Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΤΙ ΚΑΤΕΔΕΙΞΕ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ 2016

Πώς επηρέασε η κρίση τους Λαρισαίους

* Προβλήματα ψυχικής υγείας παρουσίασαν άνεργοι και εργαζόμενοι του αστικού πληθυσμού και σωματικής υγείας εκείνοι του αγροτικού πληθυσμού του νομού

Δημοσίευση: 01 Μαρ 2017 9:47

Στη μακρά περίοδο της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, διαπιστώνεται ότι ένα σημαντικό ποσοστό πληθυσμού αντιμετωπίζει αυξημένα προβλήματα ψυχικής και σωματικής υγείας.

Έρευνα που εστίασε στον νομό Λάρισας, απευθύνθηκε σε δείγμα 400 ατόμων, όλων των δήμων του νομού, ανέργων και εργαζομένων, καταδεικνύει του λόγου το αληθές, και διακρίνει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φαινομένου στον πληθυσμό του, όπως το ότι ο αστικός πληθυσμός εμφανίζει μεγαλύτερο ποσοστό κλονισμού ψυχικής υγείας, ενώ ο αγροτικός πληθυσμός μεγαλύτερα ποσοστά κλονισμού της σωματικής του υγείας.

Παράλληλα, τα αποτελέσματα παρουσιάζουν κακή την ποιότητα ζωής των εργαζομένων και χειρότερη των ανέργων, ενώ ακόμη χειρότερη την ποιότητα ζωής των μακροχρονίως ανέργων, των αυτοαπασχολούμενων και των αγροτών.

Συγκεκριμένα, η έρευνα με θέμα «σχέση εργασιακής κατάστασης και ποιότητας ζωής στον νομό Λάρισας», υλοποιήθηκε από τον Ευάγγελο Β. Τσακνάκη, απόφοιτο μεταπτυχιακού προγράμματος «Πολιτική υγείας και σχεδιασμός υπηρεσιών υγείας», στο πλαίσιο της διατριβής του στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και αποκτά ενδιαφέρον, καθώς είναι η πρώτη που διενεργήθηκε με αυτό το θέμα, ειδικά για τον νομό μας.

Αποτελεί μια αληθή βάση δεδομένων, που αποτυπώνουν τη σημερινή πραγματικότητα μαρτυρώντας τις συνέπειες που έχει η οικονομική κρίση, στην υγεία των ανθρώπων.

Όπως δήλωσε στην «Ε», ο κ. Τσακνάκης «η έρευνα πραγματοποιήθηκε στον νομό της Λάρισας την περίοδο μεταξύ Απρίλιου – Σεπτεμβρίου 2016 και διερευνήθηκε η σχέση μεταξύ εργασιακής κατάστασης και ποιότητας ζωής, με τη συμμετοχή 200 ανέργων και 200 εργαζομένων, αναλογικά βάσει του πληθυσμού κάθε δήμου και βάσει του χρόνου ανεργίας και του επαγγέλματος τους.

Μέσος όρος ηλικίας των ατόμων που συμμετείχαν ήταν τα 37 έτη στους άνεργους και τα 40 στους εργαζόμενους. Βέβαια η μελέτη περιελάμβανε μόνο τον πληθυσμό του νομού της Λάρισας και για τον λόγο αυτό απαιτείται η εκπόνηση παρόμοιων μελετών σε διαφορετικούς πληθυσμούς για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων».

Αναλύοντας τα δεδομένα της έρευνας, ο κ. Τσακνάκης, παρουσιάζει στην «Ε», τα βασικότερα αποτελέσματα, που χαρακτηρίζουν τον πληθυσμό του νομού και αναφέρει: «Τόσο οι άνεργοι όσο και οι εργαζόμενοι, σημείωσαν χαμηλότερη βαθμολογία από τον μέσο όρο (μέση βαθμολογία=50) στις κλίμακες κοινωνικής λειτουργικότητας, συναισθηματικού ρόλου, ψυχικής υγείας και συνοπτικής κλίμακας ψυχικής υγείας.

