Ποια νοικοκυριά δικαιούνται από το 2019 επίδομα στέγασης

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Δημοσίευση: 02 Σεπ 2018 22:04

Με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια θα χορηγείται από τον επόμενο χρόνο το επίδομα στέγασης. Το προνοιακό πρόγραμμα που απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία ή επιβαρύνονται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας (εξαιρούνται όσοι συμμετέχουν στον νόμο Κατσέλη ή Σταθάκη), θα αφορά και χιλιάδες Λαρισαίους, οι οποίοι από την 1η Ιανουαρίου 2019 θα μπορούν να λάβουν ποσά από 70 έως 210 ευρώ εφόσον καλύπτουν τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Ήδη όλα τα κριτήρια που καθορίζουν τον τρόπο χορήγησης του επιδόματος δημοσιεύθηκαν -και επίσημα- στο Εθνικό Τυπογραφείο με τα Υπ. Οικονομικών και Εργασίας να έχουν προϋπολογίσει ένα ποσό 600 εκατ. ευρώ που θα δοθεί το νέο έτος σε 500.000 νοικοκυριά της χώρας. Η "Ε" λόγω του ενδιαφέροντος που θα προκληθεί, δίνει σήμερα με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων σημαντικά στοιχεία για το επίδομα και τη διαδικασία των αιτήσεων.

* Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι του προγράμματος και κατ΄ επέκταση δικαιούχοι του επιδόματος;

- Ωφελούμενοι είναι όλα τα μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά (όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη) που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία ή επιβαρύνονται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας. Συνεπώς αφορά και σε ενοικιαστές και σε ιδιοκτήτες ακινήτων ενώ η επιδότηση δεν αφορά μόνο στο ενοίκιο αλλά και στη δόση δανείου.

* Ποιο είναι το ύψος του επιδόματος που θα χορηγείται ;

- Το ύψος του επιδόματος για μονοπρόσωπο νοικοκυριό είναι στα 70 ευρώ τον μήνα, ενώ για κάθε επιπλέον μέλος προσαυξάνεται κατά 35 ευρώ. Για μονογονεϊκές οικογένειες και νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα (ορφανά και από τους δύο γονείς) για το πρώτο ανήλικο μέλος ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ τον μήνα. Ανώτατο όριο είναι τα 210 ευρώ μηνιαίως ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού. Ενδεικτικά ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό δικαιούται 70 ευρώ, ένα νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη 105 ευρώ, νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος: 140 ευρώ, νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 175 ευρώ ενώ νοικοκυριό αποτελούμενο από πέντε μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω: 210 ευρώ.

* Ποιο είναι το ύψος των εισοδηματικών κριτηρίων για το επίδομα;

 - Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια, καθώς και σε νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 8.000 ευρώ τον μήνα. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 24.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού. Ενδεικτικά η σύνθεση νοικοκυριού με συνολικό εισόδημα έχει ως εξής: Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 8.000 ευρώ. Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη: 12.000 ευρώ. Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος: 16.000 ευρώ. Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη: 20.000 ευρώ. Νοικοκυριό αποτελούμενο από πέντε μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω: 24.000 ευρώ.

* Ποιο είναι το ύψος της ακίνητης περιουσίας που πρέπει να καλύπτουν οι δικαιούχοι;

- Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

* Ποιο είναι το ύψος της κινητής περιουσίας, των καταθέσεων και πώς θα προκύπτει ;

- Το ύψος των καταθέσεων, η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων, όπως θα έχουν δηλωθεί στη φετινή εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 8.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 4.000 για κάθε επόμενο μέλος και έως τα 24.000 ευρώ. Συγκεκριμένα το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ. (που θα προκύπτει μέσω μαθηματικού τύπου και με βάση ετήσιου καταθετικού επιτοκίου) δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα όρια για κάθε τύπο νοικοκυριού. Ενδεικτικά για μονοπρόσωπο νοικοκυριό 8.000 ευρώ, για νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη 12.000 ευρώ, για νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη 16.000 ευρώ, για νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη 20.000 ευρώ, για νοικοκυριό αποτελούμενο από πέντε μέλη και πάνω 24.000 ευρώ.

* Υπάρχει άλλη προϋπόθεση για ένταξη στο πρόγραμμα;

- Ναι υπάρχει και το κριτήριο διαμονής. O δικαιούχος και τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία 5 έτη.

* Για πόσο διάστημα χορηγείται το επίδομα;

- Η διάρκεια της χορήγησης του επιδόματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες. Εννοείται πως με την πάροδο 12 μηνών ο δικαιούχος δύναται να επανυποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

 * Πού και πώς θα υποβάλλονται οι αιτήσεις;

Οι δικαιούχοι θα ενταχθούν στο πρόγραμμα μέσω ηλεκτρονικών αιτήσεων που θα έχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης ως προς τα δηλούμενα στοιχεία και συναίνεσης για τη λήψη φορολογικών δεδομένων που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε. και στοιχείων που θα αντληθούν από τις υπόλοιπες διασταυρώσεις. Σε περίπτωση που μετά την υποβολή και επεξεργασία της αίτησης το νοικοκυριό πληροί τα κριτήρια, η αίτηση θα εγκρίνεται ή θα απορρίπτεται για λόγους που θα αναγράφονται.

* Ποιες υποχρεώσεις αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι με την υποβολή της αίτησης;

- Οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού για να προχωρήσει η αίτηση, πέραν του ότι θα έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις, θα συναινούν στη χρήση της βάσης δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), καθώς και στο σύνολο των διασταυρώσεων που πραγματοποιεί η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), για την επιβεβαίωση των στοιχείων όλων των μελών του νοικοκυριού, συμπεριλαμβανομένων των φιλοξενουμένων. Επίσης θα συναινούν στη διενέργεια κοινωνικής έρευνας και σε κατ’ οίκον επισκέψεις από αρμόδιους υπαλλήλους, αν απαιτηθεί, για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.

* Πότε θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων;

- Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση. Λογικά η υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του τρέχοντος έτους.

* Πώς θα καταβάλλεται το επίδομα στους ωφελούμενους που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία και πώς σε όσους δικαιούχους που επιβαρύνεται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου;

- Για την περίπτωση των δικαιούχων που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία, το επίδομα καταβάλλεται μηνιαίως με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος τηρείται υποχρεωτικά σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα. Προσοχή όμως, ο ωφελούμενος θα πρέπει πρωτίστως να έχει δηλώσει στην αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Στην περίπτωση δικαιούχου που επιβαρύνεται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας, το επίδομα θα καταβάλλεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου.

* Μπορεί να φορολογηθεί ή να κατασχεθεί το επίδομα σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δημόσιο;

- Όχι το επίδομα στέγασης, είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στον καθορισμό της εισοδηματικής ενίσχυσης ή στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Του Γιώργου Νούλη

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

EDA THESS
Μείνε μαζί μας
keuea

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1