας στην ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.       

7. Έγκριση χορηγίας στο σωματείο SAVE Μ.ΟΡ.ΑΣ.    

           

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ        

8. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2015, σύμφωνα με την αριθμ. 4/2016 Α.Ε.Π.Ζ.       

           

Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

9. Έγκριση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για τα παιδιά των παιδικών σταθμών του Δ. Λαρισαίων (παιδικές παραστάσεις) και της διάθεσης πίστωσης.        

10. Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης είκοσι δύο (22) ημερών τρέχουσας σύμβασης με θέμα "προμήθεια εξοπλισμού δημιουργίας studio παραγωγής ηχητικών βιβλίων για άτομα με προβλήματα όρασης".         

11. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα στις κ. Ανδρέου Μαρία και Ανδρέου Αθηνά.           

12. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων Καθαράς Δευτέρας έτους 2016 και έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης.      

13. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης 4.399,00 ευρώ για την προμήθεια υλικών των δράσεων του Δημοτικού Κουκλοθίασου Τιριτόμπα.      

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ         

14. Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2016, σύμφωνα με την αριθμ. 59/2016 Α.Ο.Ε.

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ   

15. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών            καθαριότητας του τομέα ΟΣΕΑΑΥ της 110 Π.Μ.       

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

16. Τρίμηνη έκθεση απολογισμού εσόδων-εξόδων για το Δ' Τρίμηνο έτους 2015, σύμφωνα με την αριθμ.72/2016 Α.Ο.Ε.  

17. Τροποποίηση της με αριθμ. 47/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω αντικατάστασης μέλους επιτροπών ΕΚΠΟΤΑ.   

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ        

18. Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι.      

19. Προγραμματισμός για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη μίσθωσης έργου έτους 2016. 

20. Προγραμματισμός για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, έτους 2016.        

21. Προγραμματισμός για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο προγραμμάτων έτους 2016 "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής οικογενειακής ζωής".          

22. Προγραμματισμός για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

23. Προγραμματισμός για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, με κάλυψη της δαπάνης, υπό τη μορφή αντιτίμου, έτους 2016.       

24. Πρόσληψη προσωπικού σε βάρος ανταποδοτικών τελών των Υπηρεσιών Καθαριότητας και Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Η/Μ.      

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ    

25. Έγκριση συνδρομής στη ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Α.Ε.     

26. Έγκριση και οριστική παραλαβή Β2' Σταδίου της μελέτης

"Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης του σχεδίου πόλης και πράξη εφαρμογής σε τμήμα της Π.Ε.13, περιοχή Άγιος Θωμάς Λάρισας".

27. Προσδιορισμός αξίας τμημάτων γης που μετατρέπονται σε χρήμα και αποζημιώσεων στην περιοχή επέκτασης σχεδίου πόλης στο Δ.Δ. Γιάννουλης.

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

28. Έγκριση της ανάθεσης επιπλέον καθηκόντων ως βοηθών χειριστή καλαθοφόρου.      

           

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

29. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Κέντρο υγείας στη συνοικία Αγίου Γεωργίου".     

30. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Κατασκευή πεζοδρομίων και κ.χ. οδού Σωκράτους".   

31. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Ολοκλήρωση κεντρικού κτιρίου στο Μύλο Παππά".  

32. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για το έργο "Κτιριακές-

μουσειολογικές κατασκευές-συντήρηση τοποθέτηση μηχανημάτων".

33. 2η παράταση συμβατικής προθεσμίας για το δημοτικό έργο "Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 3ης Δημοτικής Κοινότητας.      

34. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του δημοτικού έργου "Συντήρηση πεζοδρόμων".    

35. Έγκριση συγκρότησης επιτροπών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων για το έτος 2016.          

36. Τροποποίηση της με αριθμ. 81/2016 απόφαση Δ.Σ. με θέμα "Έγκριση για τη διενέργεια προμηθειών του οικ. έτους 2016 για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών", λόγω αναμόρφωσης κωδικών.    

37. Έγκριση 2ου ΑΠΕ για το έργο "Κατασκευές στο 10ο και 48ο Νηπιαγωγεία".     

38. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου "Βιοκλιματική ανάπλαση τμήματος ιστορικού κέντρου Λάρισας".      

39. Αποδοχή ποσού από την 1η κατανομή ΣΑΤΑ στους ΟΤΑ έτους 2015 για επισκευές - συντηρήσεις σχολείων και αντίστοιχη κατανομή μέρους αυτού.          

40. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 297/2014 απόφαση Δ.Σ. περί Σύναψης δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου "Αντικατάσταση φωτισμού".     

41. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 45/2015 απόφασης Δ.Σ. ως προς το ποσό που έχει ήδη κατανεμηθεί από την 1η κατανομή ΣΑΤΑ στους ΟΤΑ έτους 2014, για επισκευές - συντηρήσεις σχολείων.      

           

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

42. Απόρριψη αίτησης για επαναχορήγηση διαγραφείσας άδειας

επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, που έγινε με δική του αίτηση.

43. Έγκριση Κανονισμού Διενέργειας και Λειτουργίας υπαίθριων θρησκευτικών και επετειακών Εμποροπανηγύρεων καθώς και Χριστουγεννιάτικης και Πασχαλινής αγοράς, σύμφωνα με την αριθμ. 6/2016 Α.Ε.Π.Ζ.       

44. Έγκριση χορήγησης άδειας πωλητού παραγωγού Λαϊκών Αγορών στην κ. Παπαγεωργίου Δήμητρα του Γεωργίου.      

45. Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.     

46. Ανανέωση μείωσης μηνιαίου μισθώματος ξενοδοχείου Larissa Imperial.           

           

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ     

47. Η με αριθμ. 19/2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Λ. "Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης προς το Δ. Λαρισαίων".      

48. Απολογισμός οικονομικού έτους 2015 της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Λαρισαίων.          

49. Απολογισμός οικονομικού έτους 2015 της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Λαρισαίων.          

50. Έγκριση κατανομής ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων έτους 2016. 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

ΕΔΑ ΘΕΣΣ
INTERCOMM FOODS
SYNETAIRISTIKH TRAPEZA THESSALIAS
ELEFTHERIA
Μείνε μαζί μας

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1