Συνεδριάζει την Τρίτη 25 Αυγούστου το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας. Στη συνεδρίαση, ανά Διεύθυνση, θα συζητηθούν τα εξής θέματα:

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

1. 13η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λαρισαίων, οικονομικού έτους 2015 σύμφωνα με την αρ.382/15/2015 Α.Ο.Ε.     

2. 14η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων, οικονομικού έτους 2015 σύμφωνα με την αρ.383/2015 Α.Ο.Ε.           

3. Τροποποίηση της με αρ. 286/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα : " Έγκριση για τη διενέργεια προμηθειών του οικ. έτους 2015 για τις ανάγκες των Δ/νσεων του Δήμου Λαρισαίων, σε βάρος των αντίστοιχων Κ. Α. του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λάρισας οικ. έτους 2015.    

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ    

4. Καθορισμός των τελών φορτοεκφόρτωσης, μεταφοράς, φύλαξης καθώς και της διαδικασίας επαναπόδοσης των αποσυρόμενων οχημάτων.    

5. Συγκρότηση Ομάδας Έργου για την εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου, σύμφωνα με την 42/2015 Α.Ε.Π.Ζ.       

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ   

6. Τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλης με διόρθωση του οικοδομήσιμου χώρου Εκκλησίας (περιτύπωμα) και επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης στο Χώρο Εκκλησίας Κ.Χ. 911σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, στη συνοικία Παπασταύρου, Π.Ε. 6 σύμφωνα με την 37/2015 Α.Ε.Π.Ζ..         

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

7. Αλλαγή ιδιοκτήτη υπόχρεου για την καταβολή οφειλής από κατασκευασθέντα κρασπεδόρειθρα από το Δήμο (χρεωμένα σε Τσαβδαρίδη Ελευθέριο).       

8. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου "Παρεμβάσεις και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 19ο Δημοτικό Σχολείο.    

9. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου "Παρεμβάσεις και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 19ο Δημοτικό Σχολείο.     

10. Τροποποίηση της με αρ. 28/2015 ΑΔΣ με θέμα "Έγκριση για τη διενέργεια προμηθειών του οικ. έτους 2015, για τις ανάγκες των Δ/νσεων του Δ. Λαρισαίων", λόγω αναμόρφωσης κωδικών.           

11. Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου : "Διαμορφώσεις χώρων γραφείων στο Μύλο Παππά"       

12. Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για Παραχώρηση Θέσεων Στάθμευσης : 1) Δύο θέσεων για ΑΜΕΑ στην οδό Χατζημιχάλη 81, (Ο.Τ. 733). 2) Τροποποίηση της υπ. αρ. 512/2005 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας, που αφορά την παραχωρηθείσα θέση στάθμευσης για ΑΜΕΑ στην οδό ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. 3) Τροποποίηση της υπ. αρ. 538/2003 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας, που αφορά την παραχωρηθείσα θέση στάθμευσης για ΑΜΕΑ στην οδό ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. 4) Τροποποίση της υπ' αρ. 143/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας, που αφορά την παραχωρηθείσα θέση στάθμευσης για ΑΜΕΑ στην οδό ΓΑΛΗΝΟΥ 2, σύμφωνα με την αριθμ. 40/2015 Απόφαση της Ε.Π.Ζ.         

13. Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για "Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη συνοικία Νεράιδα : "Παραχώρηση Προτεραιότητας στις οδούς Αστεριάδη και Σκοπάδων ", σύμφωνα με την αριθμ. 39 /2015 Απόφαση Ε.Π.Ζ.         

Από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων ανακοινώνεται ότι αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για την επιλογή παιδιών τα οποία θα παρακολουθήσουν δωρεάν μαθήματα στα φροντιστήρια του νομού Λάρισας, μετά την σημαντική προσφορά που έκαναν οι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων του Ν. Λάρισας προς την κοινωνία της Λάρισας .

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

  1. Οικονομικά κριτήρια - το δηλωθέν ετήσιο εισόδημα των οικογενειών να μην υπερβαίνει τις 8.000 e.
  2. Κοινωνικά κριτήρια - θα δοθεί προτεραιότητα σε μονογονεικές οικογένειες, πολύτεκνους , γονείς με αναπηρία κ.α. μετά από διερεύνηση και εκτίμηση κοινωνικού λειτουργού.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

  1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) .
  2. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος έτους 2014.
  3. Εκκαθαριστικό εφορίας φορολογικού έτους 2014.
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  5. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει η υπηρεσία ότι θεωρείται απαραίτητο( διαζύγιο, γνωμάτευση αναπηρίας αρμόδιας επιτροπής , συμβόλαιο ενοικίου κ.α.)

