Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Παίρνει μπροστά ο βιολογικός καθαρισμός Κρανιάς Ελασσόνας

ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ ΜΕ 1,6 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Δημοσίευση: 06 Μαϊ 2020 15:37

Βιολογικό καθαρισμό αποκτά η Κρανιά Ελασσόνας, καθώς ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση για τη δημοπράτηση του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Κοινότητας Κρανέας Ελασσόνας»,

συνολικού προϋπολογισμού 1.592.845.53 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 και ολοκληρώνει τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων στον οικισμό. «Το σύνολο των οικισμών στη Θεσσαλία με πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων όπως είναι η Κρανιά Ελασσόνας, καλύπτεται με έργα συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων, δηλαδή αποκτούν όλοι βιολογικό καθαρισμό» τονίζει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Η αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης των λυμάτων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία της δημόσιας υγείας, την απορρύπανση των υπόγειων και επιφανειακών νερών και την προστασία και ανάδειξη του φυσικού πλούτου.
Στην Κρανιά επενδύουμε σε ένα έργο ουσίας που δίνει λύση σε ένα σημαντικό, χρόνιο ζήτημα. Με τη διαχρονική συνεργασία του Δήμου Ελασσόνας, αλλάζουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην περιοχή και βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων στον ορεινό οικισμό της Ελασσόνας» προσθέτει ο περιφερειάρχης.
Οι εργασίες για την «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Κ. Κρανέας Ελασσόνας» περιλαμβάνουν:
-την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης (έκδοση άδειας δόμησης, άδειας λειτουργίας κ.λπ.),
-την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού,
-την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,
-τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης,
-τη δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων θα αποτελείται από τις παρακάτω μονάδες:
1. Φρεάτιο άφιξης
2. Μονάδα προεπεξεργασίας (εσχάρωση – εξάμμωση – λιποσυλλογή)
3. Δεξαμενή εξισορρόπησης – μέτρηση παροχής
4. Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας με περιστρεφόμενους βιοδίσκους
5. Μονάδα χημικής απομάκρυνσης φωσφόρου
6. Δεξαμενές Τελικής Καθίζησης και αντλιοστάσιο απαγωγής περίσσειας ιλύος
7. Μονάδα απολύμανσης (χλωρίωση – αποχλωρίωση)
8. Δεξαμενή αποθήκευσης καθαρών – αγωγό διάθεσης
9. Δεξαμενή αποθήκευσης – πάχυνσης περίσσειας ιλύος
10. Κλίνες ξήρανσης ιλύος.

Σχετικά Άρθρα