Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αγιάς

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δημοσίευση: 24 Σεπ 2020 15:20

ΑΓΙΑ (Γραφείο «Ε»)

Ο Δήμος Αγιάς καλεί τους ενδιαφερόμενους δημότες του να υποβάλλουν

δικαιολογητικά για την ένταξή τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου για τη χρονική περίοδο Οκτώβριος 2020 έως Σεπτέμβριος 2021.
Επισημαίνεται δε, ότι οι ως τώρα δικαιούχοι πρέπει να καταθέσουν εκ νέου δικαιολογητικά ώστε να έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν στη διαδικασία.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα παρέχει δωρεάν ποσότητες βασικών τροφίμων σε συγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων. Κύριο κριτήριο ένταξης είναι το εισόδημα, ενώ λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες.
Τα οικονομικά κριτήρια είναι τα εξής:
Μέλη οικογένειας και εισόδημα
* Ένα άτομο, 4.500 ευρώ
* Δύο άτομα, 5.500 ευρώ
* Τρία άτομα, 6.500 ευρώ
* Τέσσερα άτομα, 8.000 ευρώ
* Πέντε άτομα και άνω, 10.000 ευρώ.
Τα απαιτούμενα υποχρεωτικά δικαιολογητικά είναι:
1. Αίτηση, σε έντυπο που χορηγείται από το Γραφείο Κοινωνικού Παντοπωλείου. 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 4. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος και εντύπου Ε9 οικ. έτους 2019. 5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ.
Τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά είναι: 1. Κάρτα ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ. (για την απόδειξη της ανεργίας). 2. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕ.Π.Α., στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας (για την απόδειξη ύπαρξης αναπηρίας). 3. Μισθωτήριο συμβόλαιο, στην περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας. Η Επιτροπή Διαχείρισης του Κ.Π. διατηρεί το δικαίωμα:
1. Να ζητήσει, πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, όποιο συμπληρωματικό στοιχείο θεωρεί απαραίτητο για την εξέταση του αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα του Κ.Π.
2. Να ζητήσει τη σύνταξη έκθεσης κοινωνικού λειτουργού για τη διαπίστωση της αναγκαιότητας ένταξης του αιτούντος στο Πρόγραμμα του Κ.Π.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται από σήμερα 24-9-2020 έως 9-10-2020 στον Δήμο Αγιάς και συγκεκριμένα στις υπεύθυνες του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για τις Δημοτικές Ενότητες Ευρυμενών, Μελιβοίας και Λακέρειας, καθώς και στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου για τη Δημοτική Ενότητα Αγιάς.