Η ώρα του Brexit πλησιάζει

Με ή χωρίς συμφωνία η Ελλάδα προετοιμάζεται για τις επιπτώσεις *Ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών με όλα τα νέα, τις εξελίξεις και το σχέδιο για την επόμενη μέρα για Ελληνες που ζουν, εργάζονται και σπουδάζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο

Δημοσίευση: 19 Αυγ 2019 22:20

Η ώρα του Brexit πλησιάζει και το ερώτημα «Με ή χωρίς συμφωνία;» εξακολουθεί να παραμένει αναπάντητο.

Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Οκτωβρίου είναι δεδομένη, δεν έχουν ξεκαθαριστεί όμως ακόμη οι όροι με τους οποίους θα γίνει, αν και τα τελευταία νέα αναφέρουν ότι η «ώρα της αλήθειας» θα είναι στη Σύνοδο Κορυφής των G7 που θα γίνει από 24 έως 26 Αυγούστου.

Το Brexit δεν αφορά μονάχα τη Βρετανία, καθώς οι συνέπειες μιας άτακτης ή και όχι αποχώρησης βαραίνουν όλες της χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα εδώ και πολλούς μήνες προετοιμάζεται για το Brexit και όχι απλώς προετοιμάζεται, αλλά το Υπουργείο Εξωτερικών έχει δημιουργήσει και μια πλατφόρμα ενημέρωσης για πολίτες και επιχειρήσεις με όλα τα νέα, τις εξελίξεις αλλά και με τις επιπτώσεις που θα έχει το Brexit στην καθημερινότητα των Ελλήνων που διαμένουν, εργάζονται και σπουδάζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και των Βρετανών που διαμένουν στην Ελλάδα.

Μάλιστα στην ιστοσελίδα «BREXIT Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ» υπάρχουν και τα δύο σενάρια εξόδου και αναλυτικές πληροφορίες για το τι σημαίνει αυτό. Η «ΕτΔ» συγκέντρωσε κάποιες βασικές χρήσιμες πληροφορίες για το τι σημαίνουν τα δύο σενάρια εξόδου και τις επιπτώσεις ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις και τους Έλληνες φοιτητές.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ:

Στις 23 Ιουνίου 2016, ο Βρετανικός λαός ψήφισε, με δημοψήφισμα, υπέρ της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Η αποχώρηση υπερψηφίσθηκε με 51,9% των καταγεγραμμένων ψήφων. Στις 29 Μαρτίου 2017, η βρετανική κυβέρνηση ενεργοποίησε το Άρθρο 50 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ), που προσδιορίζει τον τρόπο αποχώρησης ενός κράτους-μέλους. Το Άρθρο 50ΣΕΕ προβλέπει ότι η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ πρέπει να πραγματοποιηθεί δύο έτη μετά την ενεργοποίηση του Άρθρου 50 (αρχική ημερομηνία αποχώρησης, η 29η Μαρτίου 2019). Καθώς όμως η Συμφωνία Αποχώρησης δεν έχει υπερψηφισθεί από τη Βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων, η ημερομηνία αποχώρησης έχει παραταθεί δύο φορές: αρχικά μέχρι τις 12 Απριλίου 2019 και έπειτα μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2019. Την 1η Νοεμβρίου 2019 το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι χώρα εκτός ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο διαπραγματεύονται ακόμη τoυς όρους της αποχώρησης. Δύο είναι τα πιθανά σενάρια:

ΕΞΟΔΟΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η Συμφωνία Αποχώρησης κυρώνεται πριν την 31η Οκτωβρίου 2019. Το δίκαιο της Ένωσης παύει να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο από την 1η Ιανουαρίου 2021, δηλαδή μετά από μεταβατική περίοδο 21 μηνών. Η μεταβατική περίοδος μπορεί να επεκταθεί για ένα ή δύο χρόνια. Η τελική ημερομηνία εξόδου μπορεί να είναι και η 1η Ιανουαρίου 2023.

ΕΞΟΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η Συμφωνία Αποχώρησης δεν κυρώνεται μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2019. Δεν υπάρχει μεταβατική περίοδος και το δίκαιο της Ένωσης παύει να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο από την 1η Νοεμβρίου 2019. Αυτό είναι το σενάριο «no deal». Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για έξοδο χωρίς Συμφωνία με μέτρα εκτάκτου σχεδιασμού και νομοθετικές πρωτοβουλίες.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη προχωρήσει σε νομοθετικές πρωτοβουλίες που επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν τα πλέον άμεσα και επείγοντα προβλήματα που θα προκύψουν από μία άτακτη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Πρόκειται είτε για προτάσεις Κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, είτε για εκτελεστικές ή κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που περιλαμβάνουν τα κατεπείγοντα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν σε τομείς όπως αερομεταφορές, οδικές μεταφορές, σιδηροδρομικές μεταφορές, θεωρήσεις, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες / κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες / κεντρικά αποθετήρια αξιών, αλιεία, προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2019 (χωρίς συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου), ενεργειακή επάρκεια, κοινωνική ασφάλιση, Erasmus+ κ.ά.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ

Η προετοιμασία της ελληνικής κυβέρνησης και δημόσιας διοίκησης για το ΒREXIT ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2016 με τη σύσταση μη αμειβόμενης Ειδικής Συντονιστικής Διυπουργικής Επιτροπής για τη μελέτη των επιπτώσεων του BREXIT στην Ελλάδα.

Η Ειδική Συντονιστική Διυπουργική Επιτροπή για το BREXIT και η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ ξεκίνησαν, από τον Σεπτέμβριο του 2018, να ασχολούνται όλο και πιο εντατικά με την προετοιμασία για το σενάριο αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς Συμφωνία. Η Ελλάδα προετοιμάζεται για αποχώρηση χωρίς συμφωνία.

Τα μέτρα εκτάκτου ανάγκης της ΕΕ και των εθνικών διοικήσεων των 27 κρατών-μελών για την περίπτωση αποχώρησης του ΗΒ χωρίς συμφωνία καλούνται να αντιμετωπίσουν τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις μιας αποχώρησης χωρίς συμφωνία. Τα εθνικά μέτρα εκτάκτου ανάγκης καλούνται να αντιμετωπίσουν τις πιο άμεσες και σοβαρές συνέπειες μίας αποχώρησης χωρίς συμφωνία. Δεν μπορούν να αντικαταστήσουν ή να ακυρώσουν τα μέτρα εκτάκτου σχεδιασμού που θα ληφθούν από την ΕΕ: τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να παρέμβουν σε τομείς αποκλειστικής αρμοδιότητας της ΕΕ. Τα μέτρα εκτάκτου ανάγκης θα είναι προσωρινής διάρκειας και τα απολύτως απαραίτητα για να εξασφαλίσουν, στο μέτρο του δυνατού, τη συνέχιση της καθημερινότητας των πολιτών και της λειτουργίας των επιχειρήσεων, μέχρις ότου βρεθούν μονιμότερες λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ

Ο σχεδιασμός εκτάκτου ανάγκης περιλαμβάνει την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για τα δικαιώματα των πολιτών και την εξέταση άλλων νομοθετικών πρωτοβουλιών που ενδέχεται να χρειασθούν, τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων για επιμέρους τομείς της οικονομίας που μπορεί να επηρεαστούν, τον προγραμματισμό ενίσχυσης προσωπικού και εξοπλισμού σε σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας, τη χρηματοδότηση ενδεχόμενων αναγκών, την ενημέρωση φορέων πολιτών και επιχειρήσεων και τη λήψη διοικητικών ή επιχειρησιακών μέτρων σε τομείς όπως τουρισμός, απασχόληση, εκπαίδευση, υγεία, ασφάλεια, τελωνειακές διαδικασίες κ.ά.

Στην ιστοσελίδα «BREXIT Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ» οι επισκέπτες μπορούν να βρουν πληροφορίες για τα πάντα. Σπουδές, επιχειρήσεις, εξαγωγές, κοινωνική ασφάλιση, ιατρική περίθαλψη, διαβατήρια, διπλώματα οδήγησης, δάνεια κ.λπ. έχουν μπει στο «μικροσκόπιο» και καταρτίζεται σχέδιο για το τι θα ισχύσει μετά την έξοδο με ή χωρίς συμφωνία. Ενδεικτικά στην περίπτωση των σπουδών και των επιχειρήσεων θα ισχύσουν τα εξής:

ΣΠΟΥΔΕΣ

Οι σπουδές είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για το Brexit. Κάποια βασικά ερωτήματα που απασχολούν τους φοιτητές που ήδη σπουδάζουν εκεί είναι:

-Σπουδάζω σε βρετανικό πανεπιστήμιο. Μπορώ να παραμείνω στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μου για να αναζητήσω εργασία;

Μετά τις 30 Μαρτίου 2019 δύο είναι τα πιθανά σενάρια:

-Κύρωση και θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Αποχώρησης: Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να παραμείνετε στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αποχώρησή του από την ΕΕ στις 30 Μαρτίου 2019 όπως σήμερα, είτε είστε φοιτητής, είτε αναζητάτε εργασία, είτε είστε εργαζόμενος. Έπειτα από 5 συνεχόμενα έτη διαμονής θα μπορείτε να κάνετε αίτηση για να αποκτήσετε καθεστώς μονίμου διαμένοντος, σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία.

-Χωρίς Συμφωνία: Στην περίπτωση αυτή, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευτεί να διατηρήσει τη δυνατότητα της εκεί παραμονής των πολιτών της ΕΕ για να αναζητήσουν εργασία. Η ελληνική κυβέρνηση δραστηριοποιείται εντατικά, προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα παραμονής και εργασίας των Ελλήνων πολιτών που ήδη διαβιούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία είναι συνυφασμένα και εξαρτώνται από τα αντίστοιχα δικαιώματα που θα παρέχει η Ελλάδα στους Βρετανούς πολίτες που ήδη διαβιούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας.

-Σπουδάζω στο Ηνωμένο Βασίλειο: Πρέπει να πληρώσω πιο υψηλά δίδακτρα από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος; Θα έχω πρόσβαση σε φοιτητικά δάνεια;

Μετά τις 30 Μαρτίου 2019, για τους φοιτητές-πολίτες ΕΕ που ήδη φοιτούν στο Ηνωμένο Βασίλειο το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, δύο είναι τα πιθανά σενάρια:

-Κύρωση και θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Αποχώρησης: Στην περίπτωση αυτή θα συνεχίσετε να απολαμβάνετε ίση μεταχείριση σε σχέση με τους Βρετανούς φοιτητές και ίδια δικαιώματα εγγραφής, ενώ θα διεκδικείτε φοιτητικά δάνεια υπό τους ίδιους όρους με τους Βρετανούς φοιτητές. Τα προνόμια αυτά μπορεί να τύχουν αναπροσαρμογής που θα ισχύει όμως για όλους, Βρετανούς πολίτες και μη.

-Χωρίς συμφωνία: Στην περίπτωση αυτή, για τους φοιτητές-πολίτες ΕΕ που ήδη φοιτούν στο Ηνωμένο Βασίλειο το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, η βρετανική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να διατηρήσει μονομερώς τα δίδακτρα και τα φοιτητικά δάνεια στο ίδιο επίπεδο. Η ελληνική κυβέρνηση δραστηριοποιείται εντατικά, προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα των Ελλήνων φοιτητών που ήδη σπουδάζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι συνυφασμένα από αντίστοιχα δικαιώματα που θα παρέχει η Ελλάδα στους Βρετανούς πολίτες που ήδη διαβιούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας.

 

* * *

Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις πρέπει να προετοιμαστούν για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Αν κυρωθεί η Συμφωνία Αποχώρησης, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχουν περιθώριο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 να διαπραγματευτούν την νέα εμπορική και οικονομική τους σχέση. Αν δεν κυρωθεί η Συμφωνία Αποχώρησης, από 1η Νοεμβρίου 2019 το Ηνωμένο Βασίλειο θα αντιμετωπίζεται ως χώρα εκτός ΕΕ για φορολογικούς, δασμολογικούς και τελωνειακούς σκοπούς. Όλες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, ιδίως οι μικρομεσαίες, πρέπει να ετοιμαστούν επιχειρησιακά και να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες πριν την 31η Οκτωβρίου 2019 για να αποφύγουν καθυστερήσεις ή οικονομικές συνέπειες.

Η επιχείρηση θα επηρεαστεί από το Brexit αν:

* Διαθέτει προϊόντα ή παρέχει υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο

* Αγοράζει προϊόντα ή λαμβάνει υπηρεσίες από το Ηνωμένο Βασίλειο

* Μεταφέρει εμπορεύματα και πρόσωπα από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο

* Δεν έχει ποτέ δραστηριοποιηθεί εμπορικά σε χώρες εκτός ΕΕ

* Έχει θυγατρική στο Ηνωμένο Βασίλειο

* Έχει κατοχυρώσει διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ευρωπαϊκά εμπορικά σήματα, γεωγραφικές ενδείξεις ή πιστοποιητικά φυτικής ποικιλίας στο Ηνωμένο Βασίλειο

* Χρησιμοποιεί άδειες τοποθέτησης προϊόντων στην αγορά ή εγκρίσεις που προέρχονται από οντότητες του Ηνωμένου Βασιλείου

* Απασχολεί Έλληνες υπαλλήλους στο Ηνωμένο Βασίλειο ή Βρετανούς υπαλλήλους στην Ελλάδα

* Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα με Βρετανούς εταίρους

Σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς Συμφωνία:

Θα καταργηθεί η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, κεφαλαίων, υπηρεσιών και προσώπων (εργαζομένων, φοιτητών, ταξιδιωτών) και το δικαίωμα ελεύθερης εγκατάστασης. Οι εμπορικές σχέσεις της Ε.Ε. με το Ηνωμένο Βασίλειο θα διέπονται από τους γενικούς κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, χωρίς την εφαρμογή προτιμησιακού καθεστώτος. Θα απαιτούνται τελωνειακές διαδικασίες, θα υπάρχει υποχρέωση υποβολής διασαφήσεων εισαγωγής/ εξαγωγής/ διαμετακόμισης, τα εισαγόμενα εμπορεύματα θα υπόκεινται σε δασμούς και οι τελωνειακές αρχές μπορεί να απαιτούν εγγυήσεις για πιθανές ή υπάρχουσες τελωνειακές οφειλές. Ορισμένα εμπορεύματα που διακινούνται από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς, γεγονός που συνεπάγεται την απαίτηση έκδοσης του απαραίτητου πιστοποιητικού/άδειας (φυτοϋγειονομικό, κτηνιατρικό, διττής χρήσης κ.λπ.) από την αρμόδια Δημόσια Αρχή, ώστε να συνοδεύουν τα εμπορεύματα κατά το στάδιο εκτελωνισμού τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τη σελίδα brexit.gov.gr

 

Επιμέλεια: Νατάσα Πολυγένη

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

ΕΔΑ ΘΕΣΣ
INTERCOMM FOODS
SYNETAIRISTIKH TRAPEZA THESSALIAS
ELEFTHERIA
Μείνε μαζί μας

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1