«Αγκάθια» στον δρόμο για τον κόμβο Πυργετού

* ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΊ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΙΟΔΙΩΝ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ - Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΠΕ ΣΤΟΝ ΚΥΡ. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟ * ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΞΙΩΝΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ - ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Δημοσίευση: 09 Μαϊ 2021 21:22

Του Γ. Ρούστα
Η κατασκευή του πλήρους κόμβου στον Πυργετό, που αποτελεί χρόνιο αίτημα των επαγγελματιών και κατοίκων των Δήμων Αγιάς και Τεμπών, θα καταστεί εφικτή αμέσως μετά την ολοκλήρωση μετεγκατάστασης του Σταθμού Διοδίων Πυργετού στα Τέμπη.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η Παραχωρησιούχος Εταιρεία «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου» δεν έχει ακόμη εκδοθεί η περιβαλλοντική άδεια για τη διαμόρφωση του ισόπεδου κόμβου Αμπελακίων και την κατασκευή του Μετωπικού Σταθμού Διοδίων Τεμπών, που είναι αναγκαία προϋπόθεση για την έναρξη κατασκευής του Μετωπικού Σταθμού Διοδίων Τεμπών. Στην περίπτωση που δεν λειτουργήσει ο ΜΣΔ Τεμπών, το μέγεθος της αποζημίωσης που ήδη δικαιούται ο Παραχωρησιούχος, θα υπερπολλαπλασιαστεί στην περίπτωση ενδεχόμενης μετατροπής του ημικόμβου Ραψάνης σε πλήρη κόμβο. Συνεπώς, η μετατροπή από το Ελληνικό Δημόσιο του ημικόμβου Ραψάνης σε πλήρη κόμβο, προϋποθέτει την προηγούμενη ανεμπόδιστη λειτουργία από τον Παραχωρησιούχο του ΜΣΔ Τεμπών, αλλιώς το Ελληνικό Δημόσιο θα κληθεί να καταβάλει επιπλέον και όλες τις απώλειες εσόδων του Παραχωρησιούχου από παρακάμψεις τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου μέσω των δύο πρόσθετων ραμπών στη Ραψάνη.
Τα παραπάνω γίνονται γνωστά από την αλληλογραφία που είχε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με την Εταιρεία «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου», με αφορμή και την επερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος της «Ελληνικής Λύσης», βουλευτής Λάρισας Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος και κοινοποίησε σχετική πρόταση του Δήμου Τεμπών.
Μάλιστα η Εταιρεία αναφέρει πως «η υποβολή μελέτης για την κατασκευή του πλήρους κόμβου, θα καταστεί εφικτή αμέσως μετά την ολοκλήρωση μετεγκατάστασης του Σταθμού Διοδίων Πυργετού στα Τέμπη», ενώ οι συνολικές εφάπαξ οικονομικές συνέπειες που θα επιβαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο σε περίπτωση που ο ημικόμβος Ραψάνης κατασκευαστεί ως πλήρης κόμβος, εκτιμώνται -από την Εταιρεία- σε 786.900 ευρώ χωρίς να υπολογίζεται το κόστος απαλλοτρίωσης κι άλλες 540.700 ευρώ για την περίοδο λειτουργίας και συντήρησης του έργου.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
Από την πλευρά του το Υπουργείο απαντά πως μετά την ακύρωση από το Σ.τ.Ε. του προκηρυχθέντος το έτος 2017 διαγωνισμού, έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για τη δημοπράτηση της σύμβασης για την εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος αναλογικής χρέωσης διοδίων τελών σε όλους τους αυτοκινητόδρομους.