 

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον Συμβουλευτικό Σταθμό του Δήμου Λαρισαίων στην διεύθυνση Ρούσβελτ και Οικονόμου Εξ Οικονόμων 8Α 3ος όροφος, από 24 Αυγούστου 2015 έως 15 Σεπτεμβρίου 2015, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. . Πληροφορίες κα. Δαλακώνη Κερασία τηλ. 2410-680220.

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος Τόσκας, που βρέθηκε στη Λάρισα με αφορμή την αντικατάσταση της διοίκησης της Ταξιαρχίας Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης που εδρεύει στον Τύρναβο, επισκέφθηκε το πρωί της Παρασκευής στο γραφείο του, το δήμαρχο Λαρισαίων κ. Απόστολο Καλογιάννη.

Στη συνάντηση έγινε εκτενής συζήτηση για τις πολιτικές εξελίξεις και την κατάσταση που διαμορφώνεται στο χώρο της Αυτοδιοίκησης καθώς και τις αναγκαίες ρυθμίσεις στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του Δήμου .

Παράλληλα συζητήθηκε το θέμα των στρατιωτικών εγκαταστάσεων στον Δήμο, έγινε ενημέρωση του υφυπουργού για τις πιο συγκεκριμένες πλέον προτάσεις που επεξεργάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου, μετά την συνάντηση με το γραφείο αξιοποίησης της περιουσίας του Υπουργείου και το έγγραφο του δημάρχου Λαρισαίων προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας. Ο υφυπουργός εξέφρασε τη ειλικρινή διάθεση του για προώθηση του θέματος μέσα σε πνεύμα συνεργασίας και στη βάση του αμοιβαίου συμφέροντος.

Στην συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο αντιδήμαρχος πολεοδομίας κ Δημήτρης Μαβίδης και ο δημοτικός σύμβουλος κ Μάνθος Σαρρής.

Η Αντιδημαρχία Παιδείας και Νεολαίας και η Δημοτική Βιβλιοθήκη καλούν τους γονείς και τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να δωρίσουν τα σχολικά βοηθήματα που δεν χρειάζονται πλέον στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Η δημιουργία του δανειστικού τμήματος, μέσα στον χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, έχει σκοπό, λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, από τη νέα σχολική χρονιά, να εξυπηρετήσει τους μαθητές που έχουν ανάγκη από ενισχυτική διδασκαλία.

Περισσότερες πληροφορίες στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο(Ρούσβελτ 59) με ώρες λειτουργίας 7.00π.μ. – 3.00μ.μ και τηλέφωνο επικοινωνίας 2410671173.

Η Αντιδημαρχία Παιδείας και Νεολαίας του δήμου Λαρισαίων ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας ακόμη μιας δανειστικής βιβλιοθήκης στο Πνευματικό Κέντρο «Ι. Κραγιά» - Φιλιππούπολη (Χατζημιχάλη 62). Λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες κοινού από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.

Η βιβλιοθήκη διαθέτει βιβλία για παιδιά και ενήλικες και ο δανεισμός πραγματοποιείται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας. Πληροφορίες στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρισας στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο(Ρούσβελτ 59) από Δευτέρα έως Παρασκευή με ώρες λειτουργίας 7 το πρωί.- 3 το μεσημέρι και στο τηλέφωνο 2410671173.

Υπενθυμίζουμε ότι ξεκίνησαν τη λειτουργία τους δανειστικές βιβλιοθήκες στις εξής περιοχές:

Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Κωνσταντίνου(Ηρώων Πολυτεχνείου και 23ης Οκτωβρίου) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες κοινού 9 το πρωί – 2 το μεσημέρι.

Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Γεωργίου (Οδός Κάρλας) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες κοινού 9 το πρωί – 2 το μεσημέρι.

Πνευματικό Κέντρο «Σ. Ζαζιά» - Χαραυγή (τέρμα Ροδόπης) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες κοινού 9 το πρωί – 2 το μεσημέρι.

Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων για τη στήριξη του Kοινωνικού Παντοπωλείου Λάρισας που εξυπηρετεί 500 οικογένειες κάθε μήνα, διοργανώνει δύο βραδιές στο θερινό κινηματογράφο, όπου αντί για εισιτήριο ο πολίτης μπορεί να προσφέρει μια σακούλα με τρόφιμα διαρκείας (ζυμαρικά, όσπρια, λάδι, πελτέ, ρύζι, ζάχαρη, συμπυκνωμένο γάλα κλπ).

Την Πέμπτη 20 Αυγούστου και την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 21.30 στο θερινό κινηματογράφο “Σινέ Μύλος” στο Μύλο του Παππά, η είσοδος στην ταινία “Φιλομένα” του Στίβεν Φρίαρς θα είναι δωρεάν συν... μια σακούλα τρόφιμα. Γιατί η τέχνη διδάσκει αλληλεγγύη. Γιατί η ανθρωπιά είναι τέχνη.

Άλλωστε και το θέμα της ταινίας είναι βαθιά ανθρώπινο.

Η Φιλομένα Λι ήταν έφηβη ακόμα, όταν έμεινε έγκυος στην Ιρλανδία του 1952. Θεωρήθηκε έκπτωτη και κατέληξε έγκλειστη σε μοναστήρι, όπου της στέρησαν το παιδί της, όταν ήταν ακόμα νήπιο για να το στείλουν σε παρένθετη οικογένεια στην Αμερική. Η ταινία παρακολουθεί την περιπέτεια και τις αναπάντεχες στιγμές που της επιφυλάσσει η αναζήτηση του γιου της για πενήντα ολόκληρα χρόνια. Συνοδοιπόρος στο συναρπαστικό της ταξίδι θα είναι ένας εκλεπτυσμένος, κυνικός δημοσιογράφος, ο οποίος τη βοηθά να εντοπίσει το γιο της.

Πρόκειται για μια συγκινητική ιστορία που διανθίζεται από εύστοχα στοιχεία χιούμορ, χάρη στους ευφυείς διαλόγους και την προσεγμένη της σκηνοθεσία, καταθέτοντας μια ανορθόδοξα αισιόδοξη ιστορία με δραματικά στοιχεία.
Η Τζούντι Ντεντς, δικαίως υποψήφια για ΄Οσκαρ, μεταμορφώνεται σε μια αφελή, αλλά αξιαγάπητη μικροαστή, ενώ ο Στίβεν Κούγκαν –σε ρόλο συν-σεναριογράφου και συμπρωταγωνιστή- λειτουργεί εξισορροπητικά, αξιοποιώντας τον κυνισμό και το βρετανικό του φλέγμα.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας ανακοινώνει ότι ο A' κύκλος ετήσιων σπουδών (Σεπτέμβριος 2015) για παιδιά καθώς και τα καλλιτεχνικά Εργαστήρια Αφύπνισης στην Γαλλική γλώσσα για παιδιά προσχολικής ηλικίας ξεκινούν στις 14 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, ξεκινά και ο Β΄ κύκλος σπουδών (Φεβρουάριος 2015) για μαθήματα ενηλίκων και παιδιά δημοτικού για όλα τα επίπεδα εκμάθησης γλώσσας.

Πληροφορίες καθημερινά στο 2410287508.

Συναυλία με έντεχνα και λαϊκά τραγούδια από Λαρισαίους μουσικούς και τραγουδιστές, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Αυγούστου στο πάρκο Αλκαζάρ, με θέα την λίμνη, απέναντι από το μίνι γκολφ στις 9.30 το βράδυ.

Η συναυλία οργανώνεται από την 1η Δημοτική Κοινότητα και εντάσσεται στο πρόγραμμα των θερινών συναυλιών – εκδηλώσεων του Δήμου Λαρισαίων.

Συνελήφθη, χθες (17-08-2015) το απόγευμα στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας, ένας 48χρονος ημεδαπός, διότι αφαίρεσε από ανασφάλιστο Ι.Χ. Επιβατικό αυτοκίνητο μία ηλεκτρική συσκευή και ένα μεταλλικό σταυρό. Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα κατασχέθηκαν από την κατοχή του συλληφθέντα και αποδόθηκαν στη νόμιμη δικαιούχο.  

Συνελήφθη σήμερα (17-08-2015) τις πρώτες πρωινές ώρες στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Λάρισας, ένας 16χρονος ημεδαπός, διότι μαζί με 17χρονο συνεργό του που αναζητείται, αφαίρεσαν δίκυκλη μοτοσικλέτα 35χρονου ημεδαπού. Η δίκυκλη μοτοσικλέτα κατασχέθηκε και αποδόθηκε στο νόμιμο δικαιούχο.

Επίσης, συνελήφθη χθες (16-08-2015) το μεσημέρι στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας, ένας 29χρονος ημεδαπός, διότι κατελήφθη να οδηγεί κλεμμένη δίκυκλη μοτοσικλέτα, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης. Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας εξακριβώθηκε ότι, δράστης της κλοπής μοτοσικλέτας είναι ένας 33χρονος ημεδαπός, ο οποίος την είχε διαθέσει στο συλληφθέντα. Επιπρόσθετα, προέκυψε ότι ο συλληφθείς πριν από τρεις ημέρες αφαίρεσε τη δίκυκλη μοτοσικλέτα 39χρονου ημεδαπού. Οι μοτοσικλέτες κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους δικαιούχους.

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

ΕΔΑ ΘΕΣΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 9-7
INTERCOMM FOODS
Μείνε μαζί μας
keuea

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1