Όσο μεγαλύτερος ήταν ο χρόνος ανεργίας τόσο χαμηλότερη εμφανιζόταν και η βαθμολογία στις περισσότερες κλίμακες και οι άνεργοι με χρόνο ανεργίας μεγαλύτερο από 24 μήνες, σημείωσαν τη χαμηλότερη βαθμολογία, σε όλες τις κλίμακες αξιολόγησης.

Από τις ομάδες των εργαζομένων, οι αυτοαπασχολούμενοι εμφάνισαν χαμηλότερη βαθμολογία στη συνοπτική κλίμακα ψυχικής υγείας και οι αγρότες εμφάνισαν τη χαμηλότερη βαθμολογία στη συνοπτική κλίμακα σωματικής υγείας.

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των ανέργων και των εργαζομένων του νομού, διαπιστώνεται διαφορά καθώς οι άνεργοι παρουσίασαν χαμηλότερη βαθμολογία στις κλίμακες αξιολόγησης που σχετίζονται με την ψυχική υγεία.

Το γεγονός ότι δεν βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά, πιθανόν να φανερώνει την ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των ανθρώπων που διαβιούν σε μη αστικό ή σε μικρό αστικό περιβάλλον. Ίσως μια παρόμοια μελέτη στον πληθυσμό της Αθήνας θα παρουσίαζε μεγαλύτερες διαφορές στις κλίμακες αξιολόγησης.

Επίσης διαπιστώνεται ότι οι γυναίκες, σε σχέση με τους άνδρες, είχαν μεγαλύτερη βαθμολογία στις περισσότερες κλίμακες και συγκεκριμένα στις εξής: σωματικός ρόλος,

σωματικός πόνος, ζωτικότητα, κοινωνική λειτουργικότητα, συναισθηματικός ρόλος,

ψυχική υγεία, συνοπτική κλίμακα σωματικής υγείας και συνοπτική κλίμακα ψυχικής υγείας.

Οι άνδρες απ’ την άλλη, εμφάνισαν μεγαλύτερη βαθμολογία στις εξής κλίμακες: σωματική λειτουργικότητα και γενική υγεία».

Να σημειωθεί ότι οι κλίμακες διαμορφώθηκαν κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε η μεγαλύτερη βαθμολογία να υποδηλώνει καλύτερη υγεία και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Αναλυτικότερα για την ταυτότητα του δείγματος του πληθυσμού, ο κ. Τσακνάκης, αναφέρει: «Το 25,1% των ανέργων είχαν από 0 έως 6 μήνες ανεργίας, το 25,1% από 7 έως 12,

το 25,1% από 13 έως 24 και το υπόλοιπο 24,7% πάνω από 24 μήνες ενώ το 87,9% των ανέργων ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

Το 20,1% των εργαζομένων ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 20,1% δημόσιοι υπάλληλοι,

το 20,1% αυτοαπασχολούμενοι, το 20,1% συμβασιούχοι έργου ή/και ορισμένου χρόνου

και το υπόλοιπο 19,6% ήταν αγρότες».

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΟ 59,8% ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΙ ΤΟ 53,8% ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Σύμφωνα με τον κ. Τσακνάκη, αναλογικά με τον πληθυσμό κάθε δήμου, δόθηκε και ο ανάλογος αριθμός ερωτηματολογίων, με αποτέλεσμα να προκύπτει ότι το 59,8% των εργαζομένων και το 53,8% των ανέργων ήταν κάτοικοι Λάρισας, κι αυτό, τόσο γιατί στην πόλη της Λάρισας δόθηκαν τα περισσότερα ερωτηματολόγια, όσο και από το γεγονός ότι άτομα καταγόμενα από άλλες περιοχές κατοικούν στην πόλη της Λάρισας.

