Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Αναμορφώνεται το πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις

* "Θα διασφαλιστεί η διαφάνεια στη διαχείριση των δημόσιων πόρων" τόνισε ο γ.γ. Εμπορίου Απ. Φραντζέσκος

Δημοσίευση: 12 Δεκ 2015 1:35

Ενημερωτική ημερίδα για τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα των συμβάσεων έργων και προμηθειών του δημοσίου πραγματοποίησε χθες το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) στη Λάρισα. Η ημερίδα, επιμορφωτικού χαρακτήρα, που διεξήχθη στο ξενοδοχείο "Διβάνη" σε συνεργασία με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), το Υπουργείο Οικονομίας και τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, απευθυνόταν σε αιρετά και επιτελικά στελέχη και υπαλλήλους υπουργείων, αποκεντρωμένων διοικήσεων, δήμων, πανεπιστημίων, καθώς και φορέων του Δημοσίου που καλούνται να εφαρμόσουν το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Όπως επισήμανε στην εισήγησή της η συντονίστρια αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αντιπρόεδρος της του ΕΚΔΔΑ και διευθύντρια του ΙΝΕΠ, Μαρία Γκασούκα, η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο των ειδικών επιμορφωτικών δράσεων του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και συμβάλλει στην υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών διαφάνειας και αποτελεσματικότητας στον κρίσιμο τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

Τα στελέχη του ΕΚΔΔΑ και της Ε.Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., απευθυνόμενα στους δημόσιους λειτουργούς της Λάρισας, προσδιόρισαν ως αδήριτη ανάγκη τον εκσυγχρονισμό του ισχύοντος συστήματος που λειτουργεί επί δεκαετίες, με αποτέλεσμα να έχει γίνει γραφειοκρατικό και αναποτελεσματικό, να ευνοεί ενίοτε χαριστικές συμβάσεις, να ισχυροποιεί πελατειακές σχέσεις και να συντηρεί φαινόμενα διαφθοράς.

Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε ο γ.γ. Εμπορίου και διευθυντής της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Απ. Φραντζέσκος η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να θέσει νέους κανόνες και διαδικασίες που διασφαλίζουν τη διαφάνεια, τη χρηστή διοίκηση και διαχείριση των δημόσιων πόρων, που αξιοποιούν τις τεχνολογίες και εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, ολοκληρώνοντας το εγχείρημα εντός της καθορισμένης προθεσμίας από την ΕΕ.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Στο μεταξύ όπως έγινε γνωστό χθες με απόφαση του υπουργείου Οικονομίας που δημοσιεύτηκε, στο Διαύγεια και κοινοποιήθηκε στα υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., αποκεντρωμένες διοικήσεις, ανεξάρτητες αρχές, δήμους, περιφέρειες, οργανισμούς κοινής ασφάλισης, και δημόσιες επιχειρήσεις " η υποχρεωτική χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μετατίθεται και ορίζεται, για τις δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν.3316/2005 καθώς και τις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων, για όλους τους φορείς του Δημοσίου, την 30ή Απριλίου 2017».

Εννοείται ότι κύριος φορέας στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων θα παραμείνει η ΕΑΔΣ (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων), η οποία μέχρι την άνοιξη του 2016 θα πρέπει να εκπονήσει εθνική στρατηγική, να προσδιορίσει τις συστημικές ελλείψεις του εθνικού συστήματος δημόσιων συμβάσεων και να προτείνει λύσεις.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΛΗΣ

Gallery άρθρου