«H Τοπική Αυτοδιοίκηση, Περιφέρειες και Δήμοι, μπορούν να αποτελέσουν προνομιακό πεδίο για την προώθηση της ισότητας των φύλων» σημειώνεται από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών με αφορμή ημερίδα που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Λάρισα, με θέμα «Ισότητα των φύλων και ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο» στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και τη συμμετοχή της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων Φωτεινής Κούβελα.

Όπως σημειώνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών «η ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές των Περιφερειών και των Δήμων αποτελεί επιτακτική ανάγκη, τόνισε η Γενική Γραμματέας, καθώς το περιφερειακό και τοπικό επίπεδο διακυβέρνησης μπορεί να συμβάλει σε σημαντικό βαθμό ώστε να γίνει αντιληπτή η έννοια του φύλου στη θεώρηση της δημοκρατίας.

Σήμερα αλλά και αύριο η ουσιαστική ισότητα των φύλων είναι αποφασιστικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και στις περιφέρειες, τις πόλεις και τις τοπικές κοινότητες. Η τοπική αυτοδιοίκηση ως εξουσία εγγύτερη στον πολίτη και άρα πιο προσβάσιμη στην τοπική κοινωνία, αποτελεί βασικό φορέα άσκησης πολιτικής και προνομιακό πεδίο για την προώθηση της έμφυλης ισότητας.

Στο Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλωv, τόνισε η Γενική Γραμματέας, συμπεριλαμβάνονται έργα τα οποία αφορούν την ένταξη της Ισότητας στις Δημόσιες Πολιτικές και πιο συγκεκριμένα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Βασικά εργαλεία επεξεργασίας θέσεων και προτάσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν οι Περιφερειακές και Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας.

Στο επίπεδο Περιφερειών, η άμεση λειτουργία των Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας που έχουν πρόσφατα συγκροτηθεί, μπορούν και πρέπει να συμβάλουν στην εντατική και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ της ΓΓΙΦ και των περιφερειών αλλά και στη βελτίωση της εφαρμογής, αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης πολιτικών με την οπτική του φύλου.

Σε επίπεδο πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης πρέπει να προχωρήσει σε όλους τους Δήμους η υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων. Μέχρι σήμερα έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή Χάρτα 161 Δήμοι. Στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας δεν έχουν υπογράψει την Χάρτα 14 Δήμοι και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 11 Δήμοι. Επίσης, μόνο 29 Δήμοι έχουν συγκροτήσει Δημοτική Επιτροπή Ισότητας ενώ αρκετοί Δήμοι έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να την συγκροτήσουν».

Μετά το πέρας τον εργασιών της ημερίδας, η Γενική Γραμματέας επισκέφθηκε το τοπικό Συμβουλευτικό Κέντρο κατά της βίας των γυναικών. Συνομίλησε με τις συμβούλους, άκουσε τους προβληματισμούς τους και δεσμεύτηκε ότι μέσα από συχνή επικοινωνία και διάλογο θα υπάρξει μία εποικοδομητική συνεργασία.

 

Επικυρώθηκαν με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου οι πίνακες Αδειών Άσκησης Υπαίθριου Εμπορίου (πλανόδιο) σε φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια βιοποριστικού επαγγέλματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 & 23 του Ν.4264/2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας – Τμήμα Εμπορίου -Τουρισμού (Παναναστασίου και Κουμουνδούρου, Λάρισα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι δικαιούχοι, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, οφείλουν να υποβάλλουν από 13/7/2015 έως 22/7/2015 στην υπηρεσία μας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας περί υποβολής δήλωσης έναρξης – άσκησης επιτηδεύματος του γυρολόγου.
 • Πιστοποιητικό εγγραφής του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα.
 • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

         και εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων – ποτών

 • Βεβαίωση της Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία να προκύπτει ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας.
 • Πιστοποιητικό υγείας του κατόχου ή του αναπληρωτή του.

Η δημοτική παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» με αφορμή το θέμα των αποθεματικών της ΔΕΥΑΛ σε ανακοίνωσή της σημειώνει πως «την ώρα που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει εξαντλήσει τα ταμειακά διαθέσιμα από τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης και τα ΝΠΔΔ, αποπληρώνοντας εις το ακέραιο τις υποχρεώσεις προς ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ-διεθνή καπιταλιστικά fund, στο όνομα της εξυπηρέτησης του καπιταλιστικού χρέους το τελευταίο πεντάμηνο, με συνέπεια να μην έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει μισθούς και συντάξεις, εκβιάζοντας για νέο μνημόνιο και εκφοβίζοντας για την αποδοχή του, η δημοτική αρχή της συμπαράταξης (ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, κλπ.) κάνει τα πάντα για να στηρίξει και να διαιωνίσει αυτή τη συνειδητή πολιτική επιλογή.

