Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Υποβολή αιτήσεων για την «Κατασκήνωση στην Πόλη»

ΛΗΓΕΙ ΑΥΡΙΟ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Δημοσίευση: 11 Ιουν 2019 15:30

Από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και τη Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών και Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου Λαρισαίων ανακοινώνεται η παράταση υποβολής αιτήσεων για το καλοκαιρινό πρόγραμμα «Κατασκήνωση στην Πόλη 2019» για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, έως αύριο Τετάρτη 12 Ιουνίου.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στα γραφεία της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών και Εκπαιδευτικών Δράσεων, επί της οδού Ρούσβελτ και Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α, 3ος όροφος. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: Αίτηση και έντυπο μοριοδότησης. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του πατέρα για αυταπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης. Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας. Βεβαίωση εργασίας των γονέων από τον εργοδότη για υπαλλήλους στον ιδιωτικό τομέα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες βεβαίωση ενεργούς επιχείρησης με τελευταία ημερομηνία έναρξης εργασίας 30/4/2019.

Κάρτα ανεργίας σε ισχύ του γονέα ή και των γονέων που είναι άνεργοι. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από παιδίατρο. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θεωρείται απαραίτητο (μονογονεϊκή οικογένεια, γονέας που εκπληρώνει τη στρατιωτική του υποχρέωση, φοιτητής, ΑΜΕΑ). Για πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2410-680.205, 2410-680.249, 2410-680251.