Η ώρα της πρώτης επιλογής έφθασε. Καλή επιτυχία Λάρισα!!!

 

Με αφορμή τη διεκδίκηση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, ο δήμαρχος Λαρισαίων Απ. Καλογιάννης σε δήλωσή του σημειώνει τα εξής: «Η προσπάθεια της πόλης για τη διεκδίκηση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας για το 2021, ολοκληρώθηκε σήμερα με τη δημοσιοποίηση της απόφασης της επιτροπής για τις τρεις πόλεις που θα συνεχίσουν τη διαγωνιστική διαδικασία.

Ήμουν και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι ο φάκελος της υποψηφιότητας της Λάρισας ήταν συγκροτημένος, άρτιος και ιδιαίτερα ανταγωνιστικός. Όμως, η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων αποφάσισε διαφορετικά.

Είμαι πεπεισμένος ότι το ταξίδι όχι μόνο άξιζε αλλά αφήνει πολύ σημαντικά οφέλη για την πόλη. Η Λάρισα, μέσα από τη διαδικασία της υποψηφιότητας απέκτησε στρατηγική για τον πολιτισμό και πολιτιστικό σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια, ενώ η συνάντηση των πολιτιστικών συλλόγων και των φορέων της πόλης κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της υποψηφιότητας ήταν πρωτόγνωρη.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συντελεστές της προσπάθειας, τους δημοτικούς συμβούλους, τα στελέχη του Γραφείου Υποψηφιότητας, τους χιλιάδες πολίτες του Δήμου μας που στήριξαν ένθερμα την προσπάθεια και εργάστηκαν μαζί μας για την επιτυχία της.

Σύντομα ο φάκελος της υποψηφιότητας, όπως και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία θα δημοσιοποιηθούν προκειμένου οι Λαρισαίοι να διαπιστώσουν την ποιότητα της πρότασης που κατέθεσε η πόλη μας.

Η προσπάθεια που καταβάλλαμε πλούτισε τις ιδέες μας και μας πεισμώνει να εργαστούμε ακόμα περισσότερο με στόχο η Λάρισα να κάνει άλμα στο μέλλον και στον πολιτισμό».

Με επιστολή του ο πρόεδρος της ΠΕΔ και Δήμαρχος Μουζακίου κ. Γεώργιος Κωτσός ζητά την κατάργηση ή την αντικατάσταση του Κεντρικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων καθώς πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δύσχρηστο, χρονοβόρο και αναποτελεσματικό εργαλείο διαφάνειας.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής του κ. Κωτσού προς τα αρμόδια Υπουργεία και την ΚΕΔΕ είναι το παρακάτω:

«Σύμφωνα με το νόμο ν.4013/2011 είναι υποχρεωτική η ανάρτηση στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) όλων των βημάτων της διαδικασίας ανάθεσης από το πρωτογενές αίτημα μέχρι και τις πληρωμές για όλες τις Προμήθειες, Εργασίες και Έργα του δημοσίου, ακόμα και όταν οι προϋπολογισμοί τους είναι 1 ευρώ. Τα έγγραφα που αναρτούνται και τεκμηριώνονται είναι τα ακόλουθα:

  1. Πρωτόγεννες Αίτημα
  2. Έγκριση Αιτήματος
  3. Διακήρυξη
  4. Συμβάσεις
  5. Εντάλματα πληρωμής

Η λειτουργία του ΚΗΜΔΗΣ αποτελεί την επέκταση και επαύξηση της γραφειοκρατίας που προϋπάρχει στο δημόσιο αλλά τώρα με ηλεκτρονικό τρόπο. Είναι πραγματικά απορίας άξιο εάν υπάρχει κάποιο όφελος από την ύπαρξή του. Τα πληροφοριακά συστήματα οικονομικής διαχείρισης όλων των φορέων του δημοσίου έχουν καταχωρημένα όλα τα στοιχεία που εν τέλει αναρτούνται στο ΚΗΜΔΗΣ δομημένα με τρόπο που μπορεί να εξαχθούν, να χρησιμοποιηθούν και να ελεγχθούν. Αντιθέτως με την έννοια της διαφάνειας στο ΚΗΜΔΗΣ αναρτούνται τα έγγραφα σε μορφή PDF (ηλεκτρονικό έγγραφο, που αντί να είναι σε χαρτί είναι στον υπολογιστή) καταχωρούνται αρχεία τα οποία είναι άχρηστα για τον έλεγχο και την πραγματική διαφάνεια καθιστώντας το ΚΗΜΔΗΣ ένα μεγάλο σκουπιδότοπο που για να ελεγχθεί θα πρέπει να αφιερωθεί χρόνος ίσος με αυτό που απαιτείται και με τον έλεγχο των φυσικών εγγράφων.

