Εκτύπωση αυτής της σελίδας

"Δεύτερη ευκαιρία" σε ελεύθερους επαγγελματίες

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 36.000 ΕΥΡΩ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ

Δημοσίευση: 27 Ιαν 2019 15:10

 Πρόγραμμα χρηματοδότησης για ελεύθερους επαγγελματίες που φτάνει έως και τα 36.000 ευρώ ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε πρώην αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα µετά την πρώτη Ιανουαρίου 2012, μέσα στην κρίση, να δραστηριοποιηθούν ξανά επιχειρηματικά.

Η επιχορήγηση θα κυμαίνεται από 12.000 ευρώ έως 36.000 ευρώ, ανάλογα µε το αν κάποιος ανοίξει μόνος του επιχείρηση ή αν το κάνει συνεταιρικά.

Αρχικά, οι ωφελούμενοι θα επιχορηγηθούν για 12 μήνες. Στη συνέχεια θα ελεγχθούν για τη διατήρηση για ένα τρίμηνο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και µετά θα µπορούν να αιτηθούν επιχορήγηση για άλλους 12 μήνες. Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν και όσοι δεν έχουν κάνει διακανονισμό οφειλών µε τον ΕΦΚΑ, όσοι οφείλουν, καθώς θα προβλεφθεί δυνατότητα συμψηφισμού μέχρι 25%, του ποσού της επιχορήγησης, που θα δίνεται απευθείας από τον ΟΑΕ∆ στον ΕΦΚΑ για να καλυφθούν οι οφειλές. Οι ωφελούμενοι δεν θα έχουν πρόβλημα ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. Οι επιχορηγήσεις που δίνονται από τον ΟΑΕ∆ είναι ακατάσχετες στα χέρια τρίτων κι αυτό σημαίνει πως όσοι έχουν τραπεζικά δάνεια και οφειλές σε τράπεζες, µπορούν να εισπράττουν την επιχορήγησή τους χωρίς αυτή να κατάσχεται.