Αφού η δημοτική αρχή έδωσε μεγάλο τμήμα των ταμειακών διαθέσιμων του Δήμου Λάρισας στην ΤτΕ στο όνομα της πατριωτικής-εθνικής ευθύνης, κάνοντας δύο δημοτικά συμβούλια για την ομαλή εφαρμογή της ΠΝΠ της κυβέρνησης που εκβιαστικά υποχρέωνε τους Δήμους να αποδώσουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα, τώρα εποφθαλμιά και τα χρήματα της ΔΕΥΑΛ.

Στη συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΛ στις 08/07/15 στα πλαίσια συζήτησης θέματος διαχείρισης των ταμειακών διαθέσιμων, δηλαδή των χρημάτων που έβγαλε η ΔΕΥΑΛ όλα τα προηγούμενα χρόνια από τους εργαζόμενους και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα της πόλης, διά στόματος δημάρχου, εκφράστηκε η σκέψη για τοποθέτηση τμήματος (έως 30% του συνόλου ήτοι 8 εκατομμύρια ευρώ περίπου) αυτών των χρημάτων στην ΤτΕ. Να σημειώσουμε ότι τα ταμειακά διαθέσιμα σήμερα για τη ΔΕΥΑΛ ανέρχονται σε 26.455.808 ευρώ, εκ των οποίων ένα μεγάλο ποσό αφορά εγγυήσεις που έχουν καταβληθεί έναντι κατανάλωσης παροχών ύδρευσης.

Υπό τις παρούσες συνθήκες της τραπεζικής αργίας και του περιορισμού των κεφαλαίων οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα εξαθλιώνονται ταχύτατα μην έχοντας πρόσβαση στο σύνολο του μισθού, της σύνταξης, των επιδομάτων ακόμη και εάν όλα αυτά καταβληθούν κανονικά. Είναι αυτοί που πληρώνουν την καπιταλιστική κρίση, τα μνημόνια των προηγούμενων ετών, τη στρατηγική επιλογή του ελληνικού κεφαλαίου για παραμονή στην ΕΕ, που έχει ως αντιλαϊκή συνέπεια τον ερχομό τρίτου μνημονίου.

Σε αυτή τη καταστροφική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους και το λαό, η δημοτική αρχή θεωρεί λαϊκισμό, την θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης για διεκδίκηση ολοκληρωμένης κοινωνικής πολιτικής, στα πλαίσια της αξιοποίησης των ταμειακών διαθεσίμων της, λέγοντας ότι όποιος διαχειρίστηκε τα προηγούμενα χρόνια τη ΔΕΥΑΛ, σωστά δεν προχώρησε σε ανεξέλεγκτη κοινωνική πολιτική, επιβεβαιώνοντας ότι και η ίδια θα συνεχίσει με σύνεση τη διαχείριση των ταμειακών διαθέσιμων, διατηρώντας απαρέγκλιτα την πολιτική των διακοπών νερού (όπως αποφασίστηκε σε προηγούμενη συνεδρίαση του ΔΣ) και δίνοντας στο επίπεδο των παροχών κάποια ψίχουλα, που δεν ανακουφίζουν το σύνολο των χαμηλόμισθων, των χαμηλοσυνταξιούχων, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων.

Στα πλαίσια της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου στις 09/07/15, ο δήμαρχος προσπάθησε να κρυφτεί πίσω από τις διατυπώσεις και αρνήθηκε να παραδεχτεί ότι επιχείρησε με την τοποθέτησή του στο ΔΣ της ΔΕΥΑΛ να προλειάνει το έδαφος για την κατάθεση τμήματος των ταμειακών διαθέσιμων στην ΤτΕ, πράξη που στηρίζει την αδιέξοδη και καταστροφική για λογαριασμό των εργατικών λαϊκών στρωμάτων, πολιτική της συγκυβέρνησης.

Καλούμε τον δήμαρχο και τη δημοτική αρχή να πάρει ξεκάθαρη θέση αν προτίθεται με τα λεφτά των Λαρισαίων να συνεχίζει να στηρίζει την κυβέρνηση, η οποία διαπραγματεύεται προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων, με συνέπεια να εισηγείται βαριά μνημόνια που θα πληρώσει ο λαός.