Το σύστημα ΚΗΜΔΗΣ διαρκώς είναι υπερφορτωμένο εκτός ελαχίστων χρονικών περιόδων σε αντίθεση με το Διαύγεια που είναι εύχρηστο και γρήγορο. Για την ανάρτηση ενός εγγράφου από ένα υπάλληλο χρειάζεται από 5 λεπτά έως και αρκετές ώρες. Στην υπηρεσία μας ο μέσος χρόνος ανάρτησης είναι περίπου 25 λεπτά για το κάθε έγγραφο. Ωστόσο, αρκετές ημέρες το σύστημα δεν ανταποκρίνεται και διαρκώς αναβάλλονται οι αναρτήσεις για τις επόμενες μέρες ή και βδομάδες. Έτσι, η υπηρεσία καθυστερεί στη λειτουργία της με αποτέλεσμα η αποδοτικότητα να μειώνεται σχεδόν το μισό μέχρι, ακόμα υπάρχει και το φαινόμενο παγώματος πληρωμών εξ αιτίας του προβλήματος στο ΚΗΜΔΗΣ. Είναι απορίας άξιο πως το δημόσιο αποδέχεται την ύπαρξη ενός τέτοιου άχρηστου συστήματος που τον περισσότερο χρόνο δεν λειτουργεί σωστά, και το θεωρεί υποχρεωτικό.

Έχουν γίνει συστάσεις προς το helpdesk του ΚΗΜΔΗΣ αλλά δεν υπάρχει πάντα ανταπόκριση, ενώ τις περισσότερες φορές δεν είναι σε θέση να κάνουν κάτι που να διορθώσει το πρόβλημα. Το σύνηθες είναι να μας παροτρύνουν να δοκιμάσουμε την ανάρτηση τις απογευματινές ώρες που το σύστημα δεν είναι φορτωμένο.

Πέραν της κακής λειτουργίας, υπάρχουν στοιχεία που τεκμηριώνουν το κάθε υπό ανάρτηση έγγραφο, τα οποία υποβάλλονται με φόρμες και πολλές από τις οποίες είναι άστοχες όπως για παράδειγμα η επιλογή χώρας και νομίσματος στοιχεία που θα έπρεπε να είναι προεπιλεγμένα. Από τεχνικής άποψης οι φόρμες είναι κακοφτιαγμένες αφού για την κάθε επιλογή κάνει query σε όλο τον όγκο των δεδομένων της βάσης, καθυστερώντας την επιλογή του αντίστοιχου πεδίου από το χρήστη.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΕΑΑΔΗΣΥ αποδεικνύεται ότι το κόστος λειτουργίας του ΚΗΜΔΗΣ για το ελληνικό δημόσιο είναι υπερβολικά υψηλό. Ο υπολογισμός θα γίνει με τα βάση τα στατιστικά της ΕΑΑΔΗΣΥ για το Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ του 2015.

Είδος Ανάρτησης Πλήθος Αναρτήσεων
Αιτήματα 73.949
Διακηρύξεις 13.029
Συμβάσεις 12.193
Σύνολο 99.171

Ο αριθμός των αναρτήσεων κατά το Β’ εξάμηνο κάθε έτους είναι πολύ μεγαλύτερος από το Α’ λόγο της καθυστέρησης εγκρίσεων των προϋπολογισμών και των αναθέσεων. Έτσι, ο αριθμός των αναρτήσεων θα είναι κατά έτος περίπου 250.000. Αν θεωρήσουμε ότι ο μέσος χρόνος ανάρτησης είναι 20 λεπτά (0,33 ώρες) τότε ο συνολικός χρόνος απασχόλησης υπαλλήλων για ένα έτος είναι 250.000 Χ 0.33 = 82.500 ώρες ή 10.312 ημερομίσθια (ανά έτος).