Παραδέχεται επίσης ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η τροποποίηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων που αφορούν στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων (ΜΣΔ) Τεμπών και κατά συνέπεια δεν έχει ακόμη κατασκευαστεί και λειτουργήσει ο εν λόγω Σταθμός. Αυτό έχει επίπτωση στα έσοδα του Παραχωρησιούχου και γι΄αυτό του έχει καταβληθεί ποσό αποζημίωσης. Η μετεγκατάσταση του ΜΣΔ Πυργετού στη νέα θέση, ήτοι στην περιοχή Αμπελάκια της νότιας εισόδου στην περιοχή των Τεμπών, -συνεχίζει το Υποδομών- αποτελεί συμβατική υποχρέωση, ενώ η κατασκευή νέων κλάδων στον ημικόμβο της Ραψάνης και η μετατροπή του σε πλήρη κόμβο για να εξυπηρετεί και τις κινήσεις από και προς Βορρά δεν προβλέπεται στη Σύμβαση Παραχώρησης. Η μετατροπή από το Ελληνικό Δημόσιο του ημικόμβου Ραψάνης σε πλήρη κόμβο, προϋποθέτει την προηγούμενη λειτουργία από τον Παραχωρησιούχο του ΜΣΔ Τεμπών, αλλιώς το Ελληνικό Δημόσιο θα κληθεί να καταβάλει επιπλέον και όλες τις απώλειες εσόδων του Παραχωρησιούχου από παρακάμψεις τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου μέσω των δύο (2) πρόσθετων ραμπών στη Ραψάνη.
Η αναλογική χρέωση θα μπορούσε να εφαρμοστεί μόνο στον αυτοκινητόδρομο, όπου υπάρχουν συγκεκριμένοι κόμβοι, άρα και μήκη χρέωσης, σε αντίθεση με την Π.Ε.Ο. όπου η προτεινόμενη λύση αναλογικής χρέωσης είναι μη εφαρμόσιμη, καταρχάς για λόγους συμβατικούς, καθώς δεν προβλέπεται στη Σύμβαση Παραχώρησης, περαιτέρω δε, δεδομένου ότι η Π.Ε.Ο. έχει πλήθος συνδέσεων με κάθετες οδούς και ιδιοκτησίες, για τεχνικούς λόγους η εφαρμογή αναλογικής χρέωσης στην Π.Ε.Ο. καθίσταται μη υλοποιήσιμη.
Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Υπενθυμίζεται ότι στην επερώτησή του ο κ. Βελόπουλος ρωτά τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κ. Καραμανλή, «αν προτίθεται να προχωρήσει στην τοποθέτηση και λειτουργία αναλογικών διοδίων πριν και μετά τον κόμβο Πυργετού, ώστε να εκλείψει το πρόβλημα μεταφοράς των ήδη υπαρχόντων εγκαταστάσεων διοδίων της περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη σχετική πρόταση του Δήμου Τεμπών και πότε προτίθεσθε να προχωρήσετε στην τοποθέτηση και λειτουργία αναλογικών διοδίων σε όλη την «ΠΑΘΕ», εκτός από τον κόμβο του Πυργετού, στα Τέμπη;».
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ
Η πρόταση του Δήμου Τεμπών, το Δημοτικό Συμβούλιο του οποίου είναι αντίθετο με τη μετεγκατάσταση του Σταθμού Διοδίων από τον Πυργετό στην παλιά τους θέση στα Τέμπη, επιμένοντας στην ολοκλήρωση του κόμβου του Πυργετού, είναι να τοποθετηθούν αναλογικά διόδια στο συγκεκριμένο σημείο εισόδου και εξόδου της ΠΑΘΕ. Τα κινούμενα οχήματα από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη θα καταβάλλουν το αντίτιμο στα μετωπικά διόδια του Μακρυχωρίου ή στα παράπλευρα του Ευαγγελισμού, από δε Θεσσαλονίκη προς Αθήνα στα μετωπικά διόδια της Λεπτοκαρυάς. Μετά την ολοκλήρωση του κόμβου Πυργετού, θεωρούμε ότι δεν θα υπάρξει περίπτωση απώλειας εσόδων και δεν θα απαιτείται το Δημόσιο να καταβάλλει διαφυγόντα κέρδη στην παραχωρησιούχο εταιρεία» καταλήγει η σχετική πρόταση του Δήμου.
ΟΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Από την πλευρά της, η εκμεταλλεύτρια Εταιρεία υποστηρίζει πως «η μεταφορά της μετεγκατάστασης του Μετωπικού Σταθμού Διοδίων Πυργετού στη νότια είσοδο της κοιλάδας των Τεμπών αποτελεί συμβατική υποχρέωση του Δημοσίου, βάσει της Συμφωνίας Τροποποίησης των διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης.
Η ολοκλήρωση της κατασκευής πλήρους κόμβου στον Α/Κ Ραψάνης συναρτάται άμεσα με τη μετεγκατάσταση του Σταθμού Διοδίων Πυργετού στα Τέμπη, διότι δεν είναι δυνατή, βάσει της Σύμβασης Παραχώρησης, η τοποθέτηση πλευρικών διοδίων στον κόμβο, με συνέπεια να υπάρχει σημαντική απώλεια εσόδων διοδίων τελών του Παραχωρησιούχου.