Αποκαλύπτεται λοιπόν πόσο κούφια και αποπροσανατολιστική ήταν η αντιμνημονιακή φρασεολογία όλου του προηγούμενου διαστήματος, που επικαλούνταν και ο κ. Καλογιάννης και η δημοτική του αρχή που στηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όταν οι θιασώτες του ΝΑΙ και του ΟΧΙ που συστεγάζονται στην «ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ», εκλιπαρούν γονυπετής για ένα νέο μνημόνιο που θα «ξανά - σώσει» το λαό.

Η Λαϊκή Συσπείρωση μαζί με τις ταξικές δυνάμεις διεκδικεί :

 • Καμία διακοπή νερού σε λαϊκή οικογένεια, σε κανέναν άνεργο, χαμηλόμισθο και χαμηλοσυνταξιούχο, που δεν μπορούν να πληρώσουν το λογαριασμό.
 • Να παγώσουν οι οφειλές στους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΛ και τους διακανονισμούς για τα λαϊκά νοικοκυριά.
 • Μείωση τουλάχιστον 50% των τιμολογίων για τους απλήρωτους, τους ανέργους, τους περιστασιακά και μερικά απασχολούμενους, τους χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους, σε όλες τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 35.000 ευρώ.
 • Άμεση κατάργηση του ειδικού τέλους 80%, που μαζί με το ΦΠΑ διπλασιάζει το τιμολόγιο του νερού.
 • Να καταργήσει το τέλος επανασύνδεσης των 10 ευρώ για όσους καταναλωτές τους έγινε διακοπή λογαριασμού.
 • Να καταργηθεί το χαράτσι των 5 ευρώ που επιβλήθηκε από την ΔΕΥΑΛ σε κάθε σπίτι στις παλιές Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλης για την αποχέτευση.
 • Ενιαίο Κρατικό φορέα διαχείρισης των υδάτινων πόρων της χώρας μας, τα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης να χρηματοδοτούνται από το κράτος και η τιμή του πόσιμου νερού να είναι στο ύψος του κόστους για κάθε πόλη και τοπική κοινότητα.
 • Το νερό να αποτελεί κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα, η αξιοποίηση να σχεδιάζεται, να υλοποιείται και να ελέγχεται με γνώμονα το σύνολο των κοινωνικών αναγκών».
 • Λήψη μέτρων άμεσης είσπραξης οφειλών μεγαλοοφειλετών (πχ επιχειρηματικοί όμιλοι, εταιρίες ΑΕ, δημόσιο).

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Λάρισας την Πέμπτη 16 Ιουλίου στις 2 το μεσημέρι. Κυρίαρχο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έγκριση του Ά μέρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Λαρισαίων 2015-2019 - Στρατηγικός Σχεδιασμός ενώ περιλαμβάνονται επίσης θέματα, μεταξύ των οποίων, η αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, κ.α. .

Μέσα σ’ ένα κλίμα χαράς και συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η καλοκαιρινή γιορτή του Βρεφονηπιακού Σταθμού του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας. Τα παιδιά υποδυόμενα ρόλους από τον παλιό Ελληνικό Κινηματογράφο τραγούδησαν, χόρεψαν, διασκέδασαν μαζί με τους γονείς που παρακολουθούσαν την εκδήλωση και ευχήθηκαν σε όλους καλό καλοκαίρι !

                Με αφορμή το θέμα των καλοκαιρινών συναυλιών ο επικεφαλής της παράταξης «Νέα Λάρισα» και δημοτικός σύμβουλος Ντ. Διαμάντος σε ανακοίνωσή του σημειώνει πως «στις 7/6/2015 υπήρξε απόφαση του ΔΣ η οποία και δημοσιοποιήθηκε με την οποία εγκρίθηκε το ποσό των 20.000,0 ευρώ για διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (συναυλίες και άλλα δρώμενα) στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες για τους Καλοκαιρινούς μήνες.

            Η Νέα Λάρισα είχε ψηφίσει «λευκό» (σε αντίθεση άλλων παρατάξεων της αντιπολίτευσης που το υπερψήφισαν) αιτιολογώντας τη στάση της ότι, δεν μπορεί να εγκρίνουμε απλά ένα ποσό για ένα σύνολο εκδηλώσεων που συμφωνούμε μεν να γίνουν αλλά, θα έπρεπε να γνωρίζουμε το περιεχόμενο. Και είπαμε ότι, η Δημοτική αρχή έχει την ευθύνη έγκαιρα, να ανακοινώνει τον προγραμματισμό και τη στόχευση για κάθε επόμενο διάστημα οπότε, να έχουμε μαζί το πρόγραμμα και τον αιτιολογημένο προϋπολογισμό του.