Οι ημέρες εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων είναι περίπου 225 κατά έτος έτσι τα παραπάνω ημερομίσθια αντιστοιχούν σε περίπου 10.312 / 225 ≈ 45 υπαλλήλους ετησίως.

Εάν θεωρήσουμε ότι το μέσο ετήσιο κόστος ενός υπαλλήλου του δημοσίου είναι περίπου 15.000 ευρώ κατά έτος, το συνολικό κόστος που αντιστοιχεί στις αναρτήσεις είναι 45 Χ 15.000 = 675.000 ευρώ!

Σύμφωνα με τα παραπάνω σας παρακαλώ να εξετάσετε το ενδεχόμενο της κατάργησης ή της αντικατάστασης του ΚΗΜΔΗΣ διότι έτσι θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες στις δημόσιες συμβάσεις με προφανές το όφελος σε οικονομικό κόστος και ανθρωποώρες απασχόλησης και επιπλέον διότι σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετεί την διαφάνεια που ούτως ή άλλως είναι διασφαλισμένη στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.»

 

Την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί Νομαρχιακή Συνέλευση των στελεχών μας στις 18.30 στο ισόγειο του Επιμελητηρίου Λάρισας, παρουσία του αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Ελευθερίου Αυγενάκη με κεντρικό θέμα συζήτησης τις διαδικασίες ενόψει του 10ου Τακτικού Συνεδρίου. Καλούνται τα μέλη της Νομαρχιακής Συνέλευσης καθώς και φίλοι και υποστηρικτές της παράταξης να προσέλθουν.

Το μουσείο της «Εθνικής Αντίστασης» επιλέχτηκε ως χώρος συνάντησης των μαθητών της Γ’ τάξης του 5ου Γυμνασίου Λάρισας με τον κ. Κώστα Μιχαλάκη, Φιλόλογο του 4ου Γυμνασίου Τρικάλων, ιστορικό, συγγραφέα του βιβλίου «Καπετάν Κόζιακας, ο ξεχασμένος ήρωας της Εθνικής Αντίστασης, Θωμάς Πάλλας» στο πλαίσιο του μαθήματος της τοπικής ιστορίας και της συνεργασίας του σχολείου με το μουσείο (φορέα άτυπης εκπαίδευσης και πεδίο διασύνδεσης των ανθρώπων με τη βιωματική γνώση, τη δημιουργικότητα και την έμπνευση).

Με άμεσο, ζεστό και παραστατικό τρόπο ζωντάνεψε στα μάτια των μαθητών μνήμες από τη δράση και τη ζωή των δυο φίλων και ηρώων της Εθνικής Αντίστασης, του Μίμη Μπουκουβάλα και Θωμά Πάλλα τονίζοντας τη συμβολή τους στον αγώνα κατά των κατακτητών. Μοιράστηκε με τους μαθητές αναμνήσεις από συζητήσεις του με τον Μίμη Μπουκουβάλα που είχε την τύχη να γνωρίσει, αλλά και σκέψεις και προβληματισμούς για τις έννοιες της αντίστασης και του ηρωισμού. Τόνισε την ιδιαίτερη σημασία της τοπικής ιστορίας, καθώς συχνά αφορά στην ιστορία της οικογένειας, των φίλων, των απλών ανθρώπων της διπλανής πόρτας.

Τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να μάθουν νέα πράγματα διαδραστικά (διδασκαλία, εκθέματα), να αποκομίσουν ποικίλα συναισθήματα, τόσο από την αφήγηση, όσο και από το χώρο, που διαμορφώνουν συνδυαστικά συνθήκες για την πραγματοποίηση μιας «οικειοθελώς επιλεγμένης μάθησης».

Για την ιστορία του μουσείου οι μαθητές ενημερώθηκαν από τη Φιλόλογο Σοφία Σουφαράπη, για τα μνημεία της αντίστασης στην πόλη συζήτησαν με τη Φιλόλογο Μήτσιου Δέσποινα και ξεναγήθηκαν στο χώρο του μουσείου από τον Μπέφα Ιωάννη (φίλοι του Μουσείου). Η δράση οργανώθηκε στο πλαίσιο του πρότζεκτ: «Ανακαλύπτοντας τα μυστικά του Μουσείου της αυλής του σχολείου μας: Το Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης» με υπεύθυνες εκπαιδευτικούς την Δεληζώνα Ζωή ΠΕ02 (Δ/ντρια) και Γούλα Μαρία ΠΕ01 (υποδιευθύντρια). Στο μουσείο παρευρέθηκαν η Κανάκη Βικτωρία (Υποδιευθύντρια) και Γκουνέλα Ευαγγελία ΠΕ02.