Ο Παραχωρησιούχος έχει ήδη κάνει γνωστό ότι η υποβολή μελέτης, η οποία προφανώς σχετίζεται με την κατασκευή του πλήρους κόμβου, θα καταστεί εφικτή αμέσως μετά την ολοκλήρωση μετεγκατάστασης του Σταθμού Διοδίων Πυργετού στα Τέμπη».
Επειδή όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί η περιβαλλοντική άδεια για τη διαμόρφωση του ισόπεδου κόμβου Αμπελακίων και την κατασκευή του Μετωπικού Σταθμού Διοδίων Τεμπών, που είναι αναγκαία προϋπόθεση για την έναρξη κατασκευής του Μετωπικού Σταθμού Διοδίων Τεμπών (ΜΣΔ Τεμπών), ήδη έχουν ποσοτικοποιηθεί οι απώλειες εσόδων, λόγω της καθυστέρησης λειτουργίας του ΜΣΔ Τεμπών, καθώς εγκαταστάθηκαν συστήματα καταμέτρησης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή της Κοιλάδας των Τεμπών. Επισημαίνεται ακόμη ότι στην περίπτωση που δεν λειτουργήσει ο ΜΣΔ Τεμπών, το μέγεθος της αποζημίωσης που ήδη δικαιούται ο Παραχωρησιούχος λόγω του Γεγονότος Απαλλαγής, θα υπερπολλαπλασιαστεί στην περίπτωση ενδεχόμενης μετατροπής του ημικόμβου Ραψάνης σε πλήρη κόμβο. Διευκρινίζεται επίσης ότι η λειτουργία πλευρικών σταθμών διοδίων στις ράμπες του κόμβου Ραψάνης δεν θα μπορούσε να περιορίσει την απώλεια εσόδων του έργου, αφού λόγω της θέσης του κόμβου στα όρια ακριβώς του μήκους χρέωσης του προηγούμενου και επόμενου Μετωπικού Σταθμού, η τιμή του διοδίου τέλους θα ήταν σχεδόν μηδενική. Συνεπώς, συνεχίζει στην απάντηση της η Εταιρεία προς το Υπουργείο, θα πρέπει να καταστεί σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις και σε όλα τα επίπεδα ότι η μετατροπή από το Ελληνικό Δημόσιο του ημικόμβου Ραψάνης σε πλήρη κόμβο, προϋποθέτει την προηγούμενη ανεμπόδιστη λειτουργία από τον Παραχωρησιούχο του ΜΣΔ Τεμπών, άλλως το Ελληνικό Δημόσιο θα κληθεί να καταβάλει επιπλέον και όλες τις απώλειες εσόδων του Παραχωρησιούχου από παρακάμψεις τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου μέσω των δύο (2) πρόσθετων ραμπών στη Ραψάνη.
Οι συνολικές εφάπαξ οικονομικές συνέπειες που θα επιβαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο σε περίπτωση που ο ημικόμβος Ραψάνης κατασκευαστεί ως πλήρης κόμβος, εκτιμώνται σε 786.900 ευρώ χωρίς να υπολογίζεται το κόστος απαλλοτρίωσης. Για την Περίοδο Λειτουργίας και Συντήρησης του Έργου οι οικονομικές συνέπειες (σε πραγματικές τιμές 2014) εκτιμώνται σε 540.700 ευρώ. Το τελικό κόστος θα επαναϋπολογιστεί στη βάση οριστικών μελετών εφόσον αποφασιστεί από το Ελληνικό Δημόσιο η κατασκευή πλήρους κόμβου στη Ραψάνη.
Μάλιστα η Εταιρεία σημειώνει ότι «η προεκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων βασίζεται σε προμελέτες και στις τρέχουσες απαιτήσεις του Έργου, παρέχεται με κάθε επιφύλαξη και δεν δεσμεύει τον Παραχωρησιούχο δεδομένου ότι η όποια τελική συμφωνία σχετικά με το ζήτημα αυτό και τις οικονομικές συνέπειές του απαιτεί την προηγούμενη συγκατάθεση των Δανειστών».

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

INTERCOMM FOODS
Μείνε μαζί μας
αυτοκινητοδρομος αιγαιου
AKUO

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1

Γενικές Πληροφορίες

Η Εφημερίδα

Ταυτότητα

Όροι Χρήσης

Προσωπικά Δεδομένα

Επικοινωνία

 

Η σελίδα είναι πλήρως συμμορφωμένη με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 , σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L63).

 

Visa Mastercard  Maestro  MasterPass