            Ένα μήνα μετά, στο ΔΣ προχθές, κατετέθη μία πρόταση σχετικά με τη διοργάνωση αυτή. Η τοποθέτησή μας ήταν ξεκάθαρη αφού πρώτα, ενημερωθήκαμε πλήρως.

 1. Απαιτούμε από τη Δημοτική αρχή το όποιο πρόγραμμα με στόχευση δράσεων για κάθε επόμενο διάστημα να το δημοσιοποιεί έγκαιρα και, να προχωρά και στην απαραίτητη δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συγκεκριμένες προϋποθέσεις ώστε, κάθε ενδιαφερόμενος να έχει τη δυνατότητα να καταθέτει την πρότασή του. Κάτι που στην προκειμένη περίπτωση δεν έγινε. Και η δημοσιοποίηση απλά και μόνο της απόφασης του ΔΣ είχε ως αποτέλεσμα μία πρόταση αντί για – πιθανόν- περισσότερες.
 2. Το πλαίσιο των συγκεκριμένων εκδηλώσεων σωστά επιλέχτηκε να έχει τις προδιαγραφές μίας συνολικής πολυθεματικής πρότασης ώστε, να ανταποκρίνονται και σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Κοινοτήτων οι 13 εκδηλώσεις.
 3. Σωστά επίσης επιλέχτηκε να συμπεριληφθούν στις συμβατικές υποχρεώσεις και τα υλικοτεχνικά στοιχεία εγκαταστάσεων της διοργάνωσης , αποδίδοντας έτσι στο Δήμο αφενός εξοικονόμηση πόρων αφετέρου, απαλλαγή υποχρεώσεων που θα δυσκολεύονταν να ανταποκριθεί λόγω εγγενών αδυναμιών (μέσων, προσωπικού)
 4. Η πρόταση που κατατέθηκε από μία ομάδα 30 Λαρισαίων καλλιτεχνών είναι μία συγκροτημένη 5/θεματική πρόταση μουσικών συναυλιών και παραστάσεων (αναφερόμενων σε 33 ποιητές- στιχουργούς & 10 συνθέτες). Παραγωγός της πρότασης αυτής είναι, αποκλειστικά, η Λαρισαϊκή εταιρεία (ΑΜΚΕ) των 30 Λαρισαίων, έχοντας ένα Λαρισαίο διαχειριστή.
 5. Είναι πρωτόγνωρο που η πρόταση αυτή περιλαμβάνει και … απολογισμό που θα αποδοθεί στο Δήμο ώστε, μέσα από καταγραφές θετικών και αρνητικών στοιχείων, απομαγνητοφωνημένων συζητήσεων και απόψεων, φωτογραφιών και βίντεο να έχουμε μία απολογιστική απόδοση και εμπειρία για το μέλλον.
 6. Είναι άξιο επαίνου που, πέραν των συμβατικών υποχρεώσεων, η ομάδα αυτή των Λαρισαίων προτείνουν και δεσμεύονται για μία σειρά εκδηλώσεων εθελοντικής προσφοράς και ενίσχυσης του κοινωνικού έργου του Δήμου.
 7. Το συνολικό κόστος των 13 συναυλιών (19.987,50) που συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ, παρακράτηση φόρου & συνολικό φόρο (9.262,50) αποδίδει καθαρό κόστος 12.025,0 ευρώ (αμοιβές καλλιτεχνών, τεχνικών, εγκαταστάσεις ήχου και φως). Ένα κόστος που, θεωρούμε ότι ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες αποδίδοντας μάλιστα, ένα ποιοτικό και συγκροτημένο πλαίσιο εκδηλώσεων.
 8. Η συγκεκριμένη «ανάθεση με διαπραγμάτευση» (άρθρο 25 /ΠΔ 60/2007-παράγραφος β) που γίνεται θεωρούμε ότι, είναι ίσως από τις ελάχιστες φορές που θυμόμαστε και από το πρόσφατο παρελθόν, που πληρεί ακριβώς τις προϋποθέσεις που περιγράφει η νομοθεσία. Άρα είναι σύννομη.
 9. Είναι και ηθική. Διότι, δεν έχει τα χαρακτηριστικά της «κατά συρροή αναθέσεων» σε ένα πρόσωπο ή φορέα και, μάλιστα, της «χαριστικής απόδοσης χρημάτων χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο δράσης». Ζητήματα που θα δημιουργούσαν προϋποθέσεις «κλειστής αδιαφανούς διαχείρισης» με πιθανά χαρακτηριστικά «ύποπτης συναλλαγής» και «αποκλεισμού άλλων ενδιαφερόμενων».