Πιο αναλυτικά, τα στατιστικά στοιχεία έδειξαν: «Το 46,7% των εργαζομένων και των ανέργων ήταν δημότες Λαρισαίων, το 15,1% και των δύο (2) ομάδων ήταν δημότες Ελασσόνας, το 9,5% και των δύο (2) ομάδων ήταν δημότες του Κιλελέρ, το 9% και των δύο (2) ομάδων ήταν δημότες Τυρνάβου, το 8% και των δύο (2) ομάδων ήταν δημότες Φαρσάλων, το 6,5% και των δύο (2) ομάδων ήταν δημότες Τεμπών και το 5% και των δύο (2) ομάδων ήταν δημότες Αγιάς».

ΑΓΑΜΟΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

Διαπιστώνεται ότι οι περισσότεροι άνεργοι, είναι άγαμοι, και αυτό πιθανόν να οφείλεται στην οικονομική τους κατάσταση και στην αδυναμία τους να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες οικονομικές ανάγκες ενός έγγαμου βίου (ενοίκιο στέγης, πάγια έξοδα σπιτιού, αγορά εξοπλισμού νέου σπιτιού, κάλυψη εξόδων παιδιών… κ.α.).

Όπως υποστηρίζει ο κ. Τσακνάκης: «Οι εργαζόμενοι (στο συνολικό δείγμα) ήταν σε μεγαλύτερο ποσοστό έγγαμοι ή σε συμβίωση, ενώ οι άνεργοι ήταν σε μεγαλύτερο ποσοστό άγαμοι.

Οι εργαζόμενοι ήταν ανώτερου εκπαιδευτικού επιπέδου. Το 42,7% των εργαζομένων ήταν απόφοιτοι ΤΕΙ/ΑΕΙ ή κάτοχοι μεταπτυχιακού/διδακτορικού, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους ανέργους ήταν 37,7%.

Το 95,5% των εργαζομένων ήταν ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ ή ΟΠΑΔ ή ΟΑΕΕ ή ΟΓΑ, ενώ το 31,7% των ανέργων δεν είχαν καμία ασφάλιση. Σχεδόν το 60% των εργαζομένων δήλωσαν πως ήταν μέτρια/αρκετά/πολύ ικανοποιημένοι από την οικονομική τους κατάσταση, ενώ το 68,4% των ανέργων ήταν καθόλου/λίγο ικανοποιημένοι, από την οικονομική τους κατάσταση».

Ο κ. Τσακνάκης εξέφρασε τις ευχαριστίες του, σε όσους συνέβαλαν στην επιτυχή έκβαση της έρευνας στον νομό Λάρισας και συγκεκριμένα στους 400 και πλέον συμμετέχοντες που απάντησαν στο έγκυρο εργαλείο αποτίμησης -ερωτηματολόγιο (SF-12v2), στον επιβλέποντα της μελέτης δρ. Πέτρο Γαλάνη, στη διοίκηση του ΟΑΕΔ για τη χορήγηση άδειας επίσκεψης στα υποκαταστήματα της Λάρισας και της Ελασσόνας, καθώς επίσης και στη Διευθύντρια της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΑΕΔ Θεσσαλίας, στη Διευθύντρια του ΚΠΑ2 Λάρισας και στον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2 Ελασσόνας. Επίσης, τις δημοτικές αρχές για τη χορήγηση άδειας επίσκεψης στα ΚΕΠ του νομού, για την αναζήτηση ανέργων και εργαζομένων, όπως επίσης και τους υπαλλήλους που βοήθησαν στην αναζήτησή τους, όπως και τα μέλη του Συλλόγου Ανέργων Λάρισας “Η Ηλιαχτίδα”, το προσωπικό του Κοινωνικού Ιατρείου Λάρισας και όλους όσοι βοήθησαν στη διεξαγωγή της έρευνας.

Της Λένας Κισσάβου

Gallery άρθρου