Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ - ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

«Ενήλικες σε αμοιβαίο τουρισμό»... στη Θεσσαλία

Δημοσίευση: 28 Ιουλ 2016 10:14

ΕΛΑΣΣΟΝΑ (Γραφείο «Ε»)

Του Γιάννη Μουκίδη

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Λάρισα η 2η συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SORT (Seniors on Reciprocal Tourism – Ενήλικες σε Αμοιβαίο Τουρισμό), το οποίο εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα COSME, του Εκτελεστικού Οργανισμού για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (EASME - Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το συγκεκριμένο έργο υλοποιείται από την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΜΕΝΤΟΡΕΣ», σε συνεργασία με άλλους 6 εταίρους από χώρες της Νοτιανατολικής Ευρώπης και την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να διευκολυνθεί η κινητικότητα των ηλικιωμένων έναντι των τοπικών κοινωνιών των εταίρων, παρέχοντάς τους τις ιδιότητες ενός περιπλανώμενου-φιλοξενούμενου, καθώς και εθελοντή. Στους ηλικιωμένους τουρίστες, εκτός από τις τουριστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που ο φιλοξενών εταίρος θα οργανώσει γι' αυτούς, θα τους δοθεί η ευκαιρία να μοιραστούν τις γνώσεις τους πάνω σε ένα πεδίο που γνωρίζουν, είτε επαγγελματικά είτε από «χόμπι». Οι δέκτες της «γνώσης» θα είναι άτομα και ομάδες της τοπικής κοινότητας των εταίρων του έργου, όπως φοιτητές, νέοι, γυναίκες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, κ.λ.π.

Με αυτόν τον τρόπο, μια νέα μορφή τουρισμού θα αναπτυχθεί, που θα περιλαμβάνει αμοιβαίο «δούναι και λαβείν». Οι εταίροι του έργου θα προσαρμόσουν το μοντέλο στις συνήθεις δραστηριότητές τους, και αναμένεται να ενισχύσουν τη ροή των ηλικιωμένων τουριστών και να διευκολυνθεί η παράταση της χαμηλής τουριστικής εποχικότητας.

Στο πλαίσιο της συνάντησης εργασίας των εταίρων του έργου στη Λάρισα, συζητήθηκαν και αναλύθηκαν τα 10ήμερα τουριστικά πακέτα φιλοξενίας που σχεδιάζει ο κάθε εταίρος του έργου, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ενηλίκων 55+, καθώς και οι τελικές ημερομηνίες που θα πραγματοποιηθεί η πιλοτική εφαρμογή του έργου.

Ακόμη, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και συγκεκριμένα με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κων/νο Αγοραστό, ο οποίος και καλωσόρισε τους προσκεκλημένους, με το στέλεχος της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Μάτα Παπαδημοπούλου και με τον αντιπεριφερειάρχη κ. Κων/νο Νούσια, που με τη σειρά του στάθηκε ιδιαίτερα στην αναγκαιότητα των διακρατικών συνεργασιών με στόχο την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Θεσσαλίας.

Και όλα αυτά έρχονται να προστεθούν και να αυξήσουν την αναγνωρισιμότητα της Θεσσαλίας, τη δημιουργία καλής εικόνας για την περιοχή, την αύξηση της πληροφόρησης για τις διαθέσιμες επιλογές και με τον τρόπο αυτό την αύξηση του βαθμού ικανοποίησης του τουρίστα, αλλά και την πιθανή άμβλυνση της εποχικότητας, την αύξηση των μεγεθών σε όρους επισκεψιμότητας και δαπάνης, την καλλιέργεια της τουριστικής κουλτούρας και την υποστήριξη των επαγγελματιών, για τα οποία η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει πρωταρχικούς στόχους στον τομέα του Τουρισμού.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στέκεται αρωγός σε τέτοιες προσπάθειες όπως η συγκεκριμένη προσπάθεια της ΚΟΙΝΣΕΠ ΜΕΝΤΟΡΕΣ και χρειάζεται τη συνεργασία όλων των άμεσα και έμμεσα εμπλεκομένων για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων που αναφέρθηκαν. Πρωτοβουλίες όπως αυτή, καταδεικνύουν για μια ακόμα φορά, τη στόχευση και τη βούληση της Περιφέρειας Θεσσαλίας προκειμένου η Θεσσαλία να γίνει τουριστικός προορισμός με παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Τέλος, δεν έλειψαν οι θερμές ευχαριστίες για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο έργο «Ενήλικες σε Αμοιβαίο Τουρισμό – “SORT” Seniors on Reciprocal Tourism» συμμετέχουν:

1) Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΜΕΝΤΟΡΕΣ», Λάρισα, Ελλάδα, http://sort.mentores.eu/

2) GORANOV I & V Ltd, Βάρνα, Βουλγαρία

3) Chamber of Commerce and Industry Pécs-Baranya, Ουγγαρία

4) ANTROPOSERVICE Sas, Άσκολι, Ιταλία

5) ECOLOGICAL TOURISM ASSOCIATION ‘CAMENA’, Ντρομπέτα, Ρουμανία

6) JARINA Zadruga za razvoj podeželja z.o.o, Σλοβενία

7) Turistička zajednica središnje Istre, Κροατία,

8) Περιφέρεια Θεσσαλίας, Ελλάδα.

Σχετικά Άρθρα