            Με βάση τα παραπάνω, εμμένοντας στην άποψη της έγκαιρης Δημόσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος για οτιδήποτε αλλά, με την αποδοχή της ανάγκης υλοποίησης μέσα στο Καλοκαίρι εκδηλώσεων σε όλο το Δήμο και, κρίνοντας στην ουσία το συγκεκριμένο προτεινόμενο πλαίσιο εκδηλώσεων, υπερψηφίσαμε την συγκεκριμένη πρόταση», καταλήγει ο κ. Διαμάντος.

 

Ανακοινώθηκαν από το δήμο Λαρισαίων τα αποτελέσματα της προκήρυξης για την κάλυψη των 21 θέσεων οδηγών (ΔΕ), που θα απασχοληθούν στο Δήμο Λαρισαίων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα οκτώ 8 μηνών.

Σύμφωνα με τον πίνακα διοριστεων της υπ’ αρ. ΣΟΧ 2/2015 ανακοίνωσης του δήμου Λαρισαίων, προσλαμβάνονται οι εξής:

(Ονοματεπώνυμο) ΧΑΜΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ (πατρώνυμο)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΧΑΣΑΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΜΟΣ. ΑΚΡΙΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. ΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΜΠΡΑΧΑΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. ΝΤΑΛΑΜΠΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΜΠΑΜΠΖΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΖΙΩΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΚΑΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ. ΤΣΙΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΜΠΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. ΤΣΙΒΡΕΜΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ. ΜΠΛΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ. ΓΚΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.ΚΑΤΕΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. ΤΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.ΦΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ.

Σημειώνεται πως οι προσληφθέντες θα πρέπει να βρίσκονται στο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου Λαρισαίων στις 8 το πρωί, σήμερα Παρασκευή.

Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε σήμερα ο δήμαρχος Λαρισαίων Απ. Καλογιάννης κατά της επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Ρένα Καραλαριώτου, προκειμένου να απαντήσει στην καταγγελία της περί απευθείας αναθέσεων από τον δήμο, στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Με αφορμή το πρόγραμμα συναυλιών που σχεδιάζει ο δήμος Λαρισαίων για το φετινό καλοκαίρι στις δημοτικές κοινότητες, η κ. Καραλαριώτου σε χθεσινή ανακοίνωσή της σημείωνε πως «την ώρα που η χώρα χρεοκοπεί, η δημοτική αρχή αναθέτει» καταγγέλλοντας την απευθείας ανάθεση της διοργάνωσης σε «συγγενικό πρόσωπο στελέχους της Συμπαράταξης» υπογραμμίζοντας ότι η παράταξή της «δεν θα δεχθεί την απροσχημάτιστη βούληση του κ. Καλογιάννη και των συνεργατών του να μετατρέψουν τον Δήμο Λαρισαίων σε γραφείο εξυπηρέτησης φίλων και κολλητών».

Φανερά ενοχλημένος ο δήμαρχος, παρότι απουσίαζε η κ. Καραλαριώτου, τόνισε σε έντονο ύφος πως «δεν υπάρχουν ημέτεροι στην δημοτική αρχή», ότι «η κ. Καραλαριώτου έχει επιλέξει το δρόμο του μηδενισμού του έργου της δημοτικής αρχής έξω από κάθε αντιπολιτευτική δεοντολογία».

Για να υπογραμμίσει πως «εγκαλεί η κ. Καραλαριώτου τον δήμαρχο για τη χώρα που χρεοκοπεί από ένα σύστημα που υπηρέτησε η ίδια. Εχει οξύτητα στο λόγο της, θα την εγκαλέσω, κάποια στιγμή θα μιλήσουμε για τις αναθέσεις που έκανε η ίδια» πρόσθεσε ο δήμαρχος υπερασπιζόμενος την «πολιτική της διαφάνειας» στο δήμο Λαρισαίων, όπως έπραξαν στη συνέχεια και αντιδήμαρχοι που τοποθετήθηκαν στο πλαίσιο της συνεδρίασης.

