«Εσβησαν» οφειλές και δάνεια 220 Λαρισαίοι

Ο ΟΑΕΔ ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΤΟΥ τ. ΟΕΚ - ΣΤΙΣ 900 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Δημοσίευση: 09 Σεπ 2018 22:01

Με επιταχυνόμενους ρυθμούς προχωρά η διοίκηση του ΟΑΕΔ Λάρισας τις διαδικασίες ρύθμισης στεγαστικών δανείων και αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών των οικιστών του τ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ).

Αν και η όλη διαδικασία είναι χρονοβόρα και γραφειοκρατική καθώς η προσέλευση των δικαιούχων στην υπηρεσία για τη διεκπεραίωση των ενεργειών γίνεται κατόπιν πρόσκλησης του ΟΑΕΔ σε προγραμματισμένο ραντεβού, ωστόσο η τελική αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά άρχισε να επισπεύδεται…

Μέχρι στιγμής και ενώ η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) που έχει αναπτυχθεί από τα μέσα Απριλίου για να υποστηρίξει την εφαρμογή των ευνοϊκών για τους δανειολήπτες ρυθμίσεων, θα μείνει ανοικτή έως τις 19 Δεκεμβρίου, έχουν υποβάλει έως σήμερα αίτηση 900 Λαρισαίοι. Από αυτούς πέντε μήνες περίπου μετά την έναρξη της διαδικασίας’οι 220, που αντιστοιχεί στο 24% των αιτήσεων, έχουν ξεμπερδέψει με οφειλές και διέγραψαν τα δάνειά τους! Το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της "Ε" τα ραντεβού θα πυκνώσουν και οι υποθέσεις θα διεκπεραιώνονται ταχύτερα με μόνη εκκρεμότητα τη ρύθμιση των εκπτώσεων λόγω κοινωνικού κριτηρίου, η οποία δεν υποστηρίζεται ακόμη από το σύστημα.

"Για την ώρα, όπως ανέφεραν στελέχη της υπηρεσίας, γίνεται διαγραφή των τόκων κεφαλαίου και υπερημερίας, μείωση κατά 15% του αρχικού ποσού δανείου και διαγραφές όλου του δανείου εφόσον το συνολικό χρέος είναι μέχρι 6.000 ευρώ. Σταδιακά θα καλούνται και οι υπόλοιποι δανειολήπτες που υπέβαλαν αίτηση να φέρουν τα δικαιολογητικά τους και να προχωρήσει και γι’ αυτούς η διαδικασία".’

ΠΟΙΟΙ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Να θυμίζουμε πως στις ρυθμίσεις αυτές, πέραν των όποιων δανειοδοτήθηκαν από ίδια κεφάλαια του τ. ΟΕΚ, εντάσσονται και δανειολήπτες μέσω προγραμμάτων αγοράς κατοικίας ή διαμερισμάτων (ΠΑΚΑΔΙ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά -μέσω της ειδικής πλατφόρμας- αίτηση υπαγωγής στις ευνοϊκές ρυθμίσεις αποπληρωμής των οφειλών τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν τον επαναπροσδιορισμό της οφειλής τους και του τρόπου αποπληρωμής της.

Συγκεκριμένα μπορούν ακόμη έως και τον Δεκέμβριο να επισκεφθούν την κεντρική σελίδα του portal του ΟΑΕΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr, στο πεδίο «Κοινωνική Πολιτική» επιλέγουν «Ρύθμιση οφειλών δανειοληπτών από ίδια κεφάλαια του τ. ΟΕΚ» και να μπουν στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους κωδικούς ΤΑΧΙS. Στη συνέχεια ακολουθούν τις οδηγίες που δίδονται αναλυτικά στον «Οδηγό Συμπλήρωσης Αίτησης Υπαγωγής για τις ρυθμίσεις».

Προϋπόθεση υπαγωγής στις ρυθμίσεις αποτελεί η ιδιοκατοίκηση ή η χρήση της κατοικίας από τους γονείς, τα τέκνα και εν γένει συγγενείς β’ βαθμού, για την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου. Η ιδιοκατοίκηση και η χρήση διαπιστώνεται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ενώ ο ΟΑΕΔ διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου για την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου.

ΤΙ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ

Οι δανειολήπτες που έλαβαν κεφάλαια του τ. ΟΕΚ, με την αίτησή τους μπορούν να ζητήσουν:

* Διαγραφή οφειλών εφόσον το συνολικό χρέος είναι μέχρι 6.000,00€ (άληκτο κεφάλαιο + ληξιπρόθεσμες οφειλές + τόκοι υπερημερίας + τόκοι κεφαλαίου), κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Οι δανειολήπτες αυτοί θεωρείται ότι έχουν αποπληρώσει και δεν υφίσταται καμία εκκρεμότητα οφειλής προς τον ΟΑΕΔ.

* Διαγραφή των τόκων κεφαλαίου και υπερημερίας που έχουν επιβληθεί και δεν έχουν εισπραχθεί.

* Μείωση κατά 15% του αρχικού ποσού δανείου για όλους τους δανειολήπτες.

* Εκπτώσεις λόγω κοινωνικού κριτηρίου μετά την εφαρμογή της μείωσης του 15%:

α) 10% για συνταξιούχους, οικογένειες με μέλος ΑμεΑ, χήρους-χήρες με προστατευόμενο μέλος, σεισμόπληκτους-πυρόπληκτους, άτομα με αναπηρία 67%, μονογονεϊκές οικογένειες.

β) 20% για πολύτεκνους (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης).

Μετά την εφαρμογή των ανωτέρω μειώσεων-εκπτώσεων διαμορφώνεται το τελικό ποσό δανείου, από το οποίο αφαιρούνται τα ήδη καταβληθέντα ποσά (κεφάλαιο, τόκοι κεφαλαίου, τόκοι υπερημερίας, κεφαλαιοποιημένοι τόκοι) προκειμένου να υπολογιστεί η τελική οφειλή του δανειολήπτη, η οποία παραμένει άτοκη.

* Διαγραφή οφειλής, εφόσον ο δανειολήπτης έχει καταβάλει συνολικό ποσό μεγαλύτερο ή ίσο του 60% του τελικού ποσού δανείου.

* Επιμήκυνση κατά 10 έτη του χρόνου αποπληρωμής της οφειλής, είτε είναι σε ισχύ ο συμβατικός χρόνος εξόφλησης της δανειακής σύμβασης, είτε ο προβλεπόμενος χρόνος αποπληρωμής έχει λήξει και εξακολουθούν να υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στην περίπτωση αυτή, η επιμήκυνση του χρόνου εκκινεί από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ένταξης στις ρυθμίσεις.

* Εκπτώσεις σε περίπτωση ταχύτερης αποπληρωμής του δανείου (ποσοστό 40% εάν ο δικαιούχος καταβάλει το 60% του τελικού ποσού δανείου εντός πέντε ετών, 20% εάν καταβάλει το 80% της οφειλής εντός οκτώ ετών).

* Αναστολή πληρωμής, τμηματικά για έξι έως και 36 μήνες, εφόσον ο δανειολήπτης εντάσσεται αποδεδειγμένα στην κατηγορία των ανέργων και για συγκεκριμένο διάστημα, που ορίζεται από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, για όσους αποδεδειγμένα αδυνατούν να καταβάλλουν τη μηνιαία δόση.

* Ρυθμίσεις καταβολής ελάχιστης μηνιαίας δόσης ανάλογα με το συνολικό χρέος και το οικογενειακό εισόδημα, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης προς τον ΟΑΕΔ.

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στην αρμόδια Υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προς επαλήθευση των δηλούμενων στοιχείων ώστε να οριστικοποιηθεί η καταχώριση της αίτησής τους.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΛΗΣ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

EDA THESS
Μείνε μαζί μας
keuea

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1