Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Λάρισας

Δημοσίευση: 27 Μαϊ 2016 13:32

Το δημοτικό συμβούλιο Λάρισας, συνεδριάζει την Τρίτη 31 Μαϊου στις 7 το απόγευμα. Στη συνεδρίαση, θα συζητηθούν τα εξής θέματα:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ      

1. Ενημέρωση - συζήτηση για τις εμπορικές συμφωνίες TTIP, CETA και TISA, ανακήρυξη της Λάρισας ως ζώνη ελεύθερη από TTIP, CETA και TISA και έγκριση της "Διακήρυξης της Βαρκελώνης".       

2. Έγκριση μετάβασης και των αντίστοιχων εξόδων μετάβασης του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη στο Μόναχο.          

3. Έγκριση μετάβασης και των αντίστοιχων εξόδων μετάβασης του Αντιδημάρχου κ. Νικόλαου Καλτσά στο Μόναχο.       

4. Έγκριση μετάβασης και των αντίστοιχων εξόδων μετάβασης του Αντιδημάρχου κ. Νικόλαου Καλτσά στην Αθήνα.        

5. Έγκριση μετάβασης και των αντίστοιχων εξόδων μετάβασης του Αντιδημάρχου κ. Δημήτριου Δεληγιάννη στα Χανιά.  

           

           

Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ          

6. Έγκριση ανάθεσης συνδρομής τεχνικής υποστήριξης του προγράμματος αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ/ΕΚΤ για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη στο "Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ".  

7. Επανέγκριση της με αρ. 232/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα "Έγκριση διάθεσης πίστωσης για διοργάνωση κοινωνικών δραστηριοτήτων" λόγω αλλαγής πρωτογενών".  

8. Παράταση τρεχουσών συμβάσεων με θέμα "Προμήθεια ειδών

κρεοπωλείου, ειδών πτηνοτροφείου και οπωροκηπευτικών" που αφορούν τη σίτιση των παιδικών σταθμών για το έτος 2016.

9. Έγκριση εξόδων συνδιοργάνωσης της 1ης Δημοτικής Κοινότητας Λάρισας με τον Μ.Ε.Σ Λιβαδακίου, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και διάθεσης πίστωσης.  

10. Έγκριση εξόδων συνδιοργάνωσης της 1ης Δημοτικής Κοινότητας

Λάρισας με τον Μ.Ε.Σ Φιλιππούπολης, πολιτιστικών εκδηλώσεων ενόψει της τοπικής πανήγυρης της Αγίας Τριάδας και διάθεσης πίστωσης.  

11. Έγκριση εξόδων συνδιοργάνωσης της 1ης Δημοτικής Κοινότητας Λάρισας στο 4ο Πανθεσσαλικό Παιδικό Ανατολικορωμυλιώτικο Αντάμωμα και διάθεσης πίστωσης.       

           

           

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ        

12. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. σε βάρος ανταποδοτικών τελών. 

           

           

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   

13. 6η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος του Δ. Λαρισαίων, σύμφωνα           

με την αρ. 207/2016 Α.Ο.Ε.      

14. 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δ. Λαρισαίων, σύμφωνα με την αρ. 208/2016 Α.Ο.Ε.           

           

           

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ   

15. Προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία του κ. Γεώργιου Κούρα επί της οδού Δίρφης στη συνοικία Νέα Σμύρνη (Ο.Τ. 1064 Α).   

           

           

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

16. Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου "Ηλεκτροφωτισμός 1ης Δημοτικής Κοινότητας".           

17. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για το έργο: "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ

ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ".

18. Αλλαγή ιδιοκτήτη υπόχρεου για την καταβολή οφειλής από

κατασκευασθέντα κρασπεδόρειθρα από το Δήμο (χρεωμένα σε ΤΡΙΧΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ).  

19. Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου "Διαμόρφωση -Ανακατασκευή Εγκαταστάσεων Φυσικού αερίου Σχολικών Κτιρίων"   

20. Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του Δημοτικού έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ".           

21. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Επισκευές-συντηρήσεις σχολείων 2014". 

22. Τροποποίηση της με αριθμ. 81/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα "Έγκριση για την διενέργεια προμηθειών του οικ. έτους 2016 για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών" λόγο Αναμόρφωσης Κωδικών".         

23. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου "Ανάπλαση Αισθητικού Άλσους". 

24. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δ. Λαρισαίων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τίτλο "Μελέτη και κατασκευή κτιρίου εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης" (ΕΕΕΚ).           

25. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου "Ενεργειακή αναβάθμιση πέντε (5) δημοτικών κτιρίων". 

26. Έγκριση αποδοχής του περιεχομένου της ειδικής δήλωσης του αναδόχου, περί διακοπής των εργασιών και διάλυσης της σύμβασης που αφορά εκτέλεση του έργου "Ανοικτό κολυμβητήριο αθλητικού κέντρου Νέας Πολιτείας Δ. Λαρισαίων".    

           

           

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

27. Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού χώρου για εγκατάσταση του τσίρκου MAGNIFICO ACQUATICO.          

28. Διαγραφή άδειας πωλητού λαϊκών αγορών της κ. Μποντάκη Ανδρομάχης του Αντωνίου ύστερα από δική της αίτηση.    

29. Αλλαγή κατηγορίας άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.      

30. Χορήγηση αδειών συμμετοχής σε υπαίθριες θρησκευτικές Εμποροπανηγύρεις.       

           

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ      

31. Έγκριση μεταστέγασης 10ου και 48ου Νηπιαγωγείων Λάρισας.  

32. Παραχώρηση και χρήση σχολικών χώρων.       

33. Παραχώρηση και χρήση σχολικών χώρων.       

34. Παραχώρηση και χρήση σχολικών χώρων.       

35. Παραχώρηση και χρήση σχολικών χώρων.       

36. Παραχώρηση και χρήση σχολικών χώρων.       

           

Σχετικά Άρθρα