Η αντιπαράθεση αφορούσε στις 13 συναυλίες, όπως εξήγησε ο αντιδήμαρχος Παιδείας Αλέξ. Μπατζανούλης, που θα διοργανώσει ο δήμος φέτος το καλοκαίρι σε διάφορα δημοτικά διαμερίσματα.

Στη χθεσινή συνεδρίαση τέθηκε το θέμα της έγκρισης του προγράμματος των συναυλιών (συνολικού προϋπολογισμού 19.987 ευρώ με τον ΦΠΑ), με τον κ. Μπατζανούλη να σημειώνει πως «δεν έγινε δημόσια πρόσκληση» αφού τα χρονικά περιθώρια δεν το επέτρεπαν, με δεδομένο ότι δεν είχαν προσδιορισθεί οι χώροι (των συναυλιών) σε συνδυασμό με τις ημερομηνίες και έτσι το έργο ανατέθηκε σε εταιρία (με 28 μουσικούς) που καλύπτει τα «ποιοτικά χαρακτηριστικά» που έθεσε ο δήμος για τις φετινές εκδηλώσεις.

«Είναι μια φωτογραφική ανάθεση σε συγγενικό πρόσωπο της Συμπαράταξης» τόνισε ο δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης Γεωργάκης της παράταξης «Λάρισα – Νέα αρχή» αφού η κ. Καραλαριώτου απουσίαζε από τη σημερινή συνεδρίαση.

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της προκήρυξης για την κάλυψη των 21 θέσεων οδηγών, που θα απασχοληθούν στο Δήμο Λαρισαίων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα οκτώ 8 μηνών.

Τα ονόματα είναι τα εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. ΣΟΧ 2/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

(ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ)

 

Α.Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1

ΧΑΜΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2

ΧΑΣΑΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΤΑΜΟΣ
3

ΑΚΡΙΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ
4

ΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5

ΜΠΡΑΧΑΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ
6

ΝΤΑΛΑΜΠΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ
7

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8

ΜΠΑΜΠΖΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10

ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11

ΖΙΩΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12

ΚΑΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ
13

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΧΡΗΣΤΟΣ
14 ΤΣΙΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

15 ΜΠΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

16 ΤΣΙΒΡΕΜΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΛΕΑΝΘΗΣ

17 ΜΠΛΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

18 ΓΚΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

19 ΚΑΤΕΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

20 ΤΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

21 ΦΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ

Οι προσληφθέντες θα πρέπει να βρίσκονται στο τμήμα προσωπικού του Δήμου Λαρισαίων την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015, στις 8 το πρωί.

Κάλεσμα σε συλλογικότητες και τους κατοίκους της Λάρισας να συμμετάσχουν σε συγκέντρωση που θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 7:30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία (δικαστήρια) απευθύνει η Ανοιχτή Συνέλευση Αναρχικών Λάρισας, με αφορμή τις πολιτικές εξελίξεις.

Όπως σημειώνεται στο κάλεσμα «Ολοι στους δρομους. Δεν ακυρώνουμε την ψήφο μας. Δεν ακυρώνουμε τους αγώνες μας. Δεν επιτρέπουμε ούτε στην κυβέρνηση ούτε σε κανέναν άλλον να μετατρέψει το ΟΧΙ του λαού σε μέσο διαπραγμάτευσης νέων συμφωνιών και νέου τρίτου Μνημονίου

Οι αδιαμεσολαβητοι - κοινωνικοί αγώνες βρίσκονται στους δρόμους και εκεί θα συνεχίσουν να βαδίζουν. Η καλύτερη απάντηση στην οικονομική, πολιτική και ιδεολογική τρομοκρατία της ΕΕ και του ΔΝΤ, των εγχώριων και διεθνών ΜΜΕ, της Δεξιάς και των λοιπών «ευρωπαϊστών», είναι να βγούμε στους δρόμους, γιατί τότε μόνο ο φόβος θα αλλάξει στρατόπεδο.

Διεκδικούμε όσα χάσαμε, αντιστεκόμαστε καθημερινά στην εργοδοτική αυθαιρεσία, στην εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών. Δεν ελπίζουμε σε λύσεις από άλλους, αλλά παίρνουμε τη ζωή στα χέρια μας χτίζοντας τις δικές μας δομές με τους δικούς μας όρους, με μοναδικό μέσο την αλληλεγγύη, την αντιιεραρχία και την αυτοοργάνωση. Μόνο εμείς μπορούμε να αλλάξουμε τις ζωές μας».

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

ΕΔΑ ΘΕΣΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 9-7
INTERCOMM FOODS
Μείνε μαζί μας
keuea

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1