Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΟΑΕΔ: Νέα προγράμματα για τη στήριξη ανέργων

Δημοσίευση: 11 Σεπ 2018 15:40

Με δύο νέα προγράμματα ο ΟΑΕΔ στοχεύει να βοηθήσει ανέργους να μπουν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Πρόκειται για προγράμματα που αναμένεται να ξεκινήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα, πιθανότατα τον επόμενο μήνα και θα απευθύνονται σε πάνω από 10.000 ανέργους.

Ειδικότερα το πρώτο πρόγραμμα που στην πραγματικότητα θα δίνει μια δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία αναμένεται τον Οκτώβριο. Θα αφορά περίπου 5.000 ανέργους, οι οποίοι ήταν πρώην αυτοαπασχολούμενοι και δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όσοι είχαν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

 Το δεύτερο πρόγραμμα απασχόλησης θα αφορά περίπου 5.500 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας από 22 έως 29 ετών. Στόχος του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας, ιδιαίτερα στους νέους πτυχιούχους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία στην είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει με βάση κριτήρια, όπως είναι το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου (ανώτατο όριο οι 24 μήνες), το ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, ο μεταπτυχιακός, διδακτορικός τίτλος σπουδών, η εγγραφή στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ, καθώς και η ιδιότητα του δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).