Την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη των Διοικητών των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην έδρα της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Θεσσαλίας παρουσία του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστρατήγου Ιωάννη Καρατζιά.

         

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα 25 Φεβρουαρίου 2016 το σεμινάριο της ΠΕΔ Θεσσαλίας σε συνεργασία με την «International Forum Training & Consulting» στην αίθουσα της Δ.Ε.Υ.Α Λάρισας με θέμα «Εφαρμογή και Τήρηση του Νέου Ενιαίου Μισθολογίου».

Οι υπηρεσιακοί υπάλληλοι των Δήμων της Θεσσαλίας οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της ΠΕΔ Θεσσαλίας είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από την εισηγήτρια του σεμιναρίου κα Ράπτη Σοφία για όλες τις λεπτομέρειες και την σωστή εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν.4354/2015 που αφορά το νέο μισθολόγιο-βαθμολόγιο.

Ο Διευθυντής της ΠΕΔ Θεσσαλίας κ. Τσούμας Δημήτριος ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους και εκ μέρους του Προέδρου της ΠΕΔ Θεσσαλίας και Δημάρχου Μουζακίου κ. Κωτσού Γεωργίου για την μαζική τους προσέλευση και επεσήμανε πως η ΠΕΔ Θεσσαλίας όπως έπραξε και στο παρελθόν έτσι και τη νέα χρονιά θα βρίσκεται στο πλευρό των υπαλλήλων και αφουγκραζόμενη τα αιτήματά τους θα δίνει τις απαιτούμενες λύσεις ώστε όλα τα στελέχη των Δήμων και των Νομικών τους προσώπων να μπορούν να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου στον χώρο της Πινακοθήκης θα γίνει συγκέντρωση υλικού που θα αποσταλεί ως ανθρωπιστική βοήθεια στους πρόσφυγες που βρίσκονται στα Τέμπη μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λαρισαίων. Όσοι παρευρεθούν στην εκδήλωση μπορούν να προσφέρουν είδη πρώτης ανάγκης όπως εμφιαλωμένο νερό, χυμούς, γάλα μακράς διάρκειας, παιδικά ρούχα, μωρομάντηλα, αναλγητικά και αντιπυρετικά φάρμακα, κουβέρτες, κ.ά.

H ομάδα χοροθεάτρου «OFF ART»σε συνεργασία με το σωματείο Εικαστικών Λάρισας «8», την Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας -Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών Λάρισας παρουσιάζει, το καλλιτεχνικό δρώμενο "HOME" στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι.Κατσίγρα.

Πρόκειται για μια δια-καλλιτεχνική παρουσίαση, μέσω της οποίας εικαστικά έργα "συνομιλούν" με το χορό και τη μουσική παρασύροντας τον θεατή σε ένα ταξίδι στην τέχνη.

Μέσα από το δρώμενο γίνεται ένας επαναπροσδιορισμός εννοιών, όπως η εστία, το σπίτι και η πατρίδα που περικλείονται στη λέξη «Home». Οι καλλιτέχνες, μέσα από τις διαφορετικές τέχνες που υπηρετούν, θέτουν και απαντούν σε ερωτήματα σχετικά με αυτές τις έννοιες και το τι σηματοδοτούν για τον καθένα από εμάς.

Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των εκθεσιακών χώρων της ΔΠΛ-ΜΓΙΚ, ενώ οι παραστάσεις που πλαισιώνουν το “Home” θα δοθούν το Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Φεβρουαρίου, και το Σάββατο 5 και Κυριακή 6 Μαρτίου στις 20:00

Παίρνουν μέρος οι εικαστικοί: Βαγγέλης Βλαχοδήμος, Δήμητρα Εξάρχου, Έλλη Κυριαζή, Ήβη Σαμαρά, Ιφιγένεια Σδούκου, Θεοδώρα Τσιάτσιου, οι χορευτές: Βασιλίνα Αραπατσάνη, Βασιλική Σουλτούκη, Κατερίνα Χονδρού, και η ομάδα χοροθεάτρου«OFF ART»

Καλλιτεχνική επιμέλεια - χορογραφία: Ρούλα Καραφέρη.

