Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αιτήσεις εκπαιδευτικών για τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας

Δημοσίευση: 15 Ιουλ 2015 18:45

 

 

 

Από τη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και Νέας Γενιάς ανακοινώθηκε η έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την πλήρωση θέσεων με επιλογή, προκειμένουνα αποσπαστούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και στα εκτός έδρας τμήματα αυτών κατά το σχολικό έτος 2015-2015.

Οι αιτήσεις και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως 21-7-2015 και  ώρα 15.00 μ.μ. μέσω ταχυδρομείου, ταχυμεταφορά ή αυτοπροσώπως στη παρακάτω διεύθυνση:

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ. & Ν.Γ.)

Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης / Κ1

Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. 151 80, Μαρούσι

Γραφείο 103

(Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την εγκύκλιο Κ1/113736/15-7-2015, ΑΔΑ:ΒΧ4Ι465ΦΘ3-Φ6Ζ, στις ιστοσελίδες, της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. & Ν.Γ. http://www.gsae.edu.gr, και της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης ν. Λάρισας  http://dide.lar.sch.gr ή στα γραφεία της στην οδό Καλλιθέας 11.

Σχετικά Άρθρα