Είσοδος ελεύθερη

Ο Δήμος Λαρισαίων σε κάλεσμά του,

για συγκέντρωση βοήθειας για τους πρόσφυγες, σημειώνει πως «η Ελλάδα και η Ευρώπη, βρίσκεται αντιμέτωπη μια από τις μεγαλύτερες προσφυγικές κρίσεις της σύγχρονης ιστορίας. Ολοι μας γινόμαστε καθημερινώς μάρτυρες του δράματος των προσφύγων. Οικογένειες με μικρά παιδιά, βιώνουν τη δική τους «Οδύσσεια», περιπλανώμενοι στους δρόμους, με στόχο να περάσουν τα σύνορα. Ο ελληνικός λαός, από τη πρώτη στιγμή, είτε στα νησιά του Αιγαίου, είτε στον Πειραιά, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και αλλού στέκεται με αλληλεγγύη και ανθρωπισμό στο πλευρό των προσφύγων.

Το πρόβλημα βρίσκεται στην πόρτα μας, με τις συνθήκες που επικρατούν να διαμορφώνουν σκηνικό «ανθρωπιστικής κρίσης».

Με τη σημερινή κατάσταση, καλούμαστε να δώσουμε μάχη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Η ανταπόκριση σας, μετά το πρώτο κάλεσμα που απηύθυνε ο Δήμος για συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες είναι πραγματικά συγκινητική. Φορείς, οργανώσεις, συλλογικότητες και μεμονωμένοι πολίτες προσέτρεξαν αμέσως να στηρίξουν, οι πιο πολλοί από το υστέρημά τους, την προσπάθεια για την στήριξη των προσφύγων.

Επί τρεις ημέρες, ο Δήμος Λαρισαίων σε συνεργασία με το Δήμο Τεμπών και άλλους φορείς, ανέλαβε να εφοδιάσει με τρόφιμα, νερό και είδη υγιεινής τους πρόσφυγες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα Τέμπη.

Αυτή τη μεγαλειώδη προσπάθεια απαιτείται να τη συνεχίσουμε. Η δημοτική αρχή του Δήμου Λαρισαίων απευθύνει έκκληση σε όλους για συνέχιση της η προσπάθειας συγκέντρωσης υλικών πρώτης ανάγκης.

Ειδικότερα χρειαζόμαστε:

- γάλα

- νερό

- τρόφιμα άμεσης κατανάλωσης (όχι χοιρινό κρέας)

- Ειδη ατομικής υγιεινής γυναικών- πάμπερ – χαρτί υγείας - αντισηπτικά κ.λ.π.).

Οποιαδήποτε βοήθεια είναι σημαντική ώστε να δείξουμε έμπρακτα την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη μας. Επιβάλλεται να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να κάνουμε το ανθρώπινο καθήκον μας.

Όσοι θα ήθελαν να βοηθήσουν στην προσπάθεια μας μπορούν να απευθύνονται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δ. Λαρισαίων (Μανωλάκη 9-11) τηλ. 2410-255876 και στο Συμβουλευτικό Σταθμό Κοινωνικών Δομών του Δ. Λαρισαίων (τηλ. 2410-680220, 2410-680243 κιν. 6944873565)».

 

 

Τέσσερις εκπαιδευτικοί, προσλαμβάνονται και τοποθετούνται στο 1ο  Σχολείο Δεύτερης Λάρισας, σύμφωνα με απόφαση του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

Αφορούν σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με ωρομίσθιους εκπαιδευτές στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), για την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών της τρέχουσας σχολικής περιόδου (2015-2016).

Η σχετική διαδικασία πραγματοποιήθηκε από τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της εκπαιδευτικής περιόδου 2014-2015.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης έργου των ωρομισθίων εκπαιδευτών, ορίζεται από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας τους, στα κατά τόπους ΣΔΕ και μέχρι τις 30.6.2016

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

SYNETAIRISTIKH TRAPEZA
ΕΔΑ ΘΕΣΣ
ELEFTHERIA
INTERCOMM FOODS
Μείνε μαζί μας
MENOYME